Sa oled siin

Minister Vassiljev arutas Euroopa kolleegidega traditsioonilistest soorollidest tulenevaid probleeme tööelus

Eile ja täna Luksemburgis aset leidnud töö- ja soolise võrdõiguslikkuse ministrite arutelu teemaks oli „Muutuv tööturg: väljakutse naistele ja meestele“. Euroopa 2020 strateegia toetab naiste tööhõive suurenemist, samas on tööpoliitikate üheks eesmärgiks suurendada naiste ja meeste võrdsust, eriti äriotsuste langetamises osalemisel.
 
Nende eesmärkide saavutamiseks on muuhulgas vajalik naiste ja meeste eraeluliste kohustuste võrdsem jaotamine. Selle eelduseks on aga stereotüüpsete soorolliootuste muutmine.
 
„Eestis oleme tegelenud teadlikkuse tõstmisega soolistest stereotüüpidest ja nende negatiivsest mõjust,“ märkis tervise- ja tööminister Rannar Vassiljev oma ettekandes. „Samuti oleme panustanud soolise võrdõiguslikkuse edendamisse organisatsioonides, sealhulgas rõhutanud vajadust toetada töö- ja pereelu ühitamist ning loonud võimaluse võtta tasustatud isapuhkust ja jagada lapsehoolduspuhkust vanemate vahel,“ ütles minister.

Kui me tahame jõuda Euroopas 2020. aastaks nii meeste kui naiste seas 75-protsendise tööhõiveni, on Vassiljevi hinnangul oluline, et laste eest hoolitsemine jaguneks võrdsemalt meeste ja naiste vahel.
 
Ministri arvates ei ole soolise võrdsuse edendamine võimalik iganenud soostereotüüpide kummutamiseta. „Sotsiaalministeerium on läbi viinud mitmeid teadlikkuse tõstmise kampaaniaid, mis võitlevad soostereotüüpidega ning ilmestavad nende negatiivset mõju inimeste tööle ja karjäärivalikutele. Meie viimases kampaanias loodi palju tähelepanu saanud videoklippide seeria,“ lausus minister oma ettekande lõpetuseks. Ministri ettekande lõpus näidatud humoorikas eestimaine videoklipp iganenud soostereotüüpidest töö- ja pereelu ühitamisel kutsus esile aplausi ja Euroopa kolleegide laialdase huvi.
 
Luksemburgi eesistumise üldiseks prioriteediks sotsiaal- ja tööpoliitikas on investeerimine inimestesse. Töö- ja sotsiaalministrid koos sotsiaalpartneritega käsitlesid kohtumisel ka noorte tööhõive ning Euroopa sotsiaalse mõõtme tugevdamise küsimusi. Kolleegidega Magribi riikidest arutati noorte töötuse vähendamise võimalusi. Lisaks oli eesistuja kutsunud kohtumisele Euroopa Liidu soolise võrdõiguslikkuse eest vastutavad ministrid, kellega koos arutleti naiste ja meeste ees seisvate väljakutsete üle muutuvates tööturutingimustes.