Sa oled siin

Omavalitsuste tagasiside loob pagulaste vastuvõtmiseks konstruktiivse aluse

Täna kella 16.00 seisuga on sotsiaalministeeriumile saatnud tagasiside pagulaste vastuvõtmise valmisoleku, võimalike eluruumide olemasolu ning töötamise võimaluste kohta enam kui pool kõikidest omavalitsustest. Mitmed omavalitsused palusid vastamiseks ajapikendust, kuna soovivad teemat arutada volikogudes.

Sotsiaalkaitseminister Margus Tsahkna sõnul aitab omavalitsustelt laekunud tagasiside sotsiaalministeeriumi suurema võimekuse loomisel nii pagulastele elukoha leidmisel kui ka tööle aitamisel. „Soovime omavalitusi tunnustada vastamisaktiivsuse eest. Nende tagasiside on väga väärtuslik ning aitab meid edasi suurema võimekuse loomisel,“ ütles Margus Tsahkna. „Oleme saanud vastuseid valmisoleku kohta pagulasi vastu võtta. Mitmed omavalitsused on palunud täpsemat teavet ning on suhtlusele avatud. Samuti on oluline ka ülevaade, millised on omavalitsuste murekohad ja milles peame neid enam toetama,“ lisas sotsiaalkaitseminister.

Lisaks neile, kes veel küsimust kaaluda soovivad, on nii neid, kes soovivad pagulasi vastu võtta kui ka neid, kes selleks võimalust ei näe. Pagulaste vastuvõtuvõimekuse puudumist põhjendatakse enamjaolt võimalike eluruumide ja tugiteenuste puudumise või väheste võimalike töökohtade olemasoluga. „Eluruumi leidmine ei ole kõige suurem väljakutse. Oluline on, et me suudame siia elama asunud inimestele tagada eesti keele õppe ja töö, mis on meie ühiskonda sulandumise aluseks,“ rõhutas Margus Tsahkna.

Mitmedki kohalike omavalitsuste väljendatud mured on plaanis lahendada riigi toel. Näiteks tagatakse riigi poolt tugiisik, keeleõpe ja laste hariduse omandamise valmidus. Tugiisikuteenuse puhul on meie partneriteks MTÜ Johannes Mihkelsoni Keskus ja MTÜ Eesti Pagulasabi.

„Me ei eelda, et omavalitsused leiavad pagulaste majutamiseks vajaliku eluruumi oma sotsiaalpindade hulgast, ka siin on meil mitmed võimalikud lahendused,“ mainis minister.

Eluruumide leidmisel ning pagulastele toe pakkumisel on oma abikäe ulatanud ka Eesti Evangeelne Luterlik Kirik, eraisikud ning mittetulundusühingud.

Mitmed omavalitsused nagu Jõhvi, Alatskivi, Tartu ning Põlvamaa omavalitsuste liit on teada andnud valmisolekust pagulasperesid vastu võtta. Viljandi ning Sillamäe on avaldanud soovi sotsiaalministeeriumi esindajatega kohtuda, et teema kohta rohkem informatsiooni saada. Tamsalu, Sillamäe ja Vormsi vallad on aga kirjutanud, et võimaliku töö leidmine nendes valdades oleks probleemiks.

Lisaks omavalitsustele on sotsiaalministeeriumi poole pöördunud ka mitmeid eraisikuid ning ettevõtteid, pakkudes abi pagulastele elamispindade leidmisel.

„Töö võimekuse loomiseks käib ning seni väljatöötatud tegevusplaan, mida augusti alguses esitlesime, on meile aluseks edasiliikumisel. Kuid on selge, et uuenenud olukorras peame praeguse plaani üle vaatama, tegema veel rohkem koostööd partneritega ja lahendused leidma,“ ütles minister Tsahkna.

Arutelud omavalitsuste ja partneritega jätkuvad ning septembri lõpuks kujuneb juba esimene konkreetsem pilt. Margus Tsahkna sõnul näitab tagasiside diskussiooni käivitumist, mille pinnalt edasi juba konkreetsemate lahenduste juurde liikuda.