Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sa oled siin

Ministrid Signe Riisalo ja Tanel Kiik osalevad Luksemburgis töö- sotsiaal ja terviseministrite kohtumisel

EPSCO kohtumine Luksemburgis 14. juunil 2021, Foto: European Union
EPSCO kohtumine Luksemburgis 14. juunil 2021, Foto: European Union

Luksemburgis toimub 14.-15. juunil töö-, sotsiaal- ja terviseministrite kohtumine (EPSCO), mille peamised teemad puudutavad EL miinimumpalga direktiivi, kollektiivläbirääkimistega seotud väljakutseid, EL lastegarantii soovitust ning EL digitaalsete COVID-tõendite väljastamise ja aktsepteerimise ühtseid kriteeriume.

Töö- ja sotsiaalministrite kohtumisel 14. juunil on plaanis vastu võtta nõukogu soovitus lastegarantii kohta ning kolmed nõukogu järeldused: kaugtöö teemal; COVID-19 sotsiaalmajandusliku mõju kohta soolisele võrdõiguslikkusele ning EL puuetega inimeste õiguste strateegia 2021-2030 kohta.

Ministritele esitatakse ülevaade miinimumpalga, palkade läbipaistvuse ja võrdse kohtlemise direktiivide eelnõude läbirääkimistest.  Poliitilised mõttevahetused toimuvad miinimumpalga direktiivi eelnõu, Porto sotsiaaltippkohtumise järeltegevuste ning sotsiaaldialoogi ja kollektiivläbirääkimistega seotud väljakutsete teemadel. Lõunalauas arutatakse  EL LGBTIQ-inimeste võrdõiguslikkuse strateegiat 2020-2025.

Terviseministrite 15. juuni kohtumise päevakorras on arvamuste vahetus Euroopa Liidu digitaalsete COVID tõendite väljastamise ja aktsepteerimise ühtsete kriteeriumite üle reisimisel ning tõendite muude võimalike kasutuskohtade üle. Kinnitatakse üldine lähenemisviis, mis toetab Euroopa Ravimiameti suuremat rolli kriisiks valmisolekus ja kriisiohjamises ravimite ja meditsiiniseadmete valdkonnas.

Lisaks saadakse ülevaade määruse läbirääkimistest, millega tugevdatakse Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse (ECDC) mandaati, et suurendada ECDC võimekust riikide kohapealseks toetamiseks nakkushaiguse puhangu korral ja ka rahvusvahelisel tasandil terviseohtudele reageerimisse panustamisel.  Kavas on võtta vastu nõukogu järeldused ravimitele ja meditsiiniseadmetele juurdepääsu tagamise kohta.

Sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo naaseb Eestisse 15. juunil, tervise- ja tööminister Tanel Kiik 16. juunil.

Pressiteade eesti viipekeeles

Veel uudiseid samal teemal

„Töötingimuste läbipaistvus ja prognoositavus töösuhte algusest peale on olulised, et töötaja saaks ennast töösuhtes kindlamalt tunda. Nii on ka lihtsam töölepingut sõlmides teha teadlik valik,“ ütles tervise- ja tööminister Tanel Kiik. „Samas ei soovi riik tekitada olulist lisakoormust tööandjatele. Kõiki kehtivaid töölepinguid ei pea hakkama ümber vormistama – meeskonnale info andmiseks sobivad ka muud mõistlikud võimalused, mis on paljudes organisatsioonides juba olemas.“
13.01.2022|Sotsiaalministeerium

Tööandjatel tuleb edaspidi jagada töötingimuste kohta rohkem infot

Valitsus kiitis heaks ja saatis Riigikogusse seadusemuudatused, mis suurendavad töötajate kaitset töösuhetes. Edaspidi tuleb juba enne tööle asumist lisaks tööülesannetele ja tasule teavitada ka paljudest teistest olulistest töötingimustest.

„Tõhustusdoosiga on tänaseks vaktsineeritud üle 90% hooldekodude elanikest, kelle puhul on tõhustusdoos immunoprofülaktika ekspertkomisjoni soovituste järgi näidustatud. Neid arve on saatnud ka madalad haigestumiste ja haiglasse sattumise näitajad,“ ütles sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo.
13.01.2022|Sotsiaalministeerium

66 hooldekodu on saanud kõrge vaktsineerituse eest toetust

Sotsiaalministeerium on tänaseks toetanud rahaliselt 66 hoolekandeasutust, kes on täitnud tingimused kõrge vaktsineerituse saavutamiseks. Toetuse saamiseks peab vähemalt 90 protsenti töötajatest olema kahe doosiga vaktsineeritud ja toetuse summat saab suurendada, kui suur osa hoolekandeasutuse elanikest on kaitstud ka tõhustusdoosiga.