Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sa oled siin

Minister Kiik: eesmärk on kvaliteetne ja patsiendile ohutu tervishoid

ministri foto
Soovime viia lõpule patsiendikindlustussüsteemi loomise ja koos sellega patsiendiohutussüsteemi kaasajastamise, ütles minister Tanel Kiik.

Meie kõigi ühine eesmärk on tervishoiuteenuste kõrge kvaliteet ja patsientide ohutus. Sotsiaalministeeriumi selge soov on viia lõpuni pikalt ettevalmistatud patsiendikindlustuse loomine ning koos sellega patsiendiohutuse süsteemi kaasajastamine, kinnitas sotsiaalminister Tanel Kiik täna, 11. septembril Tallinnas toimuval Eesti Haiglate Liidu sügiskonverentsil.

„Meie arstid teevad head tööd ja arstiabi Eestis on väga heal tasemel. Ometi nii nagu mujal, tuleb ka meil tervishoius ette olukordi, kus kõik ei lähe plaanipäraselt. Seepärast vajame tervishoius toimunud eksimustesse mittesüüdistavat ja mittekaristavat suhtumist, mis võimaldaks eksimustest õppida, neist avatult rääkida ja nendega julgemalt tegeleda,“ ütles minister Tanel Kiik. „Soovime viia lõpule patsiendikindlustussüsteemi loomise ja koos sellega patsiendiohutussüsteemi kaasajastamise. Loodav süsteem peab võimaldama kõigi patsientide võrdset ja väärikat kohtlemist ning kahjujuhtumite objektiivset ja ühetaolist menetlemist, et muuta tervishoidu meie kõigi jaoks veelgi kvaliteetsemaks ja ohutumaks.“

Augusti alguses olid patsiendikindlustuse loomise põhimõtted arutusel valitsuskabinetis ning läbirääkimised patsiendikindlustussüsteemi loomise ja patsiendiohutussüsteemi kaasajastamise teemal jätkuvad sügisel.

Minister Kiik rõhutas, et soovib oma ametis olulist tähelepanu suunata ka erinevatele digilahendustele ja tervishoiutehnoloogiatele, mis arenevad jõudsalt ning mis aitavad teatud protsesse automatiseerida ja muuta veelgi efektiivsemaks. Ühe positiivse näitena tõstis minister esile üleriigilise digiregistratuuri käivitamise.

„Üleriigilise digiregistratuuriga on praeguseks liitunud juba 29 raviasutust, sealhulgas kõik Eesti piirkondlikud, kesk- ja üldhaiglad. Loodame, et see muudab patsiendile edaspidi eriarstiaja leidmise lihtsamaks ja mugavamaks ning aitab samas vähendada ka tühivisiite ja topeltbroneeringuid,“ ütles minister Kiik. „Ühtlasi tekib meil võimalus täiendavaks sisuliseks analüüsiks, et teaksime, kuhu tulevikus enam ressurssi suunata. Tunnustan kõiki raviasutusi ja infosüsteemide arendajaid, kes on töötanud tihedas koostöös Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskuse ja Eesti Haigekassaga, et see projekt edukalt lõpule viia.“

Lisaks kinnitas minister oma sõnavõtus soovi liikuda edasi Tallinna Haigla rajamise plaaniga, mis näeb ette Tallinna haiglate ühendamise ühte haiglaorganisatsiooni ning uue nüüdisaegse haiglakompleksi rajamise Tallinnasse Lauluväljaku lähistele aastaks 2027.

Eesti Haiglate Liidu sügiskonverents „Tervishoiu tervis 6“ toimub 11.-12. septembril 2019 Tallinnas Tallink Spa and Conference hotellis.

Veel uudiseid samal teemal

vaktsineerimistõend
19.01.2022|Sotsiaalministeerium

Veebruaris vajab pikendamist ligi 75 000 vaktsineerimistõendit

Veebruari jooksul vajab vaktsineerimistõend TEHIKu andmetel pikendamist ligikaudu 75 000 inimesel, kel viimasest vaktsineerimisest on möödas enam kui 270 päeva. Enda tervise kaitsmiseks ja tõendi pikendamiseks tuleks teha tõhustusdoos ning luua patsiendiportaalis digilugu.ee uus vaktsineerimistõend.

COVID kulud
14.01.2022|Sotsiaalministeerium

Haigekassa reservkapitalist eraldatakse 29,06 miljonit COVID-19 kuludeks

Haigekassa nõukogu otsustas tänasel korralisel istungil teha valitsusele ettepaneku võtta kasutusele haigekassa reservkapitalist 29,06 miljonit eurot. Sellest 25,5 miljonit eurot suunatakse tervishoiuteenuse osutajatele COVID-19 haiguse ravikulude katteks ning COVID patsientidega töötavate tervishoiutöötajate kõrgema töötasu maksmiseks. Ülejäänud 3,56 miljonit eurot kasutatakse COVID-19 ravimite ostmiseks.