Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sa oled siin

​Minister Kiik: haigena töölt koju jäämine olgu iseenesestmõistetav

„Kriisist väljudes peaksime jätkama head praktikat, kus juba väiksemate haigustunnuste ilmnedes jääme koju või võimalusel kaugtööle, et hoida enda tervist ja mitte nakatada teisi. Eriolukorras toetab seda ka haiguslehtede hüvitamine alates esimesest päevast,“ ütles sotsiaalminister Tanel Kiik
„Kriisist väljudes peaksime jätkama head praktikat, kus juba väiksemate haigustunnuste ilmnedes jääme koju või võimalusel kaugtööle, et hoida enda tervist ja mitte nakatada teisi. Eriolukorras toetab seda ka haiguslehtede hüvitamine alates esimesest päevast,“ ütles sotsiaalminister Tanel Kiik

Täna tähistatakse ülemaailmset tööohutuse ja töötervishoiu päeva, millega juhitakse tähelepanu tervise hoidmisele töökeskkonnas. Laienema peab mõistmine, et tõbisena koju jäämine võib aidata päästa elusid. Võitlus ülemaailmse koroonaviiruse vastu on toonud kaasa piiranguid, millel on mõju tööturule ning kindlasti ka töötingimustele. Piirangutest põhjustatud kriisist väljumine seab täiendavaid nõudmisi nii töötajatele, tööandjatele, töökeskkonnale kui kadunud töökohtade tõttu majandusele tervikuna.

„Kehtestatud piirangutest saame loobuda ainult järk-järgult ning ka inimeste kodukontoritest tööle naasmine peab toimuma turvaliselt. Töökeskkonna riske tuleb lähtuvalt uuest olukorrast vajadusel ümber hinnata. See eeldab suuremat tähelepanu töötervishoiule,  hügieeniharjumustele kui ka soovitusi sotsiaalse distantseerumise, kaugtöö rakendamise ning muude kokkupuudet vähendavate meetmete osas. Kindlasti kasvab ka psühholoogilise nõustamise vajadus,“ ütles sotsiaalminister Tanel Kiik. „Kriisist väljudes peaksime jätkama head praktikat, kus juba väiksemate haigustunnuste ilmnedes jääme koju või võimalusel kaugtööle, et hoida enda tervist ja mitte nakatada teisi. Eriolukorras toetab seda ka haiguslehtede hüvitamine alates esimesest päevast.“

 Senised meetmed töötajate ja nende perede majandusliku olukorra toetamiseks on hästi käivitunud. „Töötukassa palgameetmest on kolme nädala jooksul abi saanud enam kui 32 000 töötajat, kellest paljud on seeläbi loodetavasti pääsenud koondamisest. Loomulikult teeb muret jätkuvalt kasvav töötuse määr, kuid usun, et heas koostöös tööandjatega ning töötukassa meetmete toel suudame vältida kõige mustemaid stsenaariume,“ sõnas minister Kiik.

 Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuur tuletab meelde, et tööandjatel on oluline uuendada riskihinnanguid lähtuvalt muutunud töötingimustest ning pöörata erilist tähelepanu füüsilise tervise aspektide kõrval ka psühhosotsiaalsetele ohuteguritele, millel võib olla arvestatav mõju töötajate vaimsele tervisele.

 Rahvusvaheline tööorganisatsioon on rõhutanud, et tööohutuse ja töötervishoiu tagamine on hädavajalik koroonaviiruse pandeemiaga hakkama saamiseks ning töötamise jätkamiseks. Ülemaailmset tööohutuse ja töötervishoiu päeva tähistatakse 28. aprillil, et pöörata tähelepanu tööõnnetuste ja kutsehaiguste ennetamisele kogu maailmas.

Pressiteade eesti viipekeeles: 

Lisainfo:

Veel uudiseid samal teemal

„Inimesed, kellel ei ole määratud puuet ning kelle lähikondlaste seaski ei leidu inimesi, kes on erivajadusega, ei tule sageli nende raskuste peale, mida mõni teine kaaskodanik kogeda võib ning milliseid lahendusi vajab, et elada võimalikult iseseisvat elu. Seda mitte pahatahtlikkuse või madala empaatiavõime tõttu, vaid lihtsalt puudub kogemus," ütles sotsiaalministeeriumi võrdsuspoliitikate osakonna nõunik Lili Tiri. Pildil Meremuuseumi ligipääsetavad lahendused
09.07.2021|Sotsiaalministeerium

Sotsiaalministeerium kutsub üles märkama ligipääsetavust

Sotsiaalministeeriumil on valminud viis videoklippi, mis tutvustavad erinevate kasutajagruppide silme läbi ligipääsetavust ning selgitavad, miks on mugav ligipääs oluline igale Eesti elanikule.

„Soostereotüüpidest mõjutatud haridus- ja karjäärivalikute hind võib olla inimese jaoks üsna kõrge. See mõjutab töö leidmise võimalusi, palka, rahulolu töö ja eluga laiemalt, samuti töö- ja pereelu ühitamise võimalusi,“ ütles sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo
01.07.2021|Sotsiaalministeerium

Eesti annab soolise võrdõiguslikkuse foorumil lubaduse võrdõiguslikkuse edendamiseks tehnoloogia ja innovatsiooni alal

Sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo osaleb täna 30. juunist 2. juulini toimuval Pariisi kõrgetasemelisel soolise võrdõiguslikkuse üritusel Generation Equality Forum, kus Eesti annab lubaduse veelgi jõulisemalt tegutseda selle nimel, et suureneks naiste osakaal loodusteaduste, tehnoloogia, sealhulgas IKT, inseneriteaduse ja matemaatika valdkonnas, seda nii hariduses kui tööturul.