Sa oled siin

Minister Sikkut osaleb kõrgetasemelisel tervisefoorumil Gasteinis

minister Gasteinil
Tervise paranemisse panustamine on investeering, mis aitab kaasa sotsiaalse heaolu kasvule, mõjutab majandusarengut, konkurentsivõimet ja tootlikkust – tervis on oluline nii inimese kui ka riigi heaoluks ja arenguks,“ ütles minister Riina Sikkut.

 

Tervise- ja tööminister Riina Sikkut osaleb 3.-4. oktoobril Austrias toimuval Euroopa Liidu olulisimal tervisepoliitika foorumil, kus peateemana on kõne all aastaks 2030 seatud ÜRO kestliku arengu eesmärgid ja tervisepoliitika valikud, mis võimaldavad nende suunas liikuda.

Foorumil arutletakse, kas tervisepoliitika Euroopas vajab põhimõttelisi muutusi, milliseid prioriteete tuleks tervisepoliitikas seada, milliseid riske võtta või milliseid seniseid arusaamu tuleks ümber hinnata, et muuta tervisesüsteemid tuleviku vajadustele vastavaks.

„ÜRO-s seatud säästva arengu üks olulisemaid eesmärke on tagada kõigile inimestele tervis ja heaolu. Tervise paranemisse panustamine on investeering, mis aitab kaasa sotsiaalse heaolu kasvule, mõjutab majandusarengut, konkurentsivõimet ja tootlikkust – tervis on oluline nii inimese kui ka riigi heaoluks ja arenguks,“ ütles minister Riina Sikkut.

2015. aastal leppisid Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni liikmed kokku säästva arengu eesmärgid, sh eesmärgi tagada inimestele igas vanuses hea tervis ja heaolu. Tervise valdkonnas näeb säästva arengu tegevuskava aastaks 2030 ette mittenakkushaigustest põhjustatud suremuse vähendamise, narkootikumide ja alkoholi tarvitamisest tingitud kahjude ning liiklusõnnetustest tingitud vigastuste ja surmade vähendamise. Samuti seab tegevuskava eesmärgiks tagada esmatasandi tervishoiuteenuste kättesaadavus, ligipääs efektiivsetele, kvaliteetsetele ja taskukohase hinnaga ravimitele ja vaktsiinidele.

„Riigi tasandil on meie olulisim tervise pikaajalisi sihte seadev dokument rahvastiku tervise arengukava. Uus arengukava aastateks 2020-2030 on sotsiaalministeeriumis koostamisel ning oleme koos partneritega just seadmas tervise-eesmärke tulevaks kümnendiks,“ ütles Sikkut „ÜRO säästva arengu eesmärgid on andnud meile selles protsessis vajalikud raamid, et meie ühiselt seatud sihid oleks piisavalt ambitsioonikad, kuid samas realistlikud.“  

Rahvastiku arengukava 2020-2030 üldeesmärk on tõsta Eesti inimeste oodatavat ja tervena elatud eluiga ning vähendada ebavõrdsust tervises.

Euroopa tervisefoorum Gastein on olulisim tervisepoliitika alane kohtumine Euroopa Liidus, kus kohtuvad terviseministrid ja tervisepoliitika juhid, tervishoiueksperdid ja -analüütikud Euroopast ning mujalt.

Tervise- ja tööminister Riina Sikkut osaleb foorumi avasessioonis paneelis "Euroopa makromajanduslik väljavaade aastani 2030 ja edasi" ning pärastlõunal ettekandega sessioonis „Tehisintellekt kui jätkusuutliku tervishoiu mootor?"