Sa oled siin

Ossinovski Pariisis: võrdsemad ühiskonnad arenevad kiiremini

Riikidel tuleb pöörata enam tähelepanu kasvavale ebavõrdsusele arenenud maades, mis pärsib majanduskasvu ja lõhub ühiskondlikku sidusust, tõdesid tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski ning OECD tööhõive-, töö- ja sotsiaalküsimuste direktor Stefano Scarpetta tänahommikusel kohtumisel Pariisis.

Tehnoloogia areng ning globaliseeruv majandus suurendab jõukuse koondumist aina väiksema hulga inimeste kätte. Viimase kahe kümnendi jooksul on enamikes Euroopa riikides sissetulekute ebavõrdsus suurenenud ning mitmed rahvusvahelised organisatsioonid, sealhulgas Maailmapank, Rahvusvaheline Valuutafond ja OECD on juhtinud valitsuste tähelepanu vajadusele võtta ebavõrdsuse vähendamine tähelepanu fookusesse. Tänasel kahepoolsel kohtumisel keskenduti just OECD raportile, mis analüüsib ebavõrdsuse ja majandusedu omavahelisi seoseid.

“Kasvav ebavõrdsus räägib ebaõigluse suurenemisest ühiskondades. Inimesed näevad, et majandusarengu viljad nopitakse ebaproportsionaalselt nende poolt, kellel juba läheb hästi. See tekitab pettumust ja trotsi, mis võib lõpuks ohustada ka demokraatiat,” lausus Ossinovski. “Võrdsemad võimalused aga vastupidi suurendavad ühiskondlikku sidusust, usaldust ja heaolu – et inimestel oleks kindlustunne tuleviku suhtes ja võimalus elada inimväärselt kogu elu.“ 

Viimastel aastatel on aina enam leidnud teaduspõhist kinnitust ka fakt, et võrdsemad võimalused hoopis suurendavad majanduskasvu. “Kui pikki aastaid on räägitud, et ebavõrdsuse vähendamine saab tulla vaid majanduskasvu arvelt, siis aina suurem osa majandusteadlasi näeb täna olukorda risti vastupidiselt. OECD analüüs näitab, et võrdsemad ühiskonnad arenevad kiiremini, kuna suudavad kasutada edukamalt kõigi oma inimeste potentsiaali,” kommenteeris OECD tööhõive-, töö- ja sotsiaalküsimuste direktor Stefano Scarpetta.

Ossinovski ärgitas OECD-d veelgi süvendama oma tööd ebavõrdsuse vallas, pidades seda järgmiste kümnendite suurimaks väljakutseks kogu OECD-s. „Majanduse edasine automatiseerimine suurendab lähikümnenditel ebavõrdsust veelgi, mistõttu vajame toimivaid poliitikaid nii sotsiaalvaldkonnas, tööturul, hariduses ja maksunduses. Parimate praktikate leidmisel on OECD-l oluline roll,“ ütles Ossinovski.

Veel uudiseid samal teemal

„Eesti tööturu taastumiseks COVID-19 kriisist tuleb tööturuteenuste pakkumist tõhustada ning hakata tööturutoetuste ja hüvitiste maksmisel järgima vastutsüklilisuse põhimõtet," ütles tervise- ja tööminister Tanel Kiik.
26.02.2021

Kiik: kriisiga paremaks toimetulekuks peame tõhustama tööturuteenuste pakkumist ning katma töötuskindlustusega ka uued töövormid

Valitsus leppis kokku, et tegevusprogrammis jätkatakse töövormide ja -suhete regulatsioonide kaasajastamisega. Samuti esitatakse ettepanekud töötuskindlustussüsteemi muutmiseks, et see kohanduks majandustsüklitega ning kindlustuskaitse saaksid ka FIE-d ja võlaõiguslepingu alusel töötajad.

„Soovin ära lõpetada praeguse olukorra, kus erivajadusega lapse vanemad peavad ise olema oma lapse juhtumikorraldajad ja käima abi otsides mööda erinevaid ametkondi,“ ütles sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo. „Riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutused ja spetsialistid peavad astuma ühte jalga ning tegema omavahel koostööd selleks, et laps saaks oma vajadustele vastavat abi ning keegi ei kukuks süsteemi aukudest läbi.“
25.02.2021|Sotsiaalministeerium

Signe Riisalo: kahe aasta jooksul soovin parandada kvaliteeti lastega perede toetamisel

Teisipäeval Vabariigi Valitsuses vastu võetud järgmise kahe aasta tegevusprogrammis sisalduvate sotsiaalkaitse valdkonna tegevuste eesmärk on erinevate muudatuste kaudu inimeste heaolu parandamine, sealhulgas kvaliteedi tõstmine lastega perede toetamisel.