Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sa oled siin

Peaminister Kallas: COVID-19 suhtes ohutu töökeskkond tagab töökohtade säilimise

Tervise- ja tööminister Tanel Kiige sõnul on töökeskkonna ohutuse tõstmine vajalik, kuna viiruse leviku takistamiseks on oluline lisaks klientide ja patsientide ohutusele kindlustada ka see, et nendega kokku puutuvad töötajad oleksid võimalikult nakkusohutud.
Tervise- ja tööminister Tanel Kiige sõnul on töökeskkonna ohutuse tõstmine vajalik, kuna viiruse leviku takistamiseks on oluline lisaks klientide ja patsientide ohutusele kindlustada ka see, et nendega kokku puutuvad töötajad oleksid võimalikult nakkusohutud.

Valitsus kiitis heaks bioloogiliste ohutegurite määruse, mis võimaldab tööandjatel täiendava ennetusmeetmena küsida töötajalt tõendit COVID-19 haiguse läbipõdemise, negatiivse testi tulemuse või vaktsineerimise kohta. Tööandja ülesanne on töökeskkonna riskianalüüsiga välja selgitada nakkusoht töökohal, et paremini kaitsta nii töötajate kui klientide tervist.

Peaminister Kaja Kallas tõdes, et koroonaviiruse epideemiline levik kohustab nii valitsust kui tööandjaid tagama võimalikult ohutut töökeskkonda, et tööelu saaks normaalselt jätkuda. „Eestis on ligikaudu 600 000 palgatöötajat ja me teame, et viirus levib praegu eelkõige tööealise elanikkonna hulgas. Oleme valitsuses astunud samme, et tagada inimeste ohutust avalikus ruumis, kuid epideemia olukorras on hädavajalik, et ka tööl käimine oleks võimalikult turvaline inimesele endale, tema töökaaslastele ja klientidele. COVID-19 suhtes nakkusohutuks muudetud töökeskkond aitab meil kasvava nakkustrendi tingimustes kaitsta inimeste tervist, säilitada töökohti ja ennetada uusi piiranguid.“

Tervise- ja tööminister Tanel Kiige sõnul on töökeskkonna ohutuse tõstmine vajalik, kuna viiruse leviku takistamiseks on oluline lisaks klientide ja patsientide ohutusele kindlustada ka see, et nendega kokku puutuvad töötajad oleksid võimalikult nakkusohutud. “Parim viis enda ja teiste tervise kaitseks ning ühiskonna avatuna hoidmiseks on jätkuvalt vaktsineerimine. Konkreetsete abinõude valik ja alternatiivide kaalumine on aga tööandja teha, vastavalt riskide suurusele ning oma võimalustele.”

Tuginedes töökeskkonna riskianalüüsile võib tööandja hakata nõudma paljude inimestega kokku puutuvalt töötajalt nakkusohutuse tõendamist või muude abinõude kasutuselevõtmist, mis nakkusohtu vähendavad, näiteks isikukaitsevahendite kasutamist. Nakkusohutust saab tõendada COVID-19 haiguse läbipõdemise, testimise või vaktsineerimise tõendiga.

Määruse koostamisel küsiti arvamust Eesti Tööandjate Keskliidult, Eesti Kaubandus-Tööstuskojalt, Eesti Ametiühingute Keskliidult, Eesti Väike- ja Keskmiste Ettevõtjate Assotsiatsioonilt, Tööinspektsioonilt, Terviseametilt, Teenistujate Ametiliitude Keskorganisatsioonilt TALO, MTÜ Eesti Personalijuhtimise Ühingult PARE ja Eesti Töötervishoiuarstide Seltsilt.

Valitsuse kommunikatsioonibüroo avaldab määruse ja seletuskirja kodulehel kriis.ee

Pressiteade eesti viipekeeles

Veel uudiseid samal teemal

„Töötingimuste läbipaistvus ja prognoositavus töösuhte algusest peale on olulised, et töötaja saaks ennast töösuhtes kindlamalt tunda. Nii on ka lihtsam töölepingut sõlmides teha teadlik valik,“ ütles tervise- ja tööminister Tanel Kiik. „Samas ei soovi riik tekitada olulist lisakoormust tööandjatele. Kõiki kehtivaid töölepinguid ei pea hakkama ümber vormistama – meeskonnale info andmiseks sobivad ka muud mõistlikud võimalused, mis on paljudes organisatsioonides juba olemas.“
13.01.2022|Sotsiaalministeerium

Tööandjatel tuleb edaspidi jagada töötingimuste kohta rohkem infot

Valitsus kiitis heaks ja saatis Riigikogusse seadusemuudatused, mis suurendavad töötajate kaitset töösuhetes. Edaspidi tuleb juba enne tööle asumist lisaks tööülesannetele ja tasule teavitada ka paljudest teistest olulistest töötingimustest.

„Tõhustusdoosiga on tänaseks vaktsineeritud üle 90% hooldekodude elanikest, kelle puhul on tõhustusdoos immunoprofülaktika ekspertkomisjoni soovituste järgi näidustatud. Neid arve on saatnud ka madalad haigestumiste ja haiglasse sattumise näitajad,“ ütles sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo.
13.01.2022|Sotsiaalministeerium

66 hooldekodu on saanud kõrge vaktsineerituse eest toetust

Sotsiaalministeerium on tänaseks toetanud rahaliselt 66 hoolekandeasutust, kes on täitnud tingimused kõrge vaktsineerituse saavutamiseks. Toetuse saamiseks peab vähemalt 90 protsenti töötajatest olema kahe doosiga vaktsineeritud ja toetuse summat saab suurendada, kui suur osa hoolekandeasutuse elanikest on kaitstud ka tõhustusdoosiga.