Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sa oled siin

Minister Tsahkna: Elatisabifondi rakendamisega astub riik üksikvanema poolele

„Elatisabifondi rakendamiseks on alates 2017. aastast ette nähtud 7,2 miljonit eurot aastas. Eelnõu ootab kooskõlastusi rahandus- ja justiitsministeeriumidest ja esitatakse valitsusse lähipäevil,“ ütles sotsiaalkaitseminister Margus Tsahkna täna Riigikogu arupärimisel elatisabifondi rakendumise aja ning miinimummäärade kohta.

Sotsiaalkaitseministri sõnul hakkavad 100 eurot kohtuotsuse kohta kuus tuge saama need lapsed, kellele lahuselav vanem ei maksa kohtu poolt välja mõistetud elatist. „Sotsiaalministeerium on eelnõu väljatöötamisel lähtunud valitsuse poolt seatud elatisabi suurusest ja tähtajast, milleks on vastavalt koalitsioonileppele 1. jaanuar 2017. Fondi rakendamiseks on alates tulevast aastast ette nähtud 7,2 miljonit eurot aastas.“

Sotsiaalkaitseminister selgitas Riigikogule, et viimastel aastatel on tõstetud toimetulekupiiri, suurendatud vajaduspõhist peretoetust ja universaalset lapsetoetust. „Need meetmed jõuavad enim just ühe vanemaga peredeni ja leevendavad efektiivselt nende vaesust. Seejuures tuleb arvestada, et kui elatisabifondist saavad sõltumata sissetulekust tuge need pered, kus teine vanem elatist ei maksa, on Eestis ka teisi lastega peresid, kelle majanduslik toimetulek võib olla kehvem. Seega on oluline, et piiratud ressursside valguses toetataks erinevaid tuge vajavaid sihtrühmi,“ rääkis Tsahkna.

Elatisabifondi väljatöötamiskavatsuse koos fondi põhimõtetega kinnitas valitsus mullu 16. juulil.

Väljatöötatud elatisabiskeem koosneb nii kohtumenetluse kui täitemenetluse aegsest elatisabist. Kohtumenetluse aegset elatisabi pikendatakse seniselt 90 päevalt 150 päevani ja senine elatisabi päevamäär asendatakse 100 euroga kuus lapse kohta. Seega hakatakse senise maksimaalse 288 euro asemel maksma kohtumenetluse aegse elatisabina kuni 500 eurot. Kohtumenetluse aegse elatisabi saamiseks esitab vanem avalduse Sotsiaalkindlustusametile.

Täitemenetluse aegset elatisabi makstakse kuni lapse 18-aastaseks saamiseni ja õppimise korral kuni lapse 21-aastaseks saamiseni. Seejuures lähtutakse kohtuotsuses välja toodud vanusest. Täitemenetluse aegse elatisabi suuruseks on samuti 100 eurot kuus lapse kohta. Kui kohus on välja mõistnud väiksema summa, siis makstakse elatisabi selle ulatuses. Nii kohtumenetluse kui täitemenetluse aegselt makstud elatisabi nõutakse sisse elatisvõlglaselt.

Iga neljas laps elab Eestis üksikvanemaga perekonnas, neist omakorda iga neljas laps ei saa mingil hetkel elatisabi ühelt vanemalt kätte. 

Veel uudiseid samal teemal

„Töötavate vähenenud töövõimega inimeste arvu kasv ning neid tööle võtnud tööandjate osakaalu suurenemine näitab liikumist töövõimereformile seatud eesmärkide suunas,“ ütles sotsiaalministeeriumi tööhõive osakonna juhataja Brit Rammul. „Muutust on toetanud ka suurem paindlikkus töösuhetes – inimesed soovivad ja tööandjad on valmis pakkuma enam osaajaga tööd ning töötamist kaugtöö vormis.“
16.06.2021|Sotsiaalministeerium

UURING: Tööandjate hoiakud soosivad vähenenud töövõimega inimeste palkamist

Eesti Tööandjate Keskliidu tellitud ja Turu-uuringute AS läbiviidud tööandjate küsitlus näitas, et suurenenud on vähenenud töövõimega inimeste kaasamine tööturule, kuid suurem võiks olla tööandjate teadlikkus riigi pakutavatest toetusmeetmetest.

„Sotsiaaltööl on meie elus väga oluline osa, kuigi kõik inimesed ei pruugi seda iga päev märgata. Viimane aasta on pannud meid tõsiselt proovile. Mõnegi inimese elu on muutnud just sotsiaaltöötaja või lastekaitsetöötaja otsustav käitumine, suunamine ja asjatundlik nõu, teisele on tööl käimise eelduseks isikliku abistaja tugi, kolmanda pere puhul aga võimaldab professionaalne tugiisik erivajadusega lapse kasvatamise kõrvalt vanematel tööl käia,“ ütles sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo.
15.06.2021|Sotsiaalministeerium

Täna kuulutati välja 2020. aasta parimad sotsiaalvaldkonna töötajad

Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsioon tunnustas täna Tartus, Vanemuise Kontserdimajas 2020. aasta parimaid sotsiaalvaldkonna töötajaid. Lisaks kuulutati välja aasta koostööpartner, aasta sotsiaaltööd kajastanud ajakirjanik ning aasta sotsiaalvaldkonna sõber.