Sa oled siin

Omavalitsuste sotsiaaltöötajad on tõstnud valmisolekut kriisiga toimetulekuks

Tänasel kohtumisel andsid 11 kohalikku omavalitsust videosilla kaudu ülevaate sotsiaalhoolekande hetkeseisust ning tegevustest seoses COVID-19 kriisiga. Mitmes omavalitsuses on seatud sisse infotelefonid, kust elanikud saaksid koroonaviirusega seoses nõu küsida. Lisaks helistatakse ise aktiivselt läbi piirkonna eakaid, mõeldakse koduteenuste paremale korraldusele ning kasutatakse vabatahtlike abi. Erilist tähelepanu pööravad omavalitsused hooldekodudele. Samuti on omavalitsused organiseerinud oma piirkonna lastele toitlustamise olukorras, kus koolid on kinni.

„Sotsiaalvaldkonnas on tehtud hulgaliselt ennetavaid tegevusi ning ollakse valmis inimesi kriisiga toimetulekul abistama,“ ütles sotsiaalala asekantsler Rait Kuuse. „Kriisiolukorras on oluline tähtsamate sotsiaalteenuste jätkumine ning sotsiaalsektori töötajate võimestamine. Väga oluline on aga see, et kriisiga kaasnevate majanduslike mõjudega tegelemisel ei seataks esimese valikuna löögi alla sotsiaalkaitsekulutusi, mis on riigis niigi madalad. Raskel ajal tuleb siin tähelepanu ja investeeringuid hoopis suurendada.“ Sotsiaalministeerium andis kohtumisel ülevaate kriisi juhtimise korraldusest, peamistest tegevustest ning kitsaskohtadest.

Üldine tõdemus oli, et praegu on sotsiaalsektor kriisiga toimetulekuks mitmekülgselt valmistunud, kuid tuleb silmas pidada ka seda, et olukord ei pruugi olla täiendavate vahenditeta jõukohane, kui kriis kestab pikemalt või süveneb. Riigile on ootus isikukaitsevahendite tarnete jätkumisele ja koordineeritud koostööle ning omavalitsused sooviksid paremini kursis olla viiruse levikuga seotud infoga oma piirkonnas.

Kohalikud omavalitsused tõdesid, et üldiselt võtavad inimesed nii riigi kui valdade ja linnade saadetud juhtnööre ja soovitusi tõsiselt ning näiteks otsepostituste ja kampaaniate abil on õnnestunud eriolukorraga seonduvad olulised sõnumid inimesteni viia.

Eesti Linnade ja Valdade Liidu asedirektor Jan Trei sõnul on antud hetkel kohalike omavalitsuste jaoks ennekõike oluline piisava hulga isikukaitsevahendite olemasolu tagamine hooldekodudele ja sotsiaaltöötajatele ning elanikele eluks vajalike teenuste osutamine. „Omavahel parimate praktikate jagamisel ja koostööl on keerulisel ajal oluline roll ning Eesti Linnade ja Valdade Liit töötab igapäevaselt selle nimel.“ lisas Trei.

Kohtumisel osalesid Antsla, Tallinna, Viimsi, Viru-Nigula, Lääne-Nigula, Harku, Tartu, Kastre, Elva, Rakvere ja Lääne-Harju omavalitsuste esindajad. Eesti Linnade ja Valdade Liit ja sotsiaalministeerium plaanivad sarnaste seminaride jätkumist regulaarselt.

Eriolukorda puudutavatele küsimustele leiab vastused valitsuse kodulehelt www.valitsus.ee/et/eriolukord#KKK.

Veel uudiseid samal teemal

Sotsiaalministeeriumi ja töötukassa koostööna hakatakse pakkuma töövahendust neile lühiajalistele välismaalastest töötajatele, kes on kaotanud töö, et viia paindlikumalt kokku tööjõu pakkumine ja hooajalise tööjõu vajadus.
01.06.2020

Töövahendusteenuse pakkumine aitab vähendada hooajalist tööjõupuudust

Alates tänasest on võimalik Eestis lühiajaliselt töötanud, kuid hetkel töötutel välismaalastel saada töövahendusteenust, kui neil on töö leidmise korral õigus jätkata lühiajalist töötamist Eestis. Varem pidi töötaja olema töötukassa töövahendusteenuse saamiseks veel eelmises kohas tööl.

"Pean õigeks, et töötuks olemise ajal on võimalik edaspidi lühiajaliselt töötada hüvitisi kaotamata ning hoida seeläbi sidet tööturuga. Ka hüvitiste tõstmine aitab meil vähendada töötute vaesusriski ning motiveerida inimesi tööotsingutel," sõnas sotsiaalminister Tanel Kiik.
28.05.2020

Valitsus kiitis heaks töötushüvitise ja töötutoetuse tõstmise, tööampsude lubamise ning pikendas töötasuhüvitise maksmist

Tänasel istungil kiitis valitsus heaks seadusemuudatused, millega tõstetakse töötuskindlustushüvitist ja töötutoetust, lubatakse edaspidi ajutist töötamist töötuks olemise ajal ning täpsustatakse töötuskindlustushüvitise tingimusi seoses välismaal töötamise ning hooajatöödega. Lisaks andis valitsus heakskiidu töötasuhüvitise pikendamiseks ühe kuu võrra kinnitades selleks otsused vajalike eelarvevahendite kohta.