Sa oled siin

Omavalitsused saavad sotsiaalteenuste arendamiseks taotleda toetust

„Nõustamisteenuste ja tugigruppide eesmärk on pakkuda inimestele emotsionaalset tuge, praktilisi nõuandeid ja suurendada nende teadlikkust sellest, kuidas tulla toime igapäevaelus tekkivate keeruliste situatsioonidega, sealhulgas erivajaduse või hoolduskoormusega,“ ütles sotsiaalminister Kiik.
„Nõustamisteenuste ja tugigruppide eesmärk on pakkuda inimestele emotsionaalset tuge, praktilisi nõuandeid ja suurendada nende teadlikkust sellest, kuidas tulla toime igapäevaelus tekkivate keeruliste situatsioonidega, sealhulgas erivajaduse või hoolduskoormusega,“ ütles sotsiaalminister Kiik.

Sotsiaalminister Tanel Kiik allkirjastas määruse, millega avatakse augustis tööturul osalemist toetavate hoolekandeteenuste arendamise taotlusvoor. Muu hulgas saab edaspidi taotleda toetust ka nõustamisteenuste ja tugigruppide arendamiseks.

"Viimastel aastatel on riik toetanud kohalikke omavalitsusi peamiselt inimeste kodus elamist toetavate teenuste arendamisel. Suur rõhk on pandud koduteenustele ja hoolduskoormust vähendavate teenuste arendamisele, sest abi vajav inimene peab tuge saama eeskätt oma kodus või selle lähedal," ütles sotsiaalminister Tanel Kiik. "Koroonaviiruse kriis on mõjutanud kõikide inimeste elu ja toimetulekut. Majanduslanguse ajal on eriti oluline, et toetaksime laiemat sihtrühma inimesi, keda kriis puudutab nii majanduslikult kui ka sotsiaalselt. Seetõttu oleme taotlusvooru tingimusi paindlikumaks muutnud ning laiendasime nõustamisteenuste ja tugigruppide läbi abi saajate sihtrühma.“

Toetust võib saada koduteenuse, tugiisikuteenuse, isikliku abistaja teenuse, päevahoiu- ja intervallhooldusteenuse, integreeritud hooldusteenuse, nõustamisteenuse ja tugigruppide, psühholoogilise nõustamise, kogemusnõustamise, võlanõustamisteenuse jt teenuste pakkumiseks. Kokku toetatakse kohalikke omavalitsusi Euroopa Sotsiaalfondist viie miljoni euroga.

„Nõustamisteenuste ja tugigruppide eesmärk on pakkuda inimestele emotsionaalset tuge, praktilisi nõuandeid ja suurendada nende teadlikkust sellest, kuidas tulla toime igapäevaelus tekkivate keeruliste situatsioonidega, sealhulgas erivajaduse või hoolduskoormusega,“ ütles sotsiaalminister Kiik. „Lisaks soovime julgustada omavalitsusi arendama innovaatilisi lahendusi – näiteks kodus elavad hooldusvajadusega inimesed saaksid kasutada erinevaid tehnilisi lahendusi, et olla kontaktis nii omavalitsuse, teenuseosutajate kui ka oma lähedastega.“

Muu hulgas täpsustati toetuse andmise tingimusi. Vastavalt erivajadusega inimeste ja vanemaealiste inimeste osakaalule konkreetses omavalitsuses peavad taotlejad edaspidi maksma erinevat omaosaluse määra. Suurema erivajadusega inimeste ja vanemaealiste osakaaluga omavalitsuste omaosaluse määr on 15% ja väiksema osakaaluga omavalitsuste määr 25%. Erinevate omaosalusmäärade eesmärk on toetada raskemas olukorras olevaid omavalitsusi, kellel tuleb inimeste abistamiseks rohkem panustada. Maksimaalne toetuse summa on 300 000 eurot.

Edaspidi saab toetust taotleda jooksvalt. See tähendab, et võrreldes varasemaga ei pea taotlejad ootama ära ühise taotlusvooru avanemist ega lõppemist, vaid saavad esitada taotluse neile sobival ajal. Taotlusvoor on avatud kuni vabade vahendite lõppemiseni.

Taotlusvooru viib läbi Riigi Tugiteenuste Keskus: https://www.rtk.ee/toetused/toetuste-rakendamine/tooelu-ja-hoolekanne

Pressiteade eesti viipekeeles