Sa oled siin

Minister Vassiljev: tervishoiu rahastamiseks tuleb tulevikus leida uusi allikaid

Tervise- ja tööminister Rannar Vassiljev väljendas Haiglate Liidu aastakonverentsil seisukohta, et kuigi Eesti tervishoiusüsteemis saab raha kasutamist veelgi tulemuslikumaks muuta, tuleb mõelda ka uutele alternatiivsetele tuluallikatele.

Tervise- ja tööministri Rannar Vassiljevi sõnul sõltuvad tervishoiu kvaliteet ja kättesaadavus nii tervishoidu suunatavast rahast kui ka selle kasutamise efektiivsusest. „Oleme täna üles ehitanud võrdlemisi kuluefektiivse tervishoiusüsteemi. Samas ei rahasta me tervishoidu sel määral nagu seda enamikus Euroopa Liidu ja Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsiooni OECD riikides tehakse. Kahtlemata on võimalik ka tervishoiusüsteemi raha kasutamist veelgi efektiivsemaks muuta näiteks läbi parema ennetustöö ja esmatasandi arstiabi edendamise, aga ka patsiendikesksema lähenemise kogu tervishoiusüsteemis tervikuna,“ nentis minister.

Vassiljev lisas, et tervishoiusüsteemi jaoks tuleb tulevikus leida ka uusi rahastamisallikaid. „Tänane rahastamine on liigselt seotud tööjõumaksudega. Peaks kaaluma varianti, et riik võiks tulevikus maksta pensionidelt sotsiaalmaksu tervisekindlustuse osa, mille allikaks on näiteks varamaks või alkoholi- ja tubakaaktsiis. Teise ideena võiks kaaluda tervishoiusüsteemi osalist rahastamist ka omanikutulu ja muu passiivse tulu arvelt,“ ütles Rannar Vassiljev.

Tervishoiu rahastamise jätkusuutlikkuse ümarlauas arutasid erinevate lahendusteede üle koos tervise- ja tööministriga Eesti Haigekassa juhatuse esimees Tanel Ross ja Tartu Ülikooli Tervishoiu instituudi juhataja Raul-Allan Kiivet.

Valgamaal Käärikul eile ja täna toimuva Haiglate Liidu aastakonverentsi „Tervishoiu tervis II“ põhifookuses on erinevate lahenduste otsimine Eesti tervishoiu aktuaalsematele muredele eeskätt süsteemi jätkusuutlikkuse ja töötajate puuduse osas.

Aastakonverentsil osalevad haiglate juhid, tervishoiuvaldkonna eksperdid haigekassast, sotsiaalministeeriumist, erialaseltsidest, Tartu Ülikooli arstiteaduskonnast, Tartu ja Tallinna tervishoiu kõrgkoolist, arstide ja õdede erialaliitudest. Sotsiaalministeeriumi e-teenuste arengu ja innovatsiooni asekantsler Ain Aaviksoo tutvustas konverentsil personaalmeditsiini projekti, ettekannetega astusid üles ka terviseala asekantsler Ivi Normeti ja sotsiaalministeeriumi tervisesüsteemi arendamise osakonna juhataja Triin Habicht.