Sa oled siin

Minister Tanel Kiik osaleb Euroopa Liidu tervise-, töö- ja sotsiaalministrite kohtumisel

minister
Ministrite nõukogu esimesel päeval toimuval terviseministrite kohtumisel on ühe peateemana arutelul Euroopa Liidu ravimipoliitika alane koostöö ravimite kättesaadavuse parandamiseks ja tarnehäiretega toimetulekuks.

Sotsiaalminister Tanel Kiik osaleb täna ja homme, 9. ja 10. detsembril Euroopa Liidu tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja tarbijakaitseküsimuste nõukogu (EPSCO) istungil Brüsselis, kus on mh kõne all Euroopa Liidu koostöö ravimite kättesaadavuse tagamisel, Euroopa Liidu tööõiguse kitsaskohad, võrdsuspoliitika prioriteedid ning noortegarantii tugisüsteem.

Ministrite nõukogu esimesel päeval toimuval terviseministrite kohtumisel on ühe peateemana arutelul Euroopa Liidu ravimipoliitika alane koostöö ravimite kättesaadavuse parandamiseks ja tarnehäiretega toimetulekuks. „Katkestused ravimitega varustamises seavad ohtu ravi järjepidevuse ja inimeste tervise. Seejuures on võimalike varustusprobleemide korral just väikeriigid eriti haavatavad, kuna esmajärjekorras täidetakse kohustused suurte riikide ees,“ ütles minister Tanel Kiik. „Seepärast vajame üle-euroopalist kiiret infovahetussüsteemi võimalikest tarneraskustest teavitamiseks ja selgeid käitumisjuhiseid kõigile turuosalistele, et tagada liikmesriikide võrdne kohtlemine.“

Kavas on ka arutelu heaolumajandusest ning investeeringutest inimeste tervisesse ja heaolusse riigi majanduse arengu eeldusena. Euroopa Komisjon annab ülevaate tervise olukorrast Euroopa Liidus ning ettevalmistustest EL meditsiiniseadmete määruse rakendamiseks 2020. aasta kevadel.

10. detsembril toimuval töö- ja sotsiaalministrite kohtumisel on plaanis arutada Euroopa Liidu tööõiguse väljakutseid ning kas ja mida on tarvis muuta tuleviku tööõiguses, arvestades muutuvaid töötamise vorme ja paindlikke võimalusi. Lisaks on arutelul järgmise viie aasta soolise võrdõiguslikkuse prioriteedid.

Ministrite kohtumisel on kavas võtta vastu järeldused soolise võrdõiguslikkuse, töötervishoiu ja tööohutuse rakendamise tugevdamiseks Euroopa Liidus, millega antakse sisend Euroopa Komisjonile uute valdkondlike strateegiate koostamiseks, et selle kaudu kaitsta paremini töötajate füüsilist ja vaimset tervist ning tagada soolise võrdõiguslikkusega arvestamine Euroopa Liidu strateegiates ja poliitikas. Samuti võetakse vastu soovitused tööturul haavatavas olukorras olevate inimeste tööhõive parandamiseks, et oleks võimalik aidata neil paremini püsida tööturul ning kohaneda muutustega.

Ministrid saavad ülevaate noortegarantii tugisüsteemi rakendamisest liikmesriikides. Mitmed liikmesriigid on töötanud noorteni jõudmiseks välja innovaatilisi lahendusi alates sotsiaalmeediast kuni tänavatöötajateni.

Lisaks on ministril nõukogu raames kohtumised Hollandi terviseminister Bruno Bruinsi, Rootsi terviseminister Lena Hallengreni, Saksa terviseministeeriumi kantsler Thomas Steffeni ja Iiri saadik Maeve Collinsiga.

Nõukogu päevakava ja materjalidega saab tutvuda: https://www.consilium.europa.eu/et/meetings/epsco/2019/12/09-10/

 

Veel uudiseid samal teemal

ravimid
03.07.2020|Sotsiaalministeerium

Ravimite tarneraskuste ennetamiseks hakkavad hulgimüüjad andma iganädalast ülevaadet laoseisudest

Sotsiaalminister Tanel Kiik allkirjastas ravimite hulgimüügi tingimuste määruse muudatuse, millega pannakse suurema turumahuga ravimite hulgimüüjatele kohustus esitada ravimiametile iganädalasi ülevaateid ravimite laoseisu kohta Eestis. Muudatus on vajalik, et ennetada ravimite tarneraskuste tekkimist ja leevendada nende mõju patsientidele.

vaimne tervis
01.07.2020|Sotsiaalministeerium

Vaimse tervise roheline raamat: vaimset tervist tuleb väärtustada sama palju kui füüsilist

Sotsiaalministeeriumis esitleti täna, 1. juulil vaimse tervise rohelist raamatut, milles seatakse eesmärgiks panustada senisest enam vaimse tervise probleemide ennetusse, varajasse avastamisse ja õigeaegse kvaliteetse abi kättesaadavusse kõikjal Eestis.