Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sa oled siin

Peaminister Kallas: COVID-19 suhtes ohutu töökeskkond tagab töökohtade säilimise

Tervise- ja tööminister Tanel Kiige sõnul on töökeskkonna ohutuse tõstmine vajalik, kuna viiruse leviku takistamiseks on oluline lisaks klientide ja patsientide ohutusele kindlustada ka see, et nendega kokku puutuvad töötajad oleksid võimalikult nakkusohutud.
Tervise- ja tööminister Tanel Kiige sõnul on töökeskkonna ohutuse tõstmine vajalik, kuna viiruse leviku takistamiseks on oluline lisaks klientide ja patsientide ohutusele kindlustada ka see, et nendega kokku puutuvad töötajad oleksid võimalikult nakkusohutud.

Valitsus kiitis heaks bioloogiliste ohutegurite määruse, mis võimaldab tööandjatel täiendava ennetusmeetmena küsida töötajalt tõendit COVID-19 haiguse läbipõdemise, negatiivse testi tulemuse või vaktsineerimise kohta. Tööandja ülesanne on töökeskkonna riskianalüüsiga välja selgitada nakkusoht töökohal, et paremini kaitsta nii töötajate kui klientide tervist.

Peaminister Kaja Kallas tõdes, et koroonaviiruse epideemiline levik kohustab nii valitsust kui tööandjaid tagama võimalikult ohutut töökeskkonda, et tööelu saaks normaalselt jätkuda. „Eestis on ligikaudu 600 000 palgatöötajat ja me teame, et viirus levib praegu eelkõige tööealise elanikkonna hulgas. Oleme valitsuses astunud samme, et tagada inimeste ohutust avalikus ruumis, kuid epideemia olukorras on hädavajalik, et ka tööl käimine oleks võimalikult turvaline inimesele endale, tema töökaaslastele ja klientidele. COVID-19 suhtes nakkusohutuks muudetud töökeskkond aitab meil kasvava nakkustrendi tingimustes kaitsta inimeste tervist, säilitada töökohti ja ennetada uusi piiranguid.“

Tervise- ja tööminister Tanel Kiige sõnul on töökeskkonna ohutuse tõstmine vajalik, kuna viiruse leviku takistamiseks on oluline lisaks klientide ja patsientide ohutusele kindlustada ka see, et nendega kokku puutuvad töötajad oleksid võimalikult nakkusohutud. “Parim viis enda ja teiste tervise kaitseks ning ühiskonna avatuna hoidmiseks on jätkuvalt vaktsineerimine. Konkreetsete abinõude valik ja alternatiivide kaalumine on aga tööandja teha, vastavalt riskide suurusele ning oma võimalustele.”

Tuginedes töökeskkonna riskianalüüsile võib tööandja hakata nõudma paljude inimestega kokku puutuvalt töötajalt nakkusohutuse tõendamist või muude abinõude kasutuselevõtmist, mis nakkusohtu vähendavad, näiteks isikukaitsevahendite kasutamist. Nakkusohutust saab tõendada COVID-19 haiguse läbipõdemise, testimise või vaktsineerimise tõendiga.

Määruse koostamisel küsiti arvamust Eesti Tööandjate Keskliidult, Eesti Kaubandus-Tööstuskojalt, Eesti Ametiühingute Keskliidult, Eesti Väike- ja Keskmiste Ettevõtjate Assotsiatsioonilt, Tööinspektsioonilt, Terviseametilt, Teenistujate Ametiliitude Keskorganisatsioonilt TALO, MTÜ Eesti Personalijuhtimise Ühingult PARE ja Eesti Töötervishoiuarstide Seltsilt.

Valitsuse kommunikatsioonibüroo avaldab määruse ja seletuskirja kodulehel kriis.ee

Pressiteade eesti viipekeeles

Veel uudiseid samal teemal

Foto: Anxhela Shaka, newsroom.consilium.europa.eu
15.10.2021

Minister Riisalo Luksemburgis: peame tegema ühiseid pingutusi inimeste vaimse tervise hoidmiseks ja parandamiseks

​Sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo osales täna Luksemburgis toimunud Euroopa Liidu töö- ja sotsiaalministrite kohtumisel, kus võeti vastu järeldused soolise aspekti tugevdamise kohta Euroopa Liidu eelarves. Aruteludes käsitleti ka Covid-19 pandeemia mõju vaesusele, töökeskkonnale ja vaimsele tervisele.

"On õiglane ja vajalik tagada laevapere liikmetele kindlustunne olukorras, mis ei ole tekkinud nende endi süüna ning kus võib nende elu ja tervis ohtu sattuda. Töötasu ja töölepinguga tagatud kaitse jätkumine omab selles kindlasti mõju,“ sõnas sotsiaalministeeriumi tööala asekantsler Sten Andreas Ehrlich.
15.10.2021

Meretöö seaduse muudatused tagavad palga ka piraatide poolt kinnipeetutele

Valitsus kiitis heaks ja otsustas riigikogule arutamiseks saata meretööseaduse muudatused, mis tagavad meretöö lepingu kehtivuse ja laevapere liikmetele töötasu maksmise ka juhul, kui nad on ebaseaduslikult kinni peetud relvastatud röövi või piraatluse tõttu.