Sa oled siin

Minister Kiik vähikonverentsil: peame ühiselt tõhustama vähiennetust

minister
Valitsus arutab eraldi vähistrateegia loomise vajalikkust ja täiendavaid vähi ennetustegevusi sel sügisel," ütles minister Kiik.

Vähkkasvajate levik ohustab Eesti rahva tervist ja koormab meie tervisesüsteemi. Valitsus arutab eraldi vähistrateegia koostamise vajalikkust ja täiendavaid vähi ennetustegevusi sel sügisel, kinnitas sotsiaalminister Tanel Kiik täna, 13. septembril Tallinnas toimuval Eesti Vähiliidu teaduskonverentsil.

„Vähi levik ohustab Eesti rahva tervist ja koormab tervisesüsteemi ning probleem on äärmiselt tõsine. Südame-veresoonkonna haiguste järel on kasvajad Eesti elanike peamiseks enneaegse suremuse põhjuseks. Seepärast peame laiapindses koostöös leidma võimalusi ennetatavate vähijuhtude ja -suremuse vähendamiseks,“ ütles minister Tanel Kiik. „Eesti riik peab astuma suuremaid samme tõhusama ja läbimõeldud vähiennetuse suunal. Valitsus arutab eraldi vähistrateegia loomise vajalikkust ja täiendavaid vähi ennetustegevusi sel sügisel.“

Minister Kiik rõhutas, et vähi ennetus saab edukalt toimida vaid koostöös. „Tervishoiusektor ja -poliitika peavad olema inimese tervisele ja heaolule orienteeritud, kuid palju sõltub ka meie enda igapäevastest valikutest ja sellest kuivõrd toetab tervise hoidmist meid ümbritsev keskkond,“ ütles Tanel Kiik. „Enneaegse suremuse ja haigestumuse tõttu kaotatud eluaastatest enam kui pool kaotame peamiste riskitegurite – alkoholi- ja tubakatarvitamise, tasakaalustamata toitumise ning vähese füüsilise aktiivsuse tõttu. Keegi ei saa teha tervislikke valikuid meie eest, kuid riigi roll on inimesi toetada mõistlike otsuste langetamisel. See tähendab, et vähkkasvajate varajase avastamise ja ravivõimaluste laiendamise kõrval peame enam panustama ka teavitustöösse ning tervist toetava keskkonna loomisse.“

Minister Tanel Kiige sõnul vajab järjekindlat ülevaatamist ja ajakohastamist ka sõeluuringute korraldus ja kvaliteet. „Lähiaastatel on vaja parandada olemasolevate sõeluuringute kvaliteeti, sealhulgas hõlmatust, et sõeluuringud oleksid tõhusad ja tooks maksimaalselt kasu,“ ütles Kiik.

Eesti Vähiregistri andmetel registreeriti 2016. aastal Eestis 8788 esmast vähijuhtu ja 3834 vähist põhjustatud surma. Haigekassa on aasta-aastalt suurendanud vähiravi ja -ravimite rahastamist. 2018. aastal kulus vähiravimitele ligikaudu 48 miljonit eurot. Kokku investeeris haigekassa eelmisel aastal vähiravisse ca 156 miljonit eurot, rahastades seeläbi nii ennetust, vähkkasvatajate varajast avastamist kui ka ligikaudu 50 000 inimese vähiravi.

Vähi ennetuseks tehtavatele ja kavandatavatele tegevustele annab raamid praegu sotsiaalministeeriumis koostatav uus rahvastiku tervise arengukava aastateks 2020-2030. Arengukava raames on plaanis koostada ka eraldi vähiennetuse tegevuskava. Arengukava seab eesmärgiks vähendada alla 65-aastate suremust pahaloomulistesse kasvajatesse 2030. aastaks 40% võrra.

Sotsiaalminister Tanel Kiik avaldas heameelt, et valitsus toetas Eesti liitumist maailma vähideklaratsiooniga, mis seab eesmärgiks vähendada vähist tingitud enneaegset suremust, parandada inimeste elukvaliteeti ning tõsta vähi elulemust. Maailma vähideklaratsiooni allkirjastab peaminister Jüri Ratas täna kell 20.30 Hilton Tallinn Park Hotellis algaval pidulikul õhtusöögil.

Veel uudiseid samal teemal

terviseamet
13.08.2020|Sotsiaalministeerium

Valitsus eraldas terviseameti tugevdamiseks ja isikukaitsevahendite varu suurendamiseks kokku 3,5 miljonit eurot

Vabariigi Valitsus otsustas tänasel istungil eraldada 2020. aastal täiendavalt 1,016 miljonit eurot terviseameti tugevdamiseks, et suurendada ameti võimekust koroonaviiruse leviku tõkestamisel. Ühtlasi eraldati 2,5 miljonit eurot sotsiaalvaldkonna isikukaitsevahendite riikliku varu suurendamiseks kahe nädala jao võrra.

ravimid
03.07.2020|Sotsiaalministeerium

Ravimite tarneraskuste ennetamiseks hakkavad hulgimüüjad andma iganädalast ülevaadet laoseisudest

Sotsiaalminister Tanel Kiik allkirjastas ravimite hulgimüügi tingimuste määruse muudatuse, millega pannakse suurema turumahuga ravimite hulgimüüjatele kohustus esitada ravimiametile iganädalasi ülevaateid ravimite laoseisu kohta Eestis. Muudatus on vajalik, et ennetada ravimite tarneraskuste tekkimist ja leevendada nende mõju patsientidele.