Sa oled siin

Minister Kiik Luksemburgis: heaolumajandus toetab tulevikutööd

Minister Kiik Luksemburgis: heaolumajandus toetab tulevikutööd
Minister Kiik Luksemburgis: heaolumajandus toetab tulevikutööd

Sotsiaalminister Tanel Kiik osaleb täna Luksemburgis toimuval sotsiaal- ja tööministrite kohtumisel, kus arutatakse oskuste ja tööturuvajaduste sobitamist muutuvas töömaailmas ning võrdse kohtlemise edendamist Euroopa Liidus. Lisaks plaanitakse kinnitada järeldused heaolumajanduse ning tulevikutöö teemadel.

Heaolumajanduse järelduste keskmes on inimeste heaolu väärtustamine olulise majanduskapitalina. „Heaolu tagamiseks on oluline aidata kõigil, kuid eriti kehvemates oludes inimestel, jõuda neid huvitava töö või tegevuseni, toetades nii täienduskoolitust kui ümberõpet ning vajadusel aidata ka ravi- ja sotsiaalteenustega. Sellest võidab kogu ühiskond,“ tõdes sotsiaalminister Tanel Kiik ministrite kohtumise eel. Poliitikakujundamisel soovitatakse senisest enam arvestada heaolumajanduse põhimõtetega, mille osadeks on sotsiaalkaitse, sooline võrdõiguslikkus, tervishoid ning haridus ja täiendõpe.

Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni 100. aastapäeva puhul võetakse vastu tulevikutöö järeldused. Tuleviku tööturul vajalike oskuste omandamine on sotsiaalminister Tanel Kiige sõnul väga oluline. Eesti on teinud selles vallas edusamme – oleme loonud tööturu ja oskuste prognoosisüsteemi ning ümber- ja täiendõppe võimalused töötajatele, kel on oht kaotada töö. Elukestvas õppes osaleb juba viiendik täiskasvanutest. „On väga oluline, et reageeriksime kiiresti tööturul toimuvatele muutustele ning riigina toetaksime oma inimesi ümber- ja täiendõppe võimalustega töötukassa kaudu. Tänu digitaalsetele vahenditele on õppimine veelgi lihtsam. Tööandjad võiksid enam toetada töötajaid nii formaalse kui ka mitteformaalse hariduse omandamisel.“

Veel arutavad ministrid, kuidas tagada Euroopa Liidus paremini võrdset kohtlemist. Praegu on diskrimineerimisvastane kaitse riigiti erinev eelkõige sotsiaalkaitse, hariduse ning avalike kaupade ja teenuste kättesaadavuse tagamisel. Ebavõrdne kohtlemine toob kaasa sotsiaalse tõrjutuse ühiskonnas ja võib piirata ka inimeste liikumisvabadust Euroopa Liidus.