Sa oled siin

Noored tegid sotsiaalkaitseministrile ettepaneku tõsta seksuaalse enesemääramise vanusepiiri 16. eluaastani

„Pooldan seksuaalse enesemääramise eapiiri tõstmist ning seda toetavad ka spetsialistide seisukohad,“ ütles sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo. „Eapiiri tõstmine on kooskõlas laste õiguste ja arenevate võimetega, kaitstes nende õigust turvalisele arengule.“
„Pooldan seksuaalse enesemääramise eapiiri tõstmist ning seda toetavad ka spetsialistide seisukohad,“ ütles sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo. „Eapiiri tõstmine on kooskõlas laste õiguste ja arenevate võimetega, kaitstes nende õigust turvalisele arengule.“

Sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo kohtus eile kuue noorteorganisatsiooni esindajaga ning arutas muuhulgas noorte seksuaalse enesemääramise eapiiri tõstmisega seonduvat. Noored tegid ettepaneku tõsta piir 16. eluaastani.

Minister Riisalo kutsus kokku noorteorganisatsioonid, et kuulata laste ja noorte muresid ning ettepanekuid vaimse tervise küsimustes, samuti arutati, milline võiks olla seksuaalse enesemääramise vanusepiir.

„Pooldan seksuaalse enesemääramise eapiiri tõstmist ning seda toetavad ka spetsialistide seisukohad,“ ütles sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo. „Eapiiri tõstmine on kooskõlas laste õiguste ja arenevate võimetega, kaitstes nende õigust turvalisele arengule.“

Ministri sõnul arvestatakse vanusepiiri määramisel tõenduspõhiseid argumente ja tehakse erandid väikese vanusevahega noorte omavaheliste seksuaalsuhete lubamiseks. 

Noorte ettepanekul tuleks tõsta seksuaalse enesemääramise vanusepiir 16. eluaastani ning määratleda noorte omavahelise seksuaalse läbikäimise lubatav vanusevahe. Samuti soovitavad nad tõsta abiellumise vanuselist alampiiri 15. eluaastalt 16ni. Lisaks rõhutasid noored, et vanusepiiri tõstmise kõrval on sama oluline ennetustöö ja laste teadlikkuse tõstmine. Eesmärk peaks noorte sõnul olema ka see, et teismelistel tekiks arusaam, et kui tunduvalt vanem inimene nende vastu huvi tunneb, oskaksid nad olla piisavalt kriitilised ja ettevaatlikud.

Toodi ka välja, et just need noored, kes on vaimselt haavatavad, otsivad rohkem täiskasvanu lähedust ja võivad sattuda väärkohtlemise ohvriks.

Kohtumisel osalesid Eesti Õpilasesinduste Liidu, LGBT noorte, Lastekaitse Liidu noortekogu, Eesti Noorte Vaimse Tervise Liikumise, Eesti Noorteühenduste Liidu, MTÜ Suunatuli, haridus- ja teadusministeeriumi ning sotsiaalministeeriumi esindajad.

Taustaks: 

23. märtsil otsustasid sotsiaalkaitseminister, justiitsminister, siseminister ning haridus- ja teadusminister, et aprilli lõpuks koostatakse seaduseelnõu, millega tõstetakse seksuaalse enesemääramise vanusepiiri seniselt 14 eluaastalt kas 15 või 16 eluaastani.

Lisaks on plaanis määratleda, milline vanusevahemik on sobiv ja mõistlik lugeda noorte omavaheliseks normaalseks seksuaalsuhtluseks.

Pressiteade eesti viipekeeles

Veel uudiseid samal teemal

Sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo tõdeb, et naise moodustatud sooliselt mitmekesine valitsus on suur samm edasi. „See, et praeguse valitsuse koosseis on sooliselt tasakaalus, oli väga läbimõeldud otsus. Riigikogus ja kohalike omavalitsuste volikogudes on naiste osakaal tõusnud 28% piirimaile, kuid jäänud kahjuks sinna pidama“ ütles Riisalo.
08.05.2021|Sotsiaalministeerium

Minister Riisalo: sooline tasakaal otsustuskogudes on parem meie kõigi jaoks

Eestis on esimest korda naissoost peaminister ning pea pooled ministritest on naised. Vaatamata tänasele sooliselt tasakaalustatud valitsusele, on vaja teha jõupingutusi, et seesugune trend jätkuks ka tulevikus. Värske „Võrdsem Eesti“ video küsib, kas poliitika on sooliselt tasakaalus?

„Järvamaale ja Türile sõidame eeskätt eesmärgiga tunnustamaks sealseid sotsiaaltöötajaid ja kohalikku omavalitsust erakordselt hea töö eest oma maakonna sotsiaalhoolekande teenuste korraldamisel,“ avab sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo visiidi tagamaid.
07.05.2021|Sotsiaalministeerium

Sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo: Järva maakond on paistnud silma nutikate lahenduste poolest sotsiaalhoolekandes

Piirangute leevenedes ning turvameetmeid rakendades on ka kauaoodatud ametlikud visiidid jälle võimalikud. Nii sõitis reedel, 7. mail, sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo külla Järvamaa erinevatele sotsiaalhoolekandeasutustele.