Sa oled siin

Omavalitsused on aidanud enam kui 1200 noort tagasi kooli või tööle

Tervise- ja tööminister Tanel Kiik tõdes, et kriisist tingitud keerulises olukorras on eriti oluline pakkuda õigeaegselt tuge koolist või tööturult välja kukkunud noortele, et nad jõuaksid tagasi kas õppima või tööle.
Tervise- ja tööminister Tanel Kiik tõdes, et kriisist tingitud keerulises olukorras on eriti oluline pakkuda õigeaegselt tuge koolist või tööturult välja kukkunud noortele, et nad jõuaksid tagasi kas õppima või tööle.

Alanud on uus noortegarantii tugisüsteemi seire, mille käigus omavalitsuste juhtumikorraldajad võtavad taas abivajavate noortega kontakti, et pakkuda neile tuge ja abi kooli või tööle jõudmisel. Kohalikud omavalitsused on seda süsteemi kasutanud alates 2018. aasta kevadest. Ehkki abi vastuvõtmine on vabatahtlik, siis pooleteise aasta jooksul on üle tuhande noore tunnistanud, et vajavad haridustee jätkamisel või töö leidmisel tuge.

Tervise- ja tööminister Tanel Kiik tõdes, et kriisist tingitud keerulises olukorras on eriti oluline pakkuda õigeaegselt tuge koolist või tööturult välja kukkunud noortele, et nad jõuaksid tagasi kas õppima või tööle. „Pean oluliseks, et praegusel keerulisel ning stressirohkel ajal saaksid noored õigeaegselt pädevat abi ja tuge muutunud tööturu ja hariduse olukorras hakkama saamiseks. Omavalitsuste noorsoo- ja sotsiaaltöötajad on olnud järjepidevad noortega kontakteerumisel ning selle tulemusena on abi jõudnud inimesteni, kes iseseisvalt selleni ei oleks jõudnud. Tänu järjepidevale kontakti hoidmisele ja abi pakkumisele julgevad noored või nende lähedased järjest enam tunnistada, et abi on tõesti vaja.“  

Märtsi lõpust saavad noortegarantii tugisüsteemiga ühinenud kohalikud omavalitsused kasutada seitsmendat korda toimunud seire käigus koostatud nimekirju 16-26-aastastest mittetöötavatest ja mitteõppivatest noortest. Sel korral osaleb seires juba 50 omavalitsust.

Noortegarantii tugisüsteem aitab omavalitsustel märgata ja paremini toetada 16-26-aastaseid mitteõppivaid ja mittetöötavaid noori, kes soovivad abi ja on mistahes põhjustel eemale jäänud tööturult või hariduse omandamisest. Selleks alustavad omavalitsuste sotsiaaltöötajad e-kirja või telefoni teel taas noortega ühenduse võtmist, et teha kindlaks abivajadus. Koostöö erinevate osapooltega nagu näiteks töötukassa või erinevad õppeasutused ja noortekeskused, aitab leida noorte muredele parimaid lahendusi, mistõttu on noortegarantii tugisüsteemis eriti oluline koht valdkondade ülesel koostööl.

Noorte abisaamine ei peaks aga vahendite nappuse taha jääma, sest avatud taotlusvooru kaudu on kõikidel omavalitsustel võimalik noortega tegelemiseks vajalikku rahastust saada.

Noortegarantii tugisüsteemiga liitumise kohta saab lähemalt lugeda Tööelu portaalist ja sotsiaalministeeriumi blogist.

Pressiteade eesti viipekeeles

Veel uudiseid samal teemal

Sotsiaalministeeriumi sotsiaalala asekantsler Rait Kuuse sõnul on tänavused väikeprojektide teemad mitmekesised ning kandideerida saavad seetõttu väga eriilmelised projektid. Kokku on valdkondlikke teemasid kümme.
16.04.2021|Sotsiaalministeerium

Tänasest saab taotleda sotsiaal- ja tervisevaldkonna väikeprojektidele rahastust

Sotsiaalministeerium avab täna, 16. aprillil, sotsiaal- ja tervisevaldkonna väikeprojektide taotlusvooru, mida rahastatakse hasartmängumaksu laekumisest. Taotlusvooru kogumaht on 100 000 eurot, maksimaalne toetus projekti kohta on 8000 eurot.

„Selleks, et harvikhaiguse diagnoosiga laste pered saaksid lapsele puude raskusastme kujunemise ennetamiseks vajalikku eritoitu võimaldada, on vaja lapsi ja nende peresid rahaliselt toetada,“ ütles sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo.
16.04.2021|Sotsiaalministeerium

Riik täiendas harvikhaiguste loetelu ja rohkem lapsi hakkab saama toetust

Sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo allkirjastas määruse, millega laiendatakse senist harvikhaiguste loetelu kuue diagnoosi võrra. Nende harvikhaiguste puhul makstakse sotsiaaltoetust ka lastele, kel puude raskusaste pole veel välja kujunenud.