Sa oled siin

Laste ja perede kindlustunde tõstmine on järgmiste aastate prioriteet

Täna kiideti valitsuses heaks laste ja perede arengukava tööplaan aastateks 2015 – 2018, mille prioriteetideks on riiklike peretoetuste suurendamine, uute lapsehoiukohtade loomine ja perepõhise asendushoolduse arendamine.
 
Järgneva kolme aasta jooksul tõuseb lapsetoetus seniselt 45 eurolt 55 euroni. Kolme- ja enamalapselistele peredele luuakse uus lasterikka pere toetus. Alates 2017. aastast hakatakse kolme- kuni kuuelapselistele peredele maksma 200 ning seitsme- ja enamalapselistele peredele 370 euro suurust toetust. Ühe vanemaga elavate laste toetamiseks luuakse 2017. aastaks elatisabiskeem, mille kaudu hakkab riik maksma 100 eurot kuus nendele lastele, kellel on ühelt vanemalt kohtu poolt välja mõistetud elatis kätte saamata. Seejuures nõuab riik makstud summa elatisvõlglaselt tagasi.

Euroopa Sotsiaalfondi rahaga toetatakse kohalikke omavalitsusi uute lasteaia- ja lapsehoiukohtade loomisel. Senisest rohkem pööratakse tähelepanu ebatraditsioonilistel kellaaegadel avatud, erivajadusega lastele mõeldud või tööandja poolt korraldatud lapsehoiukohtade loomisele.
 
"Tegemist on sisulise muutusega laste- ja perepoliitikas, mis peab olema teadmistepõhine, ennetav, suurendama sündimust ja tõstma perede kindlustunnet. Iga laps ja iga pere on oluline," lausus sotsiaalkaitseminister Margus Tsahkna. "Eesmärgiks on anda peredele kindlustunne, et peredesse sünniksid ka kolmandad, neljandad ja enamadki lapsed. Lahendame ka lapsehoiu probleemi, toetades kohalikke omavalitsusi lapsehoiukohtade loomisel. Samuti hakkavad lasterikkad pered, kellel on peres kolm ja enam last, saama lasterikka pere kodutoetust, mille abil korrastada elamistingimusi," lisas minister Tsahkna. 
 
Arengukava üks eesmärkidest on ka tagada nendele lastele, kes on perest eraldatud, eeskätt perepõhine hooldus. Perepõhise asendushoolduse pakkujatele ja lapsendajatele pakutakse selleks koolitusi ja tugiteenuseid. Lapse perest eemaldamine saab olla vaid äärmuslik lahendus, riiklik eesmärk on siiski toetada laste kasvamist oma perekonnas. 

Valitsuse poolt 2011. aasta lõpul vastu võetud laste ja perede arengukava kirjeldab viise ja teid laste ja perede heaolu tagamiseks ning edendamiseks.