Sa oled siin

Rait Kuuse: erilised inimesed väärivad ühiskonnaelus osalemist

Psüühikahäirega inimeste aktiivsuse ja ühiskonnaelus osalemise toetamiseks tuleb sulgeda suured oma aja ära elanud hoolekandeasutused ning asendada kogukondlike lahendustega, ütles sotsiaalministeeriumi asekantsler Rait Kuuse täna Eesti Hooldajate Liidu aastakonverentsil.

„Eesti sotsiaalsüsteemis on mitmed komponendid nõukogude aja mekiga, mida aga ei peaks pikka aega iseseisev riik endale lubama ja mida peame muutma. Üks näide on erihoolekanne, kus inimesed viidi omal ajal silme alt ära n-ö metsa, suurtesse haigla tüüpi asutustese,“ rääkis Kuuse.

„Nüüd soovime me tuua nad lääne eeskujul ühiskonda ja teiste inimeste keskele tagasi – selle protsessi nimi on deinstitutsionaliseerimine,“ lisas ta.

Kuuse sõnul on plaan luua praeguste mitmesaja elanikuga majade asemele väiksemad, 30 inimesele mõeldud peremajad. Nende elanikele antakse võimalus elada kogukonnas, suhelda teiste inimestega ning pääseda ligi taristule, millist asustusest eemal ei leidu.

Teenusekohti saab rajada alates 300 elanikuga asulatesse ning eesmärk on rajada nad kõikjale üle Eesti.

2020. aastaks on plaanis reorganiseerida Euroopa Regionaalarengu Fondi toel 1200 olemasolevat erihooldekodu kohta ning luua täiendavalt vähemalt 200 kohta, kus erihoolet vajavatel inimestel on võimalik kogukondades elada.

Eelarves on selleks 56 miljonit eurot, millest 47,6 miljonit eurot on fondi rahastus, 6,1 miljonit riigi rahastus ja 2,3 miljonit teenuseosutaja kaasfinantseering.

Reorganiseerimise esimesel perioodil aastatel 2007-2013 investeeriti erihooldekodude ümberkujundamisse kokku 29 miljonit eurot, millest 22 miljonit tuli Euroopa Regionaalarengu Fondist (ERF), 4 miljonit sotsiaalministeeriumilt ja 3 miljonit AS Hoolekandeteenustelt.

22. aprill 2016

Veel uudiseid samal teemal

Teiseks ametiajaks tagasivalituna soovib volinik jätkata head koostööd Eesti inimeste võrdsete võimaluste nimel. “Meil on olnud meeskonnana väga hea koostöö nii teiste riigiasutuste kui ka ettevõtjatega, kodanikuühenduste kui koolinoortega sidusama ja ühtehoidvama igapäeva nimel. On hea, et valitsus on võrdsuspõhiõiguste valdkonda oma otsustes arendanud ja hoidnud, sest see on lahutamatu osa Eesti inimeste turvalisusest. Võrduspõhiõiguste kindla tagatuse nimel tuleb iga päev sihid selged hoida," ütles volin
14.08.2020|Sotsiaalministeerium

Soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise volinikuna jätkab Liisa-Ly Pakosta

Sotsiaalminister Tanel Kiik tegi otsuse nimetada järgmiseks viieks aastaks soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise voliniku ametikohale Liisa-Ly Pakosta. Voliniku konkursile esitati ühtekokku 12 kandidaati, kellest lõppvooru jõudsid kolm. Uus ametiaeg algab 6. oktoobril.

"Sotsiaalsüsteem peab olema valmis inimesi abistama veel pikalt ning seetõttu tuleb ühises koostöös hoolitseda selle eest, et sotsiaalkaitse olulisus ja ka rahastus lähitulevikus ei väheneks," ütles sotsiaalala asekantsler Rait Kuuse.
13.08.2020|Sotsiaalministeerium

Sotsiaalministeeriumi juhtkond külastab täna ja homme Ida-Virumaad

Täna ja homme külastab sotsiaalministeeriumi juhtkond Ida-Virumaad, kus kohtutakse nii kohalike omavalitsuse, sotsiaalvaldkonna töötajate ning Ida-Virumaa tööandjate ja ametiühingute esindajatega.