Sa oled siin

Noorte ja pikaajaliste töötute tööturule naasmist toetatakse 24,4 miljoni euroga

Euroopa Sotsiaalfond toetab 24,4 miljonit euroga projekte, mis aitavad Eesti noori töötuid ning pikaajalisi töötutuid tööturule.

Pärast majanduskriisi kasvama hakanud pikaajaliste töötute arv on küll viimase paari aasta jooksul langenud, kuid püsib endiselt murettekitavalt kõrgel tasemel. Möödunud aastal elas Eestis 22 500 pikaajalist töötut. Sealjuures on neist ligi kolmandik ülipikaajalised töötud ehk inimesed, kes on tööta olnud kauem kui kaks aastat. Noorte töötuse määr on võrreldes 2010. aastaga küll rohkem kui kaks korda langenud, aga on see endiselt keskmiselt kaks korda kõrgem kui üldine töötuse määr.

„Seetõttu on meie eesmärgiks lisaks töötukassa poolt osutatavatele tööturuteenustele rahastada projekte, mis aitavad tõsta noorte ja pikaajaliselt tööta olnud inimeste konkurentsivõimet tööturul,“ selgitas tervise- ja tööminister Rannar Vassiljev.

Täna kinnitatud tervise- ja tööministri määruse alusel saab SA Innove kaudu taotleda raha mittetöötavate ja õppivate põhi-, kesk- ja kutseharidusega 16-29-aastaste noorte ning vähemalt aasta tööturult eemal olnud inimeste konkurentsivõime tõstmiseks ning tööle aitamiseks. Taotlusi hakkab SA Innove vastu võtma käesoleva aasta sügisel.

Rahastatavad projektid peaksid koostöös kohalike omavalitsusega toetama töö leidmist näiteks erinevate koolituste ja tööpraktika kaudu. Samuti rahastatakse muuhulgas psühholoogilist nõustamist ja karjäärinõustamist eesmärgiga kaasa aidata noorte õpivalmiduse ning sotsiaalsete oskuste edendamisele. Noortele suunatud projektides võib eesmärke saavutada näiteks vabatahtlike kaasamise või noorelt-noorele põhimõttel korraldatavate tegevuste läbi.

Kuna pikaajaliste töötute hulgas on palju madalama haridustasemega inimesi, on oluline nende haridustaseme tõstmine täiend- või ümberõppe kaudu. Tulemuslikumad on projektid, mis viivad ellu kombineeritud tegevusi ning aitavad lisaks kvalifikatsiooni tõstmisele kõrvaldada töötuse tõttu tekkinud sotsiaalseid takistusi ja arendavad selleks näiteks organiseerimisvõimet ning suhtlemis- ja meeskonnatööoskusi.

Kohalike omavalitsuste kõrval võivad projektipartneriteks olla ka mittetulundusühingud, ettevõtted, kogukondlikud algatused, ühingud, aktiivsed inimesed. Näiteks võib kohalik omavalitsus pakkuda nõustamist ning ettevõtjast partner tööpraktikat või tegevusi sotsiaalsete oskuste arendamiseks jpm.