Sa oled siin

Riik alustab töötajate tervisekontrolli analüüsimist

Sotsiaalministeerium sõlmis Tartu Ülikooli ja Tallinna Tervishoiu Kõrgkooliga lepingu, et viia läbi töötervishoiuteenuse uuring. Analüüsi eesmärk on selgitada välja, millised on töötajate tervisekontrolliga seotud probleemid, saada ettepanekuid võimalikeks muudatusteks ja analüüsida lahenduste mõjusid erinevatele sihtgruppidele ehk töötajatele, tööandjatele, arstidele ning õdedele.

„Eesti tööealine elanikkond väheneb ja vananeb, mistõttu on üha suuremaks väljakutseks, kuidas hoida inimesi tervena võimalikult kaua tööturul. Riigi kui terviku seisukohast on oluline tööealise elanikkonna tervise kaitse ja töövõime säilimine,“ ütles tööala asekantsler Sten Andreas Ehrlich. „Üheks oluliseks meetmeks, kuidas säilitada töötajate töövõimet, on kvaliteetne töötajate tervisekontroll, mille abil on võimalik ennetada ja varakult avastada tööga seotud tervisprobleeme ja seeläbi hoida ära terviseprobleemide tõttu tööturult välja langemist. Erinevate osapoolte hinnangul on aga tänasel tervisekontrolli korraldusel mitmeid kitsaskohti, mistõttu on tekkinud küsitavusi, kas see täidab oma eesmärki tööga seotud terviseprobleemide ennetamisel.“

Tööandjal on kohustus korraldada tervisekontroll töötajale, kelle tervist võib mõjutada töökeskkonna ohutegur või töö laad. Tervisekontrolli eesmärk on töötaja tööga seotud terviseprobleemide ennetamine. Tervisekontrolli viib läbi töötervishoiuarst.

Uuringu käigus analüüsitakse nii praegust olukorda Eestis kui ka rahvusvahelisi praktikaid. Selle tulemusena töötatakse koostöös valdkonna ekspertide ja töötajate, tööandjate, arstide ning õdede esindajatega välja neli võimalikku tervisekontrolli tulevikustsenaariumit, millega pakutakse lahendusi tervisekontrolli korraldusega seotud probleemidele.