Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sa oled siin

Rait Kuuse: sõjapõgenikele tuleb anda võimalus rahulikult uue eluga kohaneda

Tallinna linna esindajatega on ametnikud kohtunud mitmel korral ning siiani on kohtumised olnud konstruktiivsed.
Tallinna linna esindajatega on ametnikud kohtunud mitmel korral ning siiani on kohtumised olnud konstruktiivsed.

 

Sotsiaalministeeriumi kommentaar sõjapõgenike elukoha valiku kohta

Kõige olulisem on anda väga keerulistest oludest saabunud inimestele võimalus oma uue eluga rahulikult kohaneda. Selleks otsitakse neile elukoht, kus keskkond toetaks töökoha leidmist ja vajalikud avalikud teenused oleksid tagatud. 

Riik hoiab kohaliku omavalitsusega ühendust ja teavitas ametliku kirjaga 24. märtsil ka Tallinna linna sõjapõgenike saabumisest. Tallinna linn andis sotsiaalministeeriumile teada omapoolsest kontaktisikust, keda teavitati ka sellest, mitu sõjapõgenikku asub elama Tallinnasse. 

Tallinna linna esindajatega on ametnikud kohtunud mitmel korral ning siiani on kohtumised olnud konstruktiivsed. Kohtutud on ka põgenike saabumise järel ning tegeletakse sellega, et edasist suhtlust sujuvamaks muuta.

Kõiki Eestis legaalselt viibivaid inimesi tuleb kohelda võrdselt ning kohalik omavalitus ei saa Eestis endale elanikke valida. Sõjapõgenike elukoht valitakse lähtudes töökohtade olemasolust piirkonnas, avalike teenuste olemasolust ja kättesaadavusest, saabujate profiilist jne. Sellest lähtuvalt ongi suuremad linnad kõige tõenäolisemad kohad sõjapõgenike elukohaks. Saabujate lõimimist aitab korraldada tugiisik.

Kohalikku omavalitsust toetatakse ühekordselt 3000 euroga inimese kohta.

Veel uudiseid samal teemal

„Toodetele ja teenustele ligipääsetavuse seaduse eelnõuga astume edasi märkimisväärse sammu kõigile inimestele ligipääsetavama ühiskonna suunas,“ ütles sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo
22.06.2021|Sotsiaalministeerium

Tooted ja teenused muutuvad inimestele ligipääsetavamaks

Sotsiaalministeerium saatis kooskõlastusringile eelnõu, millega viie ministeeriumi koostöös muudetakse teatud kindlad tooted ja teenused ning nende kohta antav teave kõigile inimestele ligipääsetavamaks. Eelnõuga võetakse üle EL ligipääsetavuse direktiiv.

„Töötavate vähenenud töövõimega inimeste arvu kasv ning neid tööle võtnud tööandjate osakaalu suurenemine näitab liikumist töövõimereformile seatud eesmärkide suunas,“ ütles sotsiaalministeeriumi tööhõive osakonna juhataja Brit Rammul. „Muutust on toetanud ka suurem paindlikkus töösuhetes – inimesed soovivad ja tööandjad on valmis pakkuma enam osaajaga tööd ning töötamist kaugtöö vormis.“
16.06.2021|Sotsiaalministeerium

UURING: Tööandjate hoiakud soosivad vähenenud töövõimega inimeste palkamist

Eesti Tööandjate Keskliidu tellitud ja Turu-uuringute AS läbiviidud tööandjate küsitlus näitas, et suurenenud on vähenenud töövõimega inimeste kaasamine tööturule, kuid suurem võiks olla tööandjate teadlikkus riigi pakutavatest toetusmeetmetest.