Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sa oled siin

Ministrid Signe Riisalo ja Tanel Kiik osalevad Luksemburgis töö- sotsiaal ja terviseministrite kohtumisel

EPSCO kohtumine Luksemburgis 14. juunil 2021, Foto: European Union
EPSCO kohtumine Luksemburgis 14. juunil 2021, Foto: European Union

Luksemburgis toimub 14.-15. juunil töö-, sotsiaal- ja terviseministrite kohtumine (EPSCO), mille peamised teemad puudutavad EL miinimumpalga direktiivi, kollektiivläbirääkimistega seotud väljakutseid, EL lastegarantii soovitust ning EL digitaalsete COVID-tõendite väljastamise ja aktsepteerimise ühtseid kriteeriume.

Töö- ja sotsiaalministrite kohtumisel 14. juunil on plaanis vastu võtta nõukogu soovitus lastegarantii kohta ning kolmed nõukogu järeldused: kaugtöö teemal; COVID-19 sotsiaalmajandusliku mõju kohta soolisele võrdõiguslikkusele ning EL puuetega inimeste õiguste strateegia 2021-2030 kohta.

Ministritele esitatakse ülevaade miinimumpalga, palkade läbipaistvuse ja võrdse kohtlemise direktiivide eelnõude läbirääkimistest.  Poliitilised mõttevahetused toimuvad miinimumpalga direktiivi eelnõu, Porto sotsiaaltippkohtumise järeltegevuste ning sotsiaaldialoogi ja kollektiivläbirääkimistega seotud väljakutsete teemadel. Lõunalauas arutatakse  EL LGBTIQ-inimeste võrdõiguslikkuse strateegiat 2020-2025.

Terviseministrite 15. juuni kohtumise päevakorras on arvamuste vahetus Euroopa Liidu digitaalsete COVID tõendite väljastamise ja aktsepteerimise ühtsete kriteeriumite üle reisimisel ning tõendite muude võimalike kasutuskohtade üle. Kinnitatakse üldine lähenemisviis, mis toetab Euroopa Ravimiameti suuremat rolli kriisiks valmisolekus ja kriisiohjamises ravimite ja meditsiiniseadmete valdkonnas.

Lisaks saadakse ülevaade määruse läbirääkimistest, millega tugevdatakse Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse (ECDC) mandaati, et suurendada ECDC võimekust riikide kohapealseks toetamiseks nakkushaiguse puhangu korral ja ka rahvusvahelisel tasandil terviseohtudele reageerimisse panustamisel.  Kavas on võtta vastu nõukogu järeldused ravimitele ja meditsiiniseadmetele juurdepääsu tagamise kohta.

Sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo naaseb Eestisse 15. juunil, tervise- ja tööminister Tanel Kiik 16. juunil.

Pressiteade eesti viipekeeles

Veel uudiseid samal teemal

„Euroopa Liidus tuleb tagada õiglased töötingimused, sh palk ning adekvaatne sotsiaalkaitse kõigile töötajatele nii liikmesriikidest kui kolmandatest riikidest. Hoogu kogub ka platvormitöö, mis pakub inimestele väga erinevas vormis töötamise võimalusi tagamata samas alati piisavaid sotsiaalseid garantiisid, mis seab osa platvormitöötajad teistega võrreldes kehvemasse olukorda,“ sõnas tervise- ja tööminister Kiik.
25.09.2021

Kiik: Euroopa Tööjõuametist peab saama riikidele tugev partner üle-Euroopaliste tööjõu probleemide lahendamisel

Tervise- ja tööminister Tanel Kiik kohtus eile Eestis visiidil viibiva Euroopa Tööjõuameti (ELA) peadirektori Cosmin Boianguga, et arutada tööjõu piiriülese liikumise küsimusi EL-is ning ELA rolli ja võimalikku abi nende küsimuste lahendamisel. Oluliste teemadena käsitleti ka kolmandatest riikidest pärit tööjõu teemat ning platvormitöö üha aktiivsema kasutamisega seotud küsimusi.

„Riikliku perelepitussüsteemi eesmärk ei ole saavutada laste vanemate omavahelist ära leppimist, vaid vaidlevad osapooled peaksid jõudma konkreetsetes vaidlusküsimustes mõlemale poolele sobiva lahenduseni, mis lähtub lapse huvidest,“ ütles sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo. „Eesmärk on aidata kaasa vanema ja lapse lähedase suhte taastamisele või säilitamisele olukorras, kus vanemad on lahku läinud. Vaidluse keskmes on ja peavad alati olema lapse huvid ja heaolu.“
23.09.2021|Sotsiaalministeerium

Valitsus kiitis heaks riikliku perelepitussüsteemi loomise

Valitsus kiitis tänasel istungil heaks eelnõu, millega luuakse riiklik perelepitussüsteem, et võimaldada vanematel lahku minnes sõlmida lapse heaolust lähtuvaid elukorralduse kokkuleppeid nii kohtuväliselt kui ka varajases faasis kohtumenetluse ajal. Oluline on vanemaid toetada selliselt, et nad suudaksid erimeelsuste korral omavahel koostööd teha. Kohtuväliste kokkulepete sõlmimine ennetab probleemide eskaleerumist ja kurnavaid kohtuvaidlusi.