Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sa oled siin

Minister Iva: hoolduskoormuse leevendamine on kriitilise tähtsusega

„Vananev ja vähenev rahvastik on surve kogu majandusele. Vanemaealiste ning puudega inimeste arvu kasvamisega suureneb elanikkonnas nende inimeste hulk, kes oma vanusest ja/või terviseprobleemidest tulenevate piirangute ja ümbritseva keskkonna takistuste tõttu vajavad kas aeg-ajalt või pidevalt mitmesugust kõrvalabi,“ ütles sotsiaalkaitseminister täna hoolduskoormuse vähendamise rakkerühma seminaril, kus muu hulgas tutvustati ka pikaajalise hoolduse uuringut.

„Paremini toime tulevad inimesed on iga tugeva ja jätkusuutliku ühiskonna alus. See tähendab, et vajame täiesti uut tüüpi lähenemist, sest praegused suure hoolduskoormusega inimesed võivad lisaks tööturult kõrvale jäämisele sattuda ise abivajajateks,“ ütles sotsiaalkaitseminister Kaia Iva. „Seetõttu on riik otsimas lahendusi sotsiaalteenuste jätkusuutliku korralduse ja rahastamise tagamiseks. Samuti tuleb meil üheskoos leida võimalused, kuidas kasutada parimal moel kodanikuühiskonna võimalusi.“

Praegu on pikaajalise hoolduskohustuse tõttu takistatud paljude inimeste osalemine tööturul ja ühiskondlikus elus. Pereliikmete hooldamise tõttu on mitteaktiivseid 15–74-aastaseid inimesi üle 17 000. Kohalikud omavalitsused said 2016. aastal taotleda toetust omastehooldajate tugiteenuste, näiteks koduteenuse või tugiisikuteenuse, arendamiseks. Selleks oli Euroopa Sotsiaalfondist projektidele ette nähtud 5,3 miljonit eurot. 

Pikaajalise hoolduse uuringu eesmärk on kaardistada hetkeolukord, analüüsida hooldusvajaduse muutumist ajas ning nendest tulenevaid vajadusi pikaajalise hoolduse süsteemi reformimisel.