Sa oled siin

Minister Kütt: uue lastekaitseseaduse jaoks on kõik lapsed väärtuslikud

Sotsiaalkaitseminister Helmen Kütt
Sotsiaalkaitseminister Helmen Kütt

Täna Riigikogus vastuvõetud uue lastekaitseseaduse põhieesmärgiks on laste heaolu ja õiguste kaitse. Esmakordselt sätestatakse lapse probleemide ennetamise kohustus ja tegevused lapse huvide arvestamiseks. Samuti saavad riik ja kohalik omavalitsus seadusega suurema vastutuse toetada lastega peresid.

Oluliselt täpsustatakse abivajavast lapsest teavitamise kohustust ning lapse ja tema perekonna abistamisel tehtavaid kohustuslikke toiminguid, et tagada last toetav turvaline keskkond. 
 
Ühe muutusena, võrreldes vana seadusega, on keskse riikliku rakendusüksuse loomine. Üksuse ülesandeks saab juhtida koostööd riigi ja omavalitsuste vahel. Kui senini lahendasid lastega seotud juhtumeid ainult kohalikud omavalitsused enda ressursse kasutades, siis täna heaks kiidetud seaduseelnõu sätestab kohustuse ka riigile, toetada omavalitsusi laste ja peredega seotud juhtumite lahendamisel.
 
„Kõigis lapsi puudutavates ettevõtmistes tuleb esikohale seada lapse huvid ja heaolu. Lastekaitseseadus ei saa kaitsta vaid lapsi, kes elavad oma ema ja isaga. Seaduse jaoks on kõik lapsed väärtuslikud, kasvagu nad siis eri põhjustel näiteks ühe vanemaga, vanavanemaga või hooldusperes,“ ütles sotsiaalkaitseminister Helmen Kütt. „Lastekaitseseaduse jõustumisel perekonna ja eraelu kaitse suureneb, mitte ei kahane, sest eelnõu paneb lisaks kohalikule omavalitusele kohustuse ka riigile, toetada lapsi kasvatavaid isikuid ja lapsevanemaid,“ lisas minister.
 
Seaduseelnõu valmis tihedas koostöös huvigruppidega, kelle hulgas olid ka lapsed ja noored. Seaduse jõustumise tähtaeg on jaanuar 2016.

Helmen Kütti videopöördumise on leitav siit.