Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sa oled siin

Personaalmeditsiini rakendusideede konkurss toob kokku osalejad 14 riigist

Sotsiaalministeerium koostöös Buildit ärikiirendi ja Garage48-ga korraldavad 13. juunil Tartus Eesti esimese rahvusvahelise personaalmeditsiini rakendusideede konkursi Idea Garage – Personalised Medicine Solutions. Personaalmeditsiin on valdkond, mis aitab senisest paremini ennetada ja diagnoosida haigusi ning pakkuda konkreetsele patsiendile tema vajadustest lähtuvalt täpsemat ravi. Konkursil valitakse välja personaalmeditsiinil põhinevad ideelahendused, mis aitaksid edendada erinevaid meditsiini ja tervishoiuga seotud küsimusi.

Sotsiaalministeeriumi e-teenuste arengu ja innovatsioon asekantsler Ain Aaviksoo sõnul on Eestil personaalmeditsiini arendamiseks unikaalsed eelised, mille oskuslikust ärakasutamisest tõuseks lisaks tervishoiule kasu ka teadusele ja majandusele. “Arvestades maailmas toimuvat ja kavandatavate investeeringute mahte, on Eestil umbes kolm kuni neli aastat ajalist eelist, et inimeste positiivne hoiak uuenduste suhtes ära kasutada ning maailmas personaalmeditsiini valdkonnas teerajajate hulgas olla. See eeldab aga uute personaalmeditsiini rakenduste aktiivset loomist ja järeleproovimist.”

Konkurss toimub Garage48 uudses Idea Garage formaadis, kus mentorite nõu ja meeskondade jõuga valitakse välja ideed, kuidas personaalmeditsiinil põhinevad lähenemised aitaksid lahendada erinevaid meditsiini ja tervishoiuga seotud probleeme. Konkursil osalejate seas on nii tudengeid, teadlasi, ettevõtjad kui ka investoreid jt. Tänase seisuga on finaalüritusele registreerunuid 14 riigist kokku 120 inimest. Konkursile esitati 28 rakendusideed ja finaalüritusel valitakse neist parimad välja.

“Soovime ideekonkursiga eelkõige saada ülevaadet, kus täpsemalt nähakse personaalmeditsiini rakendusvõimalusi, aga ka järele proovida, kuidas selline konkursi formaat ideede genereerimiseks ja hindamiseks töötab. Ideekonkurss ei ole ühekordne üritus. Esimese korra kogemusi arvesse võttes soovime muuta selle regulaarseks,“ põhjendas Aaviksoo konkursi korraldamist.

Konkurss on osa Personaalmeditsiini tervishoius rakendamise pilootprojekti 2016-2018 ettevalmistavast tegevusest. Selle korraldamist toetab Euroopa Regionaalarengu Fond programmi TerVE raames, mida viib ellu Sihtasutus Eesti Teadusagentuur.

Idea Garage toimub 13. juunil kell 10.30-18.00 Tartu Tervishoiukõrgkoolis. Täpsem info ja kontakt:
http://garage48.org/events/idea-garage-personalised-medicine
Rene Tõnnisson
Buildit Accelerator
Tel: +372 5029873
Email: rene@buildit.ee


Armo Vask
Sotsiaalministeerium
meediasuhete nõunik
armo.vask@sm.ee
Tel: 626 9304
Mob: 5666 8581