Sa oled siin

Omavalitsustele avaneb võimalus taotleda toetust hoolekandeteenuste arendamiseks

Sotsiaalkaitseminister Kaia Iva
Sotsiaalkaitseminister Kaia Iva

Sotsiaalministeerium saatis kooskõlastusringile määruse eelnõu, millega toetatakse kohalikke omavalitsusi tööturul osalemist toetavate hoolekandeteenuste arendamisel ja pakkumisel. Eesmärk on vähendada inimeste hoolduskoormust, soodustada töötamist ja parandada inimeste iseseisvat toimetulekut. Taotlusvooruks on ette nähtud seitse miljonit eurot.

„Oluline on toetada ja arendada neid omavalitsuse teenuseid, mis võimaldavad inimesel võimalikult kaua oma kodus iseseisvalt hakkama saada,“ ütles sotsiaalkaitseminister Kaia Iva. „Selleks on omavalitsusel võimalik abivajajale pakkuda näiteks koduteenust, tugiisikuteenust või isikliku abistaja teenust – planeeritava taotlusvooruga soovimegi toetada just nende teenuste arendamist.“ 

Toetust saab taotleda näiteks eakatele mõeldud päevahoiu- või intervallhooldusteenuse, koduteenuse, tugiisikuteenuse ja isikliku abistaja teenuse arendamiseks. Taotlusvoorus on võimalik saada toetust ka omastehooldajaid toetavate teenuste ja integreeritud hoolekandeteenuste arendamiseks. „Omastehooldajatele mõeldud tugiteenuste eesmärk on aidata kaasa hoolduskoormusega inimeste elukvaliteedi paranemisele ja toetada inimeste töö ja pereelu ühitamist,“ ütles minister Iva. „Integreeritud hoolekandeteenuste puhul on võimalik, sõltuvalt olukorrast, ühendada erinevad teenused ja tegevused. Näiteks siduda omavahel koduteenus ja tugiisikuteenus.“

Koduteenusega abistatakse inimest tema koduses keskkonnas, aidatakse toidukaupu koju tuua, koristada või küttepuid tuppa tuua. Samal ajal võib inimene vajada lisaks veel tugiisikuteenust, millega toetatakse inimest väljaspool kodu.  

Taotlusvooru kuulutab lähikuudel välja Sihtasutus Innove, kelle kodulehele tuleb ka täiendav info. Taotlusi oodatakse nii kohalikelt omavalitsustelt kui ka erasektorilt. Viimasele kehtib nõue kaasata projekti ka kohalik omavalitsus. 

Lisainfo: http://eelnoud.valitsus.ee/main#haf4WUt4

1.03.19