Sa oled siin

Ministeeriumid soovivad täiendada siseõhu kvaliteedi norme

Lähte Ühisgümnaasiumi C-korpus (Foto: Kristjan Teedema)
Lähte Ühisgümnaasiumi C-korpus (Foto: Kristjan Teedema)

Eile toimunud koosoleku osalejad tõdesid, et Lähte kooli siseõhk ei kujuta riski tervisele, kuid probleemiks on mõnes kooliruumis esinev häiriv lõhn, mis segab õppetööd. Praegu kehtiva õigusruumi kohaselt ei ole lasteasutuste siseruumides häirivust ja mugavust iseloomustavatele lõhnaainetele nõudeid kehtestatud.

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi juhtimisel valmistatakse hetkel ette sisekliima määruse kavandit, mille töögrupis osaleb ka Sotsiaalministeerium. „Häiriva lõhna tekkimise vältimiseks, peaks üle vaatama ehitusnormid, regulatsioonid, materjalivaliku, järelevalve ja selle meetodid. Eesmärk on kehtestada selgelt ja üheselt fikseeritud sisekliima miinimumnõuded hoonetele, sealhulgas ka lasteasutustele.“ ütles tervise- ja tööminister Urmas Kruuse. „Eelnõu väljatöötamise käigus selgitatakse välja, kas ja kuidas on peale terviseohutuse võimalik tagada ka ruumides viibijate mugavustunne. Keskkond õppimiseks ja töötamiseks peab olema selline, et see ei häiriks inimesi,“ lisas minister.

Lähte sarnaste probleemide olemasolu väljaselgitamiseks muudes lasteasutustes viib Terviseamet 2015. aastal läbi pilootprojekti mille käigus kaardistatakse olukord kaheksas uuemas (2013-2015 ehitatud või rekonstrueeritud) ja kahes vanemas lasteasutuses.

Kohtumisel osalesid: Sotsiaalministeerium, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Haridus- ja Teadusministeerium, Tehnilise Järelevalve Amet ja Terviseamet.

Kohtumise videouudist näete Sotsiaalministeeriumi youtube-i kanalis.


Armo Vask
Sotsiaalministeerium
meediasuhete nõunik
armo.vask@sm.ee
Tel: 626 9304
Mob: 5666 858