Sa oled siin

Minister Tanel Kiik osaleb EL töö-, tervise- ja sotsiaalministrite kohtumisel Luxembourgis

Sotsiaalminister Tanel Kiik osaleb 13. ja 14. Euroopa Liidu tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja tarbijakaitseküsimuste nõukogu (EPSCO) istungil Luxembourgis, kus on mh arutlusel Euroopa poolaasta ja selle riigipõhised soovitused ning tervisesüsteemide arengut soodustavad investeeringud.
 
Eesti kohta on riigipõhistes soovitustes ära mainitud majanduse hea seis ja kõrge tööhõive, ent samas tuuakse välja madal tööjõu tootlikkus ja suured piirkondlikud erinevused. Esimest korda on riigiraporti lisas ka soovitused investeeringutele.
 
Sotsiaalminister Tanel Kiige sõnul on soovituste teemad Eestile suuresti tuttavad ja valitsus plaanib sotsiaalkaitsesüsteemi tõhustamisega jätkata. „Oleme valitsuses kokku leppinud veel sel aastal arutada konkreetseid lahendusettepanekuid, kuidas suurendada kodus elamist toetavate teenuste ja õendusabiteenuse mahtusid. Samuti on valitsusel kavas keskenduda lapsehoiuteenuse kättesaadavuse parandamisele, tegeleme tervist toetava elu- ja töökeskkonna kujundamisega ning läbi töötukassa jätkame inimeste täiend- ja ümberõppe toetamisega,“ selgitas minister. 
 
Reedel arutavad EL liikmesriikide ministrid eesistujariigi Rumeenia eestvedamisel, kuidas viia erinevate rahastamisinstrumentide kasutamine (sh ühtekuuluvusfondide toetus) kokku tervisesektori investeerimisvajadustega. Sotsiaalministri sõnul on Eesti kasutanud struktuurifondide raha oluliste tervishoiu muudatuste jaoks viimase kolme eelarveperioodi jooksul. „Struktuurifondide panus on väga oluline ka edaspidi – näiteks personaalmeditsiini juurutamine tervishoiu igapäevasesse praktikasse ning erinevate andmeanalüütika ja digitaliseerimise võimaluste arendamine e-lahenduste kujul,“ lisas minister Kiik.
 
Kahe päeva jooksul võtavad ministrid vastu neljad nõukogu järeldused: muutuva töömaailma mõjust töötajate töötervishoiule ja -ohutusele; Euroopa abifondist enim puudust kannatavate inimeste jaoks; soolise palgalõhe kaotamise peamistest põhimõtetest ja meetmetest ning antimikroobse resistentsuse vastase võitluse edasiste sammude kohta.
 
Lisaks toimub 13. juunil ka loodava Euroopa Tööjõuameti asukoha hääletus. Agentuuri asukohaks kandideerivad neli riiki: Bulgaaria (Sofia), Küpros (Nikosia), Läti (Riia) ja Slovakkia (Bratislava).
 
Nõukogu päevakava ja materjalidega saab tutvuda siin:
https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/epsco/2019/06/13-14/