Sa oled siin

Minister Kütt: kaugeleulatuv plaan tagab lastega peredele parema toimetuleku

Pressikonverentsil: (vasakult) Hanna Vseviov, Helmen Kütt, Andres Võrk
Pressikonverentsil: (vasakult) Hanna Vseviov, Helmen Kütt, Andres Võrk

Täna tutvustatakse sotsiaalministeeriumis mitmete ekspertide (PRAXIS, Tallinna Ülikool, Tallinna Tehnikaülikool, Tartu Ülikool) kaasabil valminud peretoetuste, teenuste ja vanemapuhkuste rohelist raamatut. Dokumendi eesmärgiks on välja pakkuda erinevaid perepoliitilisi meetmeid hõlmavaid suuniseid, mis aitaksid lahendada Eesti riigi ees seisvaid väljakutseid – lastega perede parem toimetulek, vaesuse vähendamine ja sündimuse suurendamine.

„Oleme teadlikud probleemidest ja murekohtadest, mis puudutavad peresid ja perede toimetulekut,“ tõdes sotsiaalkaitseminister Helmen Kütt. „Nüüd on olemas ka põhjalikud uuringud ja läbimõeldud poliitikasoovitused, mida kasutades leiame pikaajalise perspektiiviga meetmed perede, sealhulgas ka üksikvanemate toimetuleku tagamiseks. Samuti aitavad meetmed kaasa lastega perede vaesuse vähendamisele ning sündivuse suurendamisele. Valides parimad ja tulemusi andvad poliitikasoovitused, tagame ka tegelikult perede parema toimetuleku ja heaolu,“ lisas Kütt.  

Eestile on oluline säilitada lapsetoetuste universaalne ülesehitus. Selle mõju vaesuse leevendamisele sõltub nii toetuste suurusest kui skeemi ülesehitusest. Kõige kuluefektiivsem viis laste vaesuse leevendamiseks on toimetulekupiiri tõstmine. Ühe vanemaga perede toetamiseks on eriti olulised isa olemasolu ja lahuselava vanema osalust soodustavad meetmed. Suuremas vaesusriskis on pered, kelle sissetulek on väike ja kus sissetuleku saajaid on vähe – töötu vanemaga perekonnad, ühe vanemaga perekonnad, lasterikkad perekonnad ja pered, kus kasvab puudega laps.

Sündimust mõjutavad perepoliitika valdkonnas eelkõige töö- ja pereelu ühitamist soodustavad meetmed. Oluline on tagada kvaliteetne lapsehoid kõigile soovijatele, suurendada vanemapuhkuste paindlikkust ja isade osalust lapse kasvatamises.

Roheline raamat läheb osalusveebi kõigile arvamuse ja kommentaaride andmiseks.

Pressikonverentsi materjal: