Sa oled siin

Minister Kiik: Eesti on „Balti Schengeni“ kokkuleppeid täitnud

minister Kiik

Sotsiaalminister Tanel Kiige sõnul on Eesti kolme Balti riigi kokkulepitud nn „Balti Schengeni“ reegleid täitnud. Kokkulepe võimaldab siseriiklikke erandeid, mida on teinud kõik kolm osapoolt ja Eesti on nendest Balti kolleege ka alati teavitanud.

„Eesti on täitnud kokkulepet kahenädalase eneseisolatsiooni kohaldamiseks riskiriikidest saabujatele. Vastavalt kolme riigi kokkuleppele võivad kõik osapooled teha siseriiklikke erandeid konkreetsete elualade esindajatele või eritingimuste alusel. Nii oleme ka meie käivitanud COVID-19 teadusnõukoja ettepanekul lennujaamas ja sadamas testimise, mida rakendavad veel mitmed Euroopa riigid,“ ütles sotsiaalminister Tanel Kiik. „Alates 1. septembrist käivitunud erisus on tehtud üksnes Eestis töötavatele inimestele, et võimaldada kiiremat tööle naasmist ning teavitasime selle võimaluse pakkumisest aegsasti ka teisi Balti riike,“ ütles minister Kiik.

Ühisavalduses on punkt, mis võimaldab Balti riikidel kehtestada 14-päevase eneseisolatsiooninõude osas eritingimusi reisijatele, kes sisenevad Balti riikidesse teistest EL riikidest ja kolmandatest riikidest. Kõik kolm Balti riiki on teatud erisusi ka kehtestanud. Täiendavalt on Eesti, Läti ja Leedu teinud eriotsuseid lennuliikluse puhul, et tagada oma inimestele vajalikud liikumisvõimalused.

„Valdav osa koroonaviiruse leviku tõkestamise meetmetest – siseriiklik testimise korraldus, tervishoiu- ja sotsiaalteenuste pakkumine, kultuuri- ja hariduselu korraldamine, avalike ürituste osalejate piirarvud, võimalikud alkoholi müügipiirangud, viiruse leviku piiramiseks mõeldud mobiilirakendused jms –jäävad vastavalt kokkuleppele iga riigi enda pädevusse,“ rõhutas Kiik.

6. mail otsustasid kolm Balti riiki avada omavahelised piirid alates 15. maist. Terviseministrite ühisavalduses lepiti kokku, et Eesti, Läti ja Leedu alalistel elanikel on võimalik vabalt reisida Balti riikides ning neid ei kohustata riiki saabumisel 14 päevaks eneseisolatsiooni jääma ega nõuta testimist COVID-19 suhtes tingimusel, et inimesele ei ole koduriigis pandud kohustust eneseisolatsioonis püsida, ta ei ole viimase 14 päeva jooksul viibinud mujal riikides peale Balti riikide ning tal ei esine haigussümptomeid. Eneseisolatsiooni jäämist ja testimist võib nõuda üksnes väljastpoolt Balti riike sisenemisel või ilmsete hingamisteede haiguse sümptomite korral.

Pressiteade eesti viipekeeles

Veel uudiseid samal teemal

küsitlus
26.11.2020|Sotsiaalministeerium

Küsitlus: Maskikandjate osakaal kasvas novembri keskpaigaks võrreldes novembri algusega enam kui kaks korda

Inimeste ohutunnetus koroonaviiruse leviku suhtes on tõusnud viimase kuue kuu kõrgeimale tasemele. Elanike toetus viiruse leviku tõkestamiseks seatud meetmetega jätkamiseks on kõrge, meetmete karmistamist toetavate inimeste osakaal suureneb. Novembri keskpaigaks kasvas maskikandjate osakaal võrreldes novembri algusega enam kui kaks korda (25% → 62%), valmisolek COVID-19 vastu vaktsineerida püsib 60% juures, selgub sotsiaalministeeriumi tellimusel novembri keskel tehtud Turu-uuringute AS küsitlusest.

tervishoid
25.11.2020

Minister Kiik: Tervishoiu rahastamine vajab süsteemset muutust

Tervishoiu rahastamine peamiselt töötavate inimeste sotsiaalmaksust ei ole tänapäeval üha sagedamini kasutatavate paindlike töövormide tingimustes enam jätkusuutlik. Elanike ootused tervishoiule kasvavad, samas väheneb nende inimeste hulk, kes ravikindlustusse panustavad. Praeguse olukorra jätkudes peavad inimesed üha suurema osa maksma omast taskust, mistõttu vajab tervishoiu rahastamine süsteemset muutust, ütles sotsiaalminister Tanel Kiik täna, 25. novembril Arenguseire Keskuse raporti „Eesti tervishoiu tulevik. Stsenaariumid aastani 2035“ esitlusel.