Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sa oled siin

Ostetava ja päästetud toidu annetustegevuste korraldamist toetatakse kahe aasta jooksul kokku 4,5 miljoni euroga

„Meil on vaja astuda veel suur samm, et toidujäätmete hulk Eestis väheneks ja et see korralik ja kvaliteetne toit, mis praegu suunatakse äraviskamisele, jõuaks inimesteni, kes seda väga vajavad,“ ütles sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo. „Arvestades COVID-19 tervisekriisi negatiivset mõju majandusele, töökohtadele ning palkadele, prognoosime toimetulekutoetuse ja KOV toetuste väljamaksu kasvu ning majandusliku toimetuleku langust.“
„Meil on vaja astuda veel suur samm, et toidujäätmete hulk Eestis väheneks ja et see korralik ja kvaliteetne toit, mis praegu suunatakse äraviskamisele, jõuaks inimesteni, kes seda väga vajavad,“ ütles sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo. „Arvestades COVID-19 tervisekriisi negatiivset mõju majandusele, töökohtadele ning palkadele, prognoosime toimetulekutoetuse ja KOV toetuste väljamaksu kasvu ning majandusliku toimetuleku langust.“

Valitsus kinnitas järgmiseks kaheks aastaks rakenduskava, millega eraldatakse REACT-EU vahenditest aastateks 2021-2023 puudust kannatavatele inimestele toiduabi ostmiseks ja jagamiseks lisavahendeid 4,5 miljonit eurot. See võimaldab sotsiaalministeeriumil kiirendada abivajajatele toiduabi jagamist ning suurendada kolm korda päästetud toidu annetustegevuse toetamist.                               

Rakenduskava alusel jagatakse ostetud toitu abivajajatele edaspidi seni kahe korral asemel neli korda aastas. Selle aasta veebruaris sai toiduabi 12,5 tuhat inimest, mais juba 18 tuhat inimest. Samuti toetatakse annetustegevuse korraldamist ehk toetatakse päästetud toidu jagamist abivajajatele. Iganädalaselt saab abi ligikaudu pea 18 tuhat inimest, esimesed jagamised olid veebruaris ja mais ning järgmised augustis ja oktoobris.

„Meil on vaja astuda veel suur samm, et toidujäätmete hulk Eestis väheneks ja et see korralik ja kvaliteetne toit, mis praegu suunatakse äraviskamisele, jõuaks inimesteni, kes seda väga vajavad,“ ütles sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo. „Arvestades COVID-19 tervisekriisi negatiivset mõju majandusele, töökohtadele ning palkadele, prognoosime toimetulekutoetuse ja KOV toetuste väljamaksu kasvu ning majandusliku toimetuleku langust.“

Ministri sõnul on oluline ärgitada kohalikke kogukondi, omavalitsusi, heategevusorganisatsioone ühistööle, et leida abivajajaid ning riik aitab annetustegevuse toetamisega kaasa toidu muretsemisele neile inimestele. „Peame suutma enam veenda ja kaasata ettevõtteid, kellel toitu üle jääb ja peame annetamise tegema võimalikult lihtsaks.“

Värske Stockholmi Keskkonna Uuringute Instituudi uuringu järgi annetatakse Eestis kauplustes ainult 12% toidust, mis on müügi- ja kasutuskõlbulik ning ülejäänu visatakse ära. Seega on oluline, et annetatud toidu tegevuse korraldamise toetus suureneb.

Kui seni planeeriti Euroopa ja Eesti riigi rahaga aastas annetustegevuse ehk toidu päästmise korraldamiseks 200 tuhat eurot aastas, siis alates 2022 on selleks summaks juba 600 tuhat ja 2023 ka 600 tuhat ning alates 2024. aastast on eesmärk tõsta päästetud toidu annetustegevuse toetamise osa miljoni euroni aastas. Annetustegevuse korralduse toetus läheb annetusi jagavale organisatsioonile, kelleks on seni olnud hanke tulemusel Eesti Toidupank.

Toiduabi saajate nimekiri koostatakse toimetulekutoetuse ja kohaliku omavalitsuse toetuste taotluste ja saajate alusel ning toiduabi taotlemiseks peab inimene pöörduma oma elukohajärgse kohaliku omavalitsuse sotsiaaltöötaja poole. Samuti saavad toiduabi kodutute öömajades viibivad kindla elukohata inimesed.

Toiduabi ostmiseks 2022- 2023 aastateks on välja kuulutatud rahvusvaheline hange ja juunis kuulutatakse välja ka uus hange annetustegevuse korraldamiseks aastatel 2022- 2023.

Järgmisel nädalal korraldab sotsiaalministeerium koostöös keskkonnaministeeriumi ja maaeluministeeriumiga järjekordse virtuaalse infopäeva toidujäätmete tekke vältimise ja toidu annetamise edendamise teemadel. Kolme ministeeriumi ja üle 50 organisatsiooni kaasabil koostati 2020. aastal toidujäätmete tekke vältimise ja toidupäästmise tegevuskava, mida juba praegu ellu viiakse.

Pressiteade eesti viipekeeles