Sa oled siin

Minister Tsahkna: igasuguse lastevastase vägivalla suhtes peab valitsema nulltolerants

Tänasel Euroopa laste seksuaalse ärakasutamise ja seksuaalse kuritarvitamise vastasel päeval tuletab sotsiaalkaitseminister Margus Tsahkna meelde, et igal inimesel, kellel on teave seksuaalselt väärkoheldud lapse kohta, on kohustus abivajavast lapsest teavitada kohaliku omavalitsuse lastekaitsetöötajat või politseid.

„Laste seksuaalne väärkohtlemine on üks rängemaid isikuvastaseid kuritegusid, millel on pikaajalised, kahjustavad ja sageli ka pöördumatud tagajärjed kogu lapse elule, ning igasuguse lastevastase vägivalla suhtes peab ühiskonnas valitsema nulltolerants. Laste kaitsmine vägivalla eest on väga selge prioriteet,“ ütles Tsahkna. „Järgmise aasta algusest jõustub ka uus lastekaitseseadus, mis parandab oluliselt laste huvide ja heaolu kaitset.“

Maailma Terviseorganisatsiooni uuringud kinnitavad, et iga kümnes laps on seksuaalselt väärkoheldud ning 85% juhtudest on väärkohtleja lapsele tuttav inimene. 90%-l juhtudest ei teavitata politseid toimunud seksuaalsest väärkohtlemisest. 2014. aastal oli kõigist Eestis registreeritud seksuaalkuritegudest 72% toime pandud noorema kui 14-aastase lapse vastu.

Ühiskond tervikuna ei ole tajunud laste seksuaalse väärkohtlemise ulatust ega selle tagajärgede mõju nii indiviidi kui ühiskonna arengule. Laste seksuaalne väärkohtlemine on sageli teema, millest ei juleta rääkida. „Selleks, et lapsi kaitsta, kuritegusid ennetada ning kurjategijad ka vastutusele võtta, on oluline, et nii lapsevanemad, lastega kokku puutuvad spetsialistid kui ka poliitikakujundajad teadvustaksid lapse seksuaalse väärkohtlemise tõsidust ja mastaapsust, räägiksid teemast avatult ning tegutseksid koostöös probleemi lahendamise suunas. Julgustan kõiki ja eeskätt lapsevanemaid ja kooliõpetajaid rääkima lastega seksuaalse kuritarvitamise ohtudest ja abi saamise võimalustest,“ ütles Margus Tsahkna.

Tänase päeva puhul on Euroopa Nõukogu valmistanud 9-13-aastastele lastele suunatud joonisklipi, mis kinnitab lastele, et seksuaalne väärkohtlemine on vale ning sellest tuleb alati rääkida kellelegi, keda laps usaldab. Justiitsministeeriumi tõlgitud ja helindanud Euroopa Nõukogu joonisklippi saab vaadata siit.

Laste seksuaalse ärakasutamise ning kuritarvitamise ennetamiseks on Eesti viimastel aastatel teinud väga teadlikku tööd. Laste seksuaalse väärkohtlemise olemuse, seksuaalsele väärkohtlemisele viitavate märkide äratundmise ja võrgustikutöö osas on toimunud koolitusi ja koostatud juhendmaterjale lastega kokku puutuvatele spetsialistidele. Laste, lastevanemate ning ühiskonna teadlikkuse tõstmiseks on korraldatud teavituskampaaniaid laste vastu suunatud vägivalla märkamiseks, sealjuures on tähelepanu pööratud internetis levivate ohtude teadvustamisele.

Samuti plaanib Eesti ratifitseerida järgmisel aastal laste kaitset seksuaalse ärakasutamise ja seksuaalse kuritarvitamise eest käsitleva Euroopa Nõukogu konventsiooni. Selle nurgakivid on seksuaalse ärakasutamise ja kuritarvitamise ennetamine, ohvriks langenud laste õiguste kaitse tagamine ja lapse seksuaalse ärakasutamise ja väärkohtlemise vastases võitluses riigisisese ja rahvusvahelise koostöö edendamine.

Varasemalt on Euroopa Nõukogul valminud ka joonisklipp „Kiko ja käsi“ 3-7-aastastele lastele ning videoklipp „Järv“ 14-aastastele ja vanematele noortele.

Veel uudiseid samal teemal

Isapuhkuse aeg pikeneb ja hüvitise saamine lihtsustub. Foto: pexels.com
07.08.2019|Sotsiaalministeerium

Isapuhkus pikeneb ja hüvitise saamine lihtsustub

Sotsiaalminister Tanel Kiik allkirjastas määruse, millega senine 10 päevane isapuhkus pikeneb 30-le päevale ning isa täiendavat hüvitist hakkab Sotsiaalkindlustusamet maksma otse lapsevanemale. Muudatus jõustub 1. juulist 2020.

9–17-aastastest Eesti lastest kasutab internetti igapäevaselt 97% ning kaheksa aastaga on pea kolmekordistunud mobiiltelefoniga internetti kasutavate laste osakaal (86%).
05.02.2019|Sotsiaalministeerium

UURING: Lapsed ei julge veebis tekkinud muredest sageli kellelegi rääkida

9–17-aastastest Eesti lastest kasutab internetti igapäevaselt 97% ning kaheksa aastaga on pea kolmekordistunud mobiiltelefoniga internetti kasutavate laste osakaal (86%). Seejuures tunneb enamik Eesti lastest end internetis enesekindlalt ja turvaliselt, selgub äsja valminud EU Kids Online’i Eesti 2018. aasta uuringust. Küsitluses osales üle 1000 lapse koos ühe oma vanemaga.