Sa oled siin

Mitmes piirkonnas käivitub inimesekeskne hoolekande- ja tervishoiusüsteemi koordinatsiooni mudel

„Pean väga oluliseks, et piirkondlikult nähakse reaalset vajadust saada koordinatsioonimudel laiemalt tööle. Nii kujundame ühtset ja toimivat koostöömudelit, mis toetab valdkondade spetsialiste igapäevase töö tegemisel ning tagame, et inimesed saaksid parimal viisil abi,“ ütles sotsiaalminister Tanel Kiik.
„Pean väga oluliseks, et piirkondlikult nähakse reaalset vajadust saada koordinatsioonimudel laiemalt tööle. Nii kujundame ühtset ja toimivat koostöömudelit, mis toetab valdkondade spetsialiste igapäevase töö tegemisel ning tagame, et inimesed saaksid parimal viisil abi,“ ütles sotsiaalminister Tanel Kiik.

Suve alguses kuulutas sotsiaalministeerium välja konkursi, kuhu olid ühistaotlejatena oodatud kohalikud omavalitsused, piirkonda teenindavad haiglad, vähemalt viis perearsti, soovituslikult tervisekeskuse või praksisena, kes on valmis koostöös oma piirkonna sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonna ning ka teiste seotud valdkondade partneritega ellu viima inimesekeskset koordinatsiooni mudelit.

Koordinatsioonimudelit hakkavad riigi toel rakendama partnerite kooslused Tallinnast, Raplamaalt, Saaremaa, Muhu ja Ruhnu vallast, Lääne-Viru- ja Järvamaalt, Viljandi linnast ja Viljandi vallast ning Tartu linnast.

„Pean väga oluliseks, et piirkondlikult nähakse reaalset vajadust saada koordinatsioonimudel laiemalt tööle. Nii kujundame ühtset ja toimivat koostöömudelit, mis toetab valdkondade spetsialiste igapäevase töö tegemisel ning tagame, et inimesed saaksid parimal viisil abi,“ ütles sotsiaalminister Tanel Kiik.

Ministri sõnul viitab heale koostööle see, et osa taotlusi esitati mitmete kohalike omavalitsuste ja ka maakondade koostöös. „Koordinatsioonimudeli elluviimise puhul ongi väga oluline erinevate piirkondade ja valdkondade koostöö, eriti juhul, kui abivajaja elab ühes kohalikus omavalitsuses ja teenust vajab teise omavalitsuse territooriumil.“

Praegu on hoolekande- ja tervishoiusüsteemid korraldatud selliselt, et kui inimene vajab tuge mõlemast, võib vajaliku abi leidmine jääda abivajaja ja tema lähedaste õlule. Mudeli eesmärk on jõuda olukorrani, kus kõik abivajajad saavad neile vajalikku tuge võimalikult loogiliselt ja sujuvalt ning teekond abini on katkematult toetatud. Sealhulgas pööratakse eraldi tähelepanu komplekssete vajadustega inimestele, kes vajavad tuge ja kelle puhul on abi osutamine praegu eriti probleemne. Lisaks valmib projekti jooksul iga piirkonna abivajajate kohta ülevaade, millised on nende vajadused, millistest teenustest võiks neile potentsiaalselt abi olla ning millised võimalused on juba olemas ja millest on veel puudu.

Sotsiaalministri sõnul saab kuue laekunud taotluse põhjal öelda, et erinevad piirkonnad lähenevad mudelile erinevalt ning on võtnud visiooni loomisel arvesse oma piirkonna eripära, et saada valdkondade vaheline koostöö kenasti toimima, kasutades ära juba olemasolevat teadmist ja ressursse.

Riik toetab projektis osalevaid piirkondi koolitusprogrammi, järjepideva toe ja praktiliste toetavate materjalidega. Projektis osalevate piirkondade kogemustele ja tagasisidele tuginedes täiendatakse üle riigi rakendatava inimesekeskse hoolekande- ja tervishoiusüsteemi koordinatsiooni mudeli kontseptsiooni, et arendusprojekti järel oleks võimalik mudel käivitada kõikjal Eestis.

Konkurss on rahastatud Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest, kogumahuga 720 000 eurot, millest kuue taotleja toetuseks kasutatakse 425 345 eurot ning ülejäänud summa osas planeeritakse 2022. aastal alustada täiendavate piirkondade toetamist.

Pressiteade eesti viipekeeles

Veel uudiseid samal teemal

„Tööturuteenuseid ja -toetusi planeerides peame arvestama kiiresti muutunud olukorraga tööturul,“ ütles sotsiaalminister Tanel Kiik.
19.11.2020

Valitsuse kinnitatud tööhõiveprogramm leevendab COVID-19 negatiivseid mõjusid

Tänasel istungil kinnitas valitsus uue tööhõiveprogrammi, mis aitab leevendada COVID-19 levikuga seotud negatiivseid tööturumõjusid. Tööhõiveprogramm võimaldab Eesti Töötukassal jätkata ka paindlikult tööturuteenuste ja -toetuste pakkumist.

„Laste seksuaalse väärkohtlemise ärahoidmiseks saavad kõik täiskasvanud palju ära teha –  lapsevanemana saame anda lapsele turvatunnet ja eakohaseid teadmisi lähisuhetest ning pereliikme või kõrvalseisjana saame tähele panna ohumärke ja neile reageerida,“ ütles sotsiaalminister Tanel Kiik
18.11.2020|Sotsiaalministeerium

Solman, Aeg ja Kiik: toetame lapsi ja julgustame neid rääkima

Täna on laste seksuaalse väärkohtlemise vastane päev, millega juhime tähelepanu laste kaitsmisele seksuaalse väärkohtlemise eest. Tänavu keskendutakse sellele, kuidas vanemad saavad last toetada teemadel, millest ei ole alati lihtne rääkida.