Sa oled siin

Minister Kütt: vaid koos saame muuta Eesti ühiskonna hoolivamaks ja kaasavamaks

Eilsel Eesti Puuetega Inimeste Koja üldkoosolekul kinnitas sotsiaalkaitseminister Helmen Kütt, et vaid koostöös puuetega inimestega on võimalik saavutada parimad lahendused Eesti ühiskonna avatumaks muutmisel.

Koosolekul osalejad arutasid töövõimereformi ettevalmistusega seotud küsimusi. Kohalolnud leidsid, et töövõimereform on samm õiges suunas toetamaks erivajadustega inimeste soovi osaleda ühiskonna elus ning tööturul. Ühiselt tõdeti, et reformi rakendumise eel seisba mitmeid väljakutseid, et inimesed tõepoolest saaksid vajalikku tuge töö leidmisel, rehabilitatsiooniteenuseid ning abivahendid oleksid kättesaadavad. Minister Helmen Kütt kinnitas, et töövõimereformi rakendamisel on puuetega inimeste panus erakordselt oluline. „Pean oluliseks, et erivajadusega inimesed saaksid vajalikku tuge ja nõu, et neid ei jäetaks üksi lahendusi otsima, nii nagu see seni on kahjuks olnud. Puuetega inimeste organisatsioonide esindajate osalemine nii töövõimereformi kui ka puuetega inimeste sotsiaalse kaitse hea tahte leppe ettevalmistamistel on väga vajalik. Koostöös saame tegeleda nende küsimustega, mis inimestele muret valmistab. Koos teiega saame muuta Eesti ühiskonna hoolivamaks ja kaasavamaks,“ kinnitas minister.

Kohtumisel arutati ka ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni Eesti esimest aruannet. Arutelul keskenduti juurdepääsetavuse, iseseisva elu ja kogukonna kaasamise, hariduse, tööhõive ja küllaldase elatustaseme küsimustele. Arutelu tulemusena täiendatakse aruande eelnõu. Eesti ratifitseeris ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni 2012. aastal. Konventsiooni eesmärk on edendada, kaitsta ja tagada kõigi inimõiguste ja põhivabaduste täielikku ja võrdset teostamist kõigi puudega inimeste poolt ning edendada lugupidamist nende loomupärase väärikuse suhtes.