Sa oled siin

Minister Kütt: Lapse arengu tähtis osa on perekond

Täna toimub Riigikogus riikliku peretoetuse seaduse muutmise eelnõu esimene lugemine. Eelnõuga tõstetakse eestkoste ja perekonnas hooldamisel oleva lapse toetust. Seadus jõustub 1. jaanuaril 2015.
 
Toetuse tõstmine aitab lapsi, kes kasvavad hooldus- ja tugiperedes või eestkostel.  „Lapse arengu tähtis osa on perekond,“ rõhutab sotsiaalkaitseminister Helmen Kütt. „Kõigil lastel pole aga võimalik elada perekonnas ja sellepärast on mul heameel tõdeda ka seda, et Eestis on asenduskodudes elavatel lastele uute peremajade ehitamisega loodud väga head tingimused ja seal töötavad inimesed teevad suurepärast tööd,“ lisas minister. Eelnõuga tõstetakse hooldusperede lastele mõeldud toetust praeguselt 191,80 eurolt 240 eurole.
 
Lisaks tõusevad pere toimetuleku parandamiseks lastetoetused seniselt 19,8 eurolt 45 euroni esimese ja teise lapse puhul ning alates kolmandast lapsest kuni 100 euroni. Samuti tõuseb vajaduspõhine peretoetus 45 euroni ühe lapse puhul ja 90 euroni perele, kus kasvab vähemalt kaks last.
 
Riigikogus läheb ühtlasi lugemisele ka matusetoetuse seaduse muutmise eelnõu. 2015. aasta algusest taastatakse riikliku matusetoetuse maksmine majanduslikult vähekindlustatud peredele. Matusetoetuse suurus kasvab 250 euroni. Varem said vaid kohalikud omavalitsused taotleda omasteta isikute eest kulude kompenseerimist. Toetusi hakkab määrama ja maksma Sotsiaalkindlustusamet. Toetuste suurus kehtestatakse igaks eelarveaastaks riigieelarvega.