Sa oled siin

Minister Kiik maailma terviseassambleel: peame olema tulevikukriisideks paremini valmis

COVID-19
"Globaalne koordineerimine on iseäranis oluline uute vaktsiinide, diagnostikavahendite ja ravi kättesaadavaks tegemisel. Kutsume üles solidaarsusele ja riikide võrdsele kohtlemisele, et vajalikud vaktsiinid ja ravi jõuaks kõigi abivajajateni terves maailmas," ütles minister Kiik.

COVID-19 pandeemia peatamiseks vajame ülemaailmset koostööd ja tihedat koordineerimist eri riikide ja sektorite vahel ning Maailma Terviseorganisatsioonil on selles väga oluline roll. Peame selles kriisis saadud õppetunnid üle vaatama, et tulevikukriisideks paremini valmis olla, ütles ÜRO maailma terviseassambleel Põhja- ja Baltimaade nimel kõnelenud sotsiaalminister Tanel Kiik.

„COVID-19 kriis on näidanud, kui oluline on rahvusvaheline koostöö ning rohkem kui kunagi varem peame praegu tegutsema ühtse globaalse kogukonnana nii, et keegi ei jääks kõrvale. Globaalne koordineerimine on iseäranis oluline uute vaktsiinide, diagnostikavahendite ja ravi kättesaadavaks tegemisel,“ ütles minister Kiik. „Kutsume üles solidaarsusele ja riikide võrdsele kohtlemisele, et vajalikud vaktsiinid ja ravi jõuaks kõigi abivajajateni terves maailmas.“

Pandeemial on inimeste heaolule nii otsene kui kaudne mõju. Kriis on koormanud tervishoiusüsteeme, majandust ja ühiskonda. „Kõikides kogukondades kannatavad sellistes kriisides enim just kõige vaesemad ja see suurendab veelgi ebavõrdsust nii tervises kui sotsiaalses heaolus. Seetõttu kutsume kõiki riike üles pöörama enam tähelepanu just haavatavatele ühiskonna liikmetele, tugevdama sotsiaalset kaitset ning tagama inimeste võrdset kohtlemist,“ ütles minister Kiik.

Põhja- ja Baltimaade nimel kõnelenud Kiik tänas Maailma Terviseorganisatsiooni, kes pakkus riikidele olulist tuge kriisiga toimetulekul. „Hindame kõrgelt eesliinil töötavate tervishoiu- ja sotsiaaltöötajate ning rahvusvaheliste terviseorganisatsioonide panust. Kindlasti on kõik riigid selle kriisi käigus saanud häid õppetunde, mida edaspidi arvesse võtta. Ka rahvusvahelisel tasandil tuleb üle vaadata, kuidas riigid ja rahvusvahelised organisatsioonid on pandeemiale reageerimisega toime tulnud ning millised mehhanismid vajavad parandamist, et tugevdada veelgi valmisolekut tulevasteks kriisideks,“ ütles minister Kiik.

„See ei tohi siiski juhtida meie tähelepanu kõrvale praegustelt pingutustelt koroonaviiruse pandeemia peatamiseks,“ ütles Kiik. „Õigus tervisele on inimeste põhiõigus. Peame jätkuvalt püüdlema ÜROs seatud säästva arengu eesmärkide saavutamise poole, et tagada kõigile inimestele tervis ja heaolu, juurdepääs vajalikele terviseteenustele ja ravimitele ning kaitse suurte ravikulude eest.“

73. maailma terviseassamblee toimub 18.-19. mail. Esmakordselt ajaloos on istung virtuaalne. Kavas on vastu võtta resolutsioon COVID-19 teemal, kus muuhulgas kutsutakse üles tihedamale globaalsele koostööle, ühtsusele ja solidaarsusele COVID-19 pandeemia kontrolli alla saamiseks ja selle mõjude leevendamiseks: https://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA73/A73_CONF1-en.pdf (PDF)

Rohkem infot: https://www.who.int/about/governance/world-health-assembly/seventy-third...

Pressiteade eesti viipekeeles

Veel uudiseid samal teemal

vaktsiin
15.10.2020|Sotsiaalministeerium

Eesti ühineb ka teise COVID-19 vaktsiinitootjaga sõlmitava eellepinguga

Eesti ühineb vaktsiinitootjaga Janssen Pharmaceutica NV sõlmitava eelostulepinguga COVID-19 vaktsiini soetamiseks ning taotleb lepinguga vaktsiini 300 000-le inimesele, mis võimaldab katta koroonaviiruse riskirühmade vaktsiinivajaduse. Vaktsiini soetamise kulud katab valitsus koostöös haigekassaga.

allkirjastamine
14.10.2020|Sotsiaalministeerium

Eesti sõlmis uue koostööleppe Maailma Terviseorganisatsiooniga

Sotsiaalminister Tanel Kiik ning Maailma Terviseorganisatsiooni Euroopa regionaaldirektor Dr Hans Henri P. Kluge allkirjastasid täna Eesti ja WHO vahelise koostöölepingu aastateks 2020-2021. Lähiaja prioriteetsed koostöövaldkonnad on tervisesüsteemi tugevdamine, haiguste ennetamine, vaimse tervise edendamine ja ravimite kättesaadavuse parandamine.