Sa oled siin

Minister Riisalo ÜROs: On suur oht, et pandeemia annab tagasilöögi seni soolise võrdõiguslikkuse ja naiste õiguste vallas saavutatule

„COVID-19 kriisi ajal suurenes üle maailma naistevastane vägivald. On suur oht, et pandeemia annab tagasilöögi seni soolise võrdõiguslikkuse ja naiste õiguste vallas saavutatule,“ ütles sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo
„COVID-19 kriisi ajal suurenes üle maailma naistevastane vägivald. On suur oht, et pandeemia annab tagasilöögi seni soolise võrdõiguslikkuse ja naiste õiguste vallas saavutatule,“ ütles sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo

Sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo osaleb täna New Yorgis iga-aastasel Naiste Staatuse Komisjoni kõrgetasemelisel istungil ja peab reedel ÜRO suures saalis Eesti riigikõne, samuti esineb sõnavõtuga kõrgetasemelisel ümarlaual. Sel aastal on istungi peateema naiste osalus otsustusprotsessides ja naistevastane vägivald.

„COVID-19 kriisi ajal suurenes üle maailma naistevastane vägivald. On suur oht, et pandeemia annab tagasilöögi seni soolise võrdõiguslikkuse ja naiste õiguste vallas saavutatule,“ ütles sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo. „Riigid peavad pingutama, et pakkuda naistele tuge ja kaitset, näiteks erinevate teenuste kaudu. Eesti on olnud tubli, sest meil ei ole seni kriisi käigus naistevastase vägivalla ohvritele suunatud teenused katkenud ning nende mahtu pole vähendatud. Mujal riikides on see sageli juhtunud, kuna kõik ressursid, nii raha kui inimesed, on suunatud tervisekriisiga toimetulekuks.“

Ministri sõnul on kriis üle maailma väga tugevalt mõjutanud just naisi, sest endiselt on laialt levinud stereotüüpsetele soorollidele vastav tööde jaotus ning seetõttu on just naiste hõivatud sektorid, näiteks teenindus ja turism, saanud kriisi ajal suure löögi. Samuti on naised valdavalt tööl ka neis sektorites, mis on eesliinil ehk meditsiin, sotsiaaltöö, hooldus ja haridus. „Naiste koormus tõusis eriolukorras ka seetõttu, et lisaks igapäevatööle tuli koolide ja lastehoiu sulgemise tõttu samal ajal hoolitseda laste eest, teha neile süüa ning pakkuda tuge koolitöödes,“ lisas Riisalo.

Ettekannetes toob Eesti välja, et riik on tegelenud teadlikult nii vägivalla vähendamisega, parandanud ohvriabisüsteemi ja pakutavaid teenuseid, ette valmistatakse ka uut ohvriabiseadust. Tegeleme soolise segregatsiooni vähendamise ja soostereotüüpide mõju leevendamisega, lisaks on koostöös Praxisega viimase kahe aasta jooksul fookuses olnud naiste poliitikas osalemise soodustamine ja toetamine.

Minister Signe Riisalo osaleb täna koos sotsiaalministeeriumi võrdsuspoliitikate osakonna juhi Liina Kanteriga ka Euroopa Liidu ministrite kohtumisel, kus arutatakse naiste osaluse üle juhtimises ning sootundliku poliitika rolli tähtsuse üle COVID-19 kriisist taastumise kontekstis.

Naiste Staatuse Komisjoni 65. istungjärk toimub 15-26. märtsil ning esmakordselt seoses COVID-19 pandeemiaga hübriidformaadis, mis tähendab, et valdav osa üritustest toimub virtuaalselt ning neid saab üle veebi jälgida. Lisaks ametlikule istungile korraldavad liikmesriigid, ÜRO ning vabaühendused ca 800 virtuaalset kõrvalüritust.

Ametlike ürituste kava on leitav siit: https://www.unwomen.org/en/csw/csw65-2021/official-meetings

Arutelusid reaalajas saab jälgida: http://webtv.un.org/ (NB! tuleb arvestada ajavahega +6h)

Kõrvalüritused: https://teamup.com/ksjgjdxx23dqs947md, (NB! ajavahe +6h)

Naiste Staatuse Komisjoni 65. istungjärgu koduleht: https://www.unwomen.org/en/csw/csw65-2021

ÜRO Naiste Staatuse Komisjon (CSW) on ÜRO Majandus- ja Sotsiaalnõukogu (ECOSOC) alakomisjon, mis on pühendunud soolise võrdõiguslikkuse edendamisele ja naiste õigustele. Komisjoni istungid toimuvad kord aastas kevadeti. Tegu on suurima ja kõige kõrgetasemelisema naiste õiguste alase kohtumisega aastas, millel osaleb tavapäraselt ka väga suur hulk kodanikuühiskonna esindajaid. Eesti on praegu ka Naiste Staatuse Komisjoni liige.

Eile, 15. märtsil,  osales kõrgetasemelisel arutelul naistevastase vägivalla lõpetamisest president Kersti Kaljulaid. Samuti esineb 19. märtsil välisminister Eva-Maria Liimets Afganistani naiste toetamise kõrvalüritusel ning välisministeeriumi digisaadik Nele Leosk osaleb 18. märtsil digiteemalisel kõrvalüritusel. 17. märtsil osaleb sotsiaalministeeriumi ohvriabi poliitika juht Kristiina Luht interaktiivsel dialoogil naistevastasest vägivallast. Ameerika Ühendriikide sõnavõtu Naiste Staatuse Komisjoni istungil esitab asepresident Kamala Harris 16. märtsil.

Pressiteade eesti viipekeeles

Veel uudiseid samal teemal

Sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo tõdeb, et naise moodustatud sooliselt mitmekesine valitsus on suur samm edasi. „See, et praeguse valitsuse koosseis on sooliselt tasakaalus, oli väga läbimõeldud otsus. Riigikogus ja kohalike omavalitsuste volikogudes on naiste osakaal tõusnud 28% piirimaile, kuid jäänud kahjuks sinna pidama“ ütles Riisalo.
08.05.2021|Sotsiaalministeerium

Minister Riisalo: sooline tasakaal otsustuskogudes on parem meie kõigi jaoks

Eestis on esimest korda naissoost peaminister ning pea pooled ministritest on naised. Vaatamata tänasele sooliselt tasakaalustatud valitsusele, on vaja teha jõupingutusi, et seesugune trend jätkuks ka tulevikus. Värske „Võrdsem Eesti“ video küsib, kas poliitika on sooliselt tasakaalus?

„Järvamaale ja Türile sõidame eeskätt eesmärgiga tunnustamaks sealseid sotsiaaltöötajaid ja kohalikku omavalitsust erakordselt hea töö eest oma maakonna sotsiaalhoolekande teenuste korraldamisel,“ avab sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo visiidi tagamaid.
07.05.2021|Sotsiaalministeerium

Sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo: Järva maakond on paistnud silma nutikate lahenduste poolest sotsiaalhoolekandes

Piirangute leevenedes ning turvameetmeid rakendades on ka kauaoodatud ametlikud visiidid jälle võimalikud. Nii sõitis reedel, 7. mail, sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo külla Järvamaa erinevatele sotsiaalhoolekandeasutustele.