Sa oled siin

Margus Tsahkna: Peame tõstma laste heaolu ja elukvaliteeti

2016. aastal jõustuva uue lastekaitseseaduse eesmärk on laste huvide kaitsmisel panustada rohkem ennetusele ja õigeaegsele sekkumisele. Olulisel kohal on lastekaitsetöö kvaliteedi tõstmine ja laste perekonnast eraldamise arvude vähendamine. Kokku panustatakse järgmisel aastal uue lastekaitseseaduse rakendamisse ca 1,1 miljonit eurot.
   
„Eesti riigi üheks olulisemaks eesmärgiks on iga Eestis elava lapse ja tema pere heaolu suurendamine ning elukvaliteedi tõstmine. Kui seni on lastekaitsetöös jätkuvalt keskendutud tagajärgede likvideerimisele, siis uue lastekaitseseaduse keskmes on tugevalt riskide ennetamine, varane sekkumine ning abivajavate laste võimalikult kiire ning efektiivne abistamine,“ ütles sotsiaalkaitseminister Margus Tsahkna.

Tsahkna sõnul on lapse väärtustamisel oluliseks sammuks uue lastekaitseseadusega ka lapse igasugune väärkohtlemise, sealhulgas lapse kehalise karistamise keelustamine.

Ennetamine on igas eluvaldkonnas kordades mõistlikum kui tagajärgedega tegelemine. Laste ja perede puhul aitab ennetustöö muuhulgas ära hoida psüühika- ja käitumishäireid, väärkohtlemist ning terviseprobleeme.

Uue lastekaitseseaduse jõustumisel suureneb ka perekonna ja eraelu kaitse. Juba kehtiva õiguskorra ja ka uue lastekaitseseaduse kohaselt saab last perekonnast eraldada ainult juhul, kui lapse elu või tervis on hädaohus ning selle põhjustaja on vanem, kes keeldub lapsele abi osutamast. „Eesmärgiks on, et lapsele ja perele osutatakse vajadusel abi ja lapse perest eraldamine saab olla vaid viimaseks võimaluseks lapse abistamisel,“ lisas Margus Tsahkna.

Statistika näitab, et laste perekonnast eraldamist juhtub juba praegu Eestis üha harvemini. 2014. aastal eraldati peredest 382 last ehk ligi 300 last vähem kui 2009. aastal, mil perest eraldati 664 last.

2016. aastal jõustuv seadus sätestab igaühe kohustuse anda asjaomastele asutustele abivajavast lapsest teada. Hea moodus selleks on abivajavast lapsest teavitada lasteabitelefonil 116 111.

Ühe olulise muudatusena luuakse 2016. aastal jõustuva seadusega riiklik lastekaitseüksus, mis hakkab kohalikke omavalitsusi toetama keerulisemate lastekaitse juhtumite lahendamisel. „Riik hakkab sihipäraselt toetama ka lastekaitsetöötajate teadmiste ja oskuste tõstmist ning uuest aastast saab Sotsiaalministeeriumil olema kohustus korraldada lastekaitsetöötajatele regulaarset täienduskoolitust ning Sotsiaalkindlustusamet saab ülesandeks pakkuda kohaliku omavalitsuse lastekaitsetöötajatele töönõustamist,“ lausus minister Tsahkna.
  
Täna avab sotsiaalkaitseminister Margus Tsahkna Rahvusraamatukogus toimuva lastekaitsekonverentsi „Kes on Eesti laste kaitsja“, kus üheks teemaks samuti on uus lastekaitseseadus.