Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sa oled siin

Rahvatervishoiu seaduse eelnõu läbis Riigikogus esimese lugemise

liikuma kutsuv kool
„Kogu riigi arengu ja tuleviku jaoks on eriti oluline kujundada lastele elu-, õpi- ja kasvukeskkond, mis toetab tervise hoidmist ning võimaldab neil seeläbi elada tulevikus kauem tervena,“ ütles minister Tanel Kiik.

Riigikogus oli täna esimesel lugemisel rahvatervishoiu seaduse eelnõu, millega pannakse paika rahvatervise valdkonna üldine korraldus ning nõuded ja piirangud inimeste tervise kaitseks. Uue seadusega sõnastatakse selgemalt erinevate asutuste ja osapoolte vastutus ohutu ja tervist toetava elukeskkonna kujundamisel.

„Kõik inimeste tervise kaitseks ja edendamiseks suunatud tegevused on investeering tulevikku,“ ütles tervise- ja tööminister Tanel Kiik. „Kogu riigi arengu ja tuleviku jaoks on eriti oluline kujundada lastele elu-, õpi- ja kasvukeskkond, mis toetab tervise hoidmist ning võimaldab neil seeläbi elada tulevikus kauem tervena.“

Rahvatervishoiu seadus ja selle määrused mõjutavad paljusid igapäevaseid teenuseid ja asutusi. Näiteks reguleeritakse rahvatervishoiu seaduse alusel keskkonna- ja toitlustamise nõudeid lasteaedadele, koolidele ning hoolekandeasutustele. Samuti sätestatakse rahvatervishoiu seaduse alusel nõuded näiteks elektromagnetväljadele, kosmeetikatoodetele, iluteenustele ning ujulatele.

Eelnõu üks oluline sihtrühm on lapsed – seadusega on kavas keelustada solaariumi- ja tätoveerimisteenuste pakkumine alaealistele. Tätoveerimisvärvid sisaldavad keemilisi ühendeid, mille omadused sellisel kasutamisel ei ole lõpuni teada. Mida varasemas eas inimene nende kemikaalidega kokku puutub, seda suurem on tõenäosus terviseriskide realiseerumiseks elu jooksul. Samuti on teaduslikult tõestatud, et noores eas solaariumi kasutamine suurendab melanoomi haigestumise riski. „Oleks vastutustundetu lasta jätkuda praktikal, kus lastel on vaba juurdepääs teenustele, millega kaasnevad teadusuuringute põhjal neile tõsised terviseriskid,“ ütles minister Tanel Kiik.

Eelnõuga täpsustatakse ja ajakohastatakse ka kohalike omavalitsuste ülesandeid rahvatervise valdkonnas. „Kohalikel omavalitsustel on suur vastutus elukeskkonna kujundamisel ning paljude oluliste teenuste pakkumisel, mis mõjutavad otseselt ka inimeste tervist,“ ütles minister Tanel Kiik. „Rahvastiku tervise edendamine peab olema osa kohaliku omavalitsuse arendustegevusest.“

Maailma Terviseorganisatsiooni hinnangul toob iga tervisevaldkonda panustatud euro ühiskonda tagasi neli eurot. Tervemad inimesed osalevad aktiivsemalt ühiskondlikes tegevustes, panustavad rohkem majandusse ja tööturgu, vajavad vähem sotsiaal- ja tervishoiuteenuseid. Ennetusse panustamine säästab pikaajaliselt kogu ühiskonna ressursse.  

1995. aastast kehtiv rahvatervise seadus asendatakse uue terviktekstiga. Uus seadus on kavandatud jõustuma 2023. aasta 1. juulil.

Eelnõu muudatusettepanekute tähtajaks määrati 26. jaanuar 2022.

Pressiteade eesti viipekeeles

Veel uudiseid samal teemal

vaktsineerimistõend
19.01.2022|Sotsiaalministeerium

Veebruaris vajab pikendamist ligi 75 000 vaktsineerimistõendit

Veebruari jooksul vajab vaktsineerimistõend TEHIKu andmetel pikendamist ligikaudu 75 000 inimesel, kel viimasest vaktsineerimisest on möödas enam kui 270 päeva. Enda tervise kaitsmiseks ja tõendi pikendamiseks tuleks teha tõhustusdoos ning luua patsiendiportaalis digilugu.ee uus vaktsineerimistõend.

COVID kulud
14.01.2022|Sotsiaalministeerium

Haigekassa reservkapitalist eraldatakse 29,06 miljonit COVID-19 kuludeks

Haigekassa nõukogu otsustas tänasel korralisel istungil teha valitsusele ettepaneku võtta kasutusele haigekassa reservkapitalist 29,06 miljonit eurot. Sellest 25,5 miljonit eurot suunatakse tervishoiuteenuse osutajatele COVID-19 haiguse ravikulude katteks ning COVID patsientidega töötavate tervishoiutöötajate kõrgema töötasu maksmiseks. Ülejäänud 3,56 miljonit eurot kasutatakse COVID-19 ravimite ostmiseks.