Sa oled siin

Minister Kruuse: esmatasandi tervisekeskustest hakkavad patsiendid saama mitmekülgset abi

Sotsiaalministeeriumi esindajad tutvustasid esmatasandi tervisekeskuste loomise eesmärke. Laiemale arutusele esitati tervisekeskuste rajamise toetuse andmise tingimuste projekt.

Tervise- ja tööminister Urmas Kruuse sõnul on esmatasandi arstiabi inimesele lähim ja olulisim. „Eesti eri paiku loodavad tervisekeskused muudavad kvaliteetse perearstiabi koos toetavate teenustega inimesele kättesaadavamaks,“ ütles Kruuse. „Tervisekeskustes hakkavad ühtse meeskonnana tööle erinevad spetsialistid, et pakkuda patsiendile mitmekesist teenust ühes kohas. Moodsad töötingimused ning tihe koostöö kolleegidega aitavad kindlasti ka noortel arstidel otsustada perearstiks õppimise kasuks,“ lisas minister.

Esmatasandi tervisekeskuste rajamise vajadused ja võimalused on läbi arutatud nii perearstide, teiste tervishoiuteenuste osutajate kui ka kohalike omavalitsuste esindajatega. Aruteludelt kogunenud ettepanekute põhjal esitles sotsiaalministeerium toetuse taotlemise tingimuste määruse eelnõu projekti. Projekti kohaselt rajatakse Eestisse vähemalt 35 esmatasandi tervisekeskust. Suuremates linnades võivad tervisekeskuseks liituda ja toetust taotleda vähemalt kaheksa perearsti oma nimistutega. Maapiirkondades võivad liituda ühte keskusesse alates kolmest perearstist.  Tervisekeskustes alustavad lisaks perearstidele ja –õdedele tööd ka füsioterapeut, vaimse tervise õde, koduõde, ämmaemand ning võimalusel ka teised tervishoiuteenuse osutajad, aga ka kohaliku omavalitsuse poolt osutatavad sotsiaaltöö teenused. Liitumine on vabatahtlik ning iga perearst või ka väiksemad grupipraksised võivad soovi korral jätkata tööd endisel viisil, lihtsalt nad ei saa toetust taotleda. Euroopa Regionaalarengu Fondi toetuse summa tervisekeskuste loomiseks on 85,6 miljonit eurot.

Ministeerium ootab tutvustatud projektile tagasisidet, mille põhjal koostatakse eelnõu. Seejärel saadetakse eelnõu kooskõlastusringile, mil on veel võimalik teha täiendusettepanekuid. 

Tartu Ülikooli rakendusuuringute keskus RAKE viis läbi esmatasandi tervishoiuteenuste geograafilise kättesaadavuse vajaduse hindamise ja esmatasandi tervisekeskuste optimaalse korralduse mudeli uuringu. 
Vaata loodavaid tervisekeskusi tutvustavat videot SIIT

Tutvustuse materjalid:

Tervishoiu arengusuunad aastani 2020 , Heli Paluste, Sotsiaalministeerium (205.5 KB, PPT)
Meetme tegevuse 2.4.1. (Pädevuskeskused) tutvustus, Tiia Taevere, Sotsiaalministeerium (327 KB, PPT)
Esmatasandi tervishoiuteenuste geograafilise kättesaadavuse vajaduse hindamine ja esmatasandi tervishoiuteenuste optimaalse korralduse mudel, Veiko Sepp, Tartu Ülikool (2.63 MB, PPTX) 
Meetme tegevuse 2.4.2  (esmatasandi tervisekeskused) toetuse andmise tingimuste  määruse eelnõu ja lisade tutvustus,  Maie Nogelainen, Sotsiaalministeerium (332.5 KB, PPT)

Esmatasandi tervishoiuteenuste geograafilise kättesaadavuse vajaduse hindamine ja esmatasandi tervishoiuteenuste optimaalse korralduse mudel“ osaraport II (1.41 MB, PDF)
- (332.5 KB, PPT)Esmatasandi tervishoiuteenuste geograafilise kättesaadavuse vajaduse hindamine ja esmatasandi tervishoiuteenuste optimaalse korralduse mudel“ osaraport III (6.73 MB, PDF)

- Esmatasandi tervishoiuteenuste geograafilise kättesaadavuse vajaduse hindamine ja esmatasandi tervishoiuteenuste optimaalse korralduse mudel“ osaraport I (2.5 MB, PDF)