Sa oled siin

Minister Tsahkna: Elatisabifondi rakendamisega astub riik üksikvanema poolele

„Elatisabifondi rakendamiseks on alates 2017. aastast ette nähtud 7,2 miljonit eurot aastas. Eelnõu ootab kooskõlastusi rahandus- ja justiitsministeeriumidest ja esitatakse valitsusse lähipäevil,“ ütles sotsiaalkaitseminister Margus Tsahkna täna Riigikogu arupärimisel elatisabifondi rakendumise aja ning miinimummäärade kohta.

Sotsiaalkaitseministri sõnul hakkavad 100 eurot kohtuotsuse kohta kuus tuge saama need lapsed, kellele lahuselav vanem ei maksa kohtu poolt välja mõistetud elatist. „Sotsiaalministeerium on eelnõu väljatöötamisel lähtunud valitsuse poolt seatud elatisabi suurusest ja tähtajast, milleks on vastavalt koalitsioonileppele 1. jaanuar 2017. Fondi rakendamiseks on alates tulevast aastast ette nähtud 7,2 miljonit eurot aastas.“

Sotsiaalkaitseminister selgitas Riigikogule, et viimastel aastatel on tõstetud toimetulekupiiri, suurendatud vajaduspõhist peretoetust ja universaalset lapsetoetust. „Need meetmed jõuavad enim just ühe vanemaga peredeni ja leevendavad efektiivselt nende vaesust. Seejuures tuleb arvestada, et kui elatisabifondist saavad sõltumata sissetulekust tuge need pered, kus teine vanem elatist ei maksa, on Eestis ka teisi lastega peresid, kelle majanduslik toimetulek võib olla kehvem. Seega on oluline, et piiratud ressursside valguses toetataks erinevaid tuge vajavaid sihtrühmi,“ rääkis Tsahkna.

Elatisabifondi väljatöötamiskavatsuse koos fondi põhimõtetega kinnitas valitsus mullu 16. juulil.

Väljatöötatud elatisabiskeem koosneb nii kohtumenetluse kui täitemenetluse aegsest elatisabist. Kohtumenetluse aegset elatisabi pikendatakse seniselt 90 päevalt 150 päevani ja senine elatisabi päevamäär asendatakse 100 euroga kuus lapse kohta. Seega hakatakse senise maksimaalse 288 euro asemel maksma kohtumenetluse aegse elatisabina kuni 500 eurot. Kohtumenetluse aegse elatisabi saamiseks esitab vanem avalduse Sotsiaalkindlustusametile.

Täitemenetluse aegset elatisabi makstakse kuni lapse 18-aastaseks saamiseni ja õppimise korral kuni lapse 21-aastaseks saamiseni. Seejuures lähtutakse kohtuotsuses välja toodud vanusest. Täitemenetluse aegse elatisabi suuruseks on samuti 100 eurot kuus lapse kohta. Kui kohus on välja mõistnud väiksema summa, siis makstakse elatisabi selle ulatuses. Nii kohtumenetluse kui täitemenetluse aegselt makstud elatisabi nõutakse sisse elatisvõlglaselt.

Iga neljas laps elab Eestis üksikvanemaga perekonnas, neist omakorda iga neljas laps ei saa mingil hetkel elatisabi ühelt vanemalt kätte. 

Veel uudiseid samal teemal

Teiseks ametiajaks tagasivalituna soovib volinik jätkata head koostööd Eesti inimeste võrdsete võimaluste nimel. “Meil on olnud meeskonnana väga hea koostöö nii teiste riigiasutuste kui ka ettevõtjatega, kodanikuühenduste kui koolinoortega sidusama ja ühtehoidvama igapäeva nimel. On hea, et valitsus on võrdsuspõhiõiguste valdkonda oma otsustes arendanud ja hoidnud, sest see on lahutamatu osa Eesti inimeste turvalisusest. Võrduspõhiõiguste kindla tagatuse nimel tuleb iga päev sihid selged hoida," ütles volin
14.08.2020|Sotsiaalministeerium

Soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise volinikuna jätkab Liisa-Ly Pakosta

Sotsiaalminister Tanel Kiik tegi otsuse nimetada järgmiseks viieks aastaks soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise voliniku ametikohale Liisa-Ly Pakosta. Voliniku konkursile esitati ühtekokku 12 kandidaati, kellest lõppvooru jõudsid kolm. Uus ametiaeg algab 6. oktoobril.

"Sotsiaalsüsteem peab olema valmis inimesi abistama veel pikalt ning seetõttu tuleb ühises koostöös hoolitseda selle eest, et sotsiaalkaitse olulisus ja ka rahastus lähitulevikus ei väheneks," ütles sotsiaalala asekantsler Rait Kuuse.
13.08.2020|Sotsiaalministeerium

Sotsiaalministeeriumi juhtkond külastab täna ja homme Ida-Virumaad

Täna ja homme külastab sotsiaalministeeriumi juhtkond Ida-Virumaad, kus kohtutakse nii kohalike omavalitsuse, sotsiaalvaldkonna töötajate ning Ida-Virumaa tööandjate ja ametiühingute esindajatega.