Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sa oled siin

Riik hakkab katsetama võrdsete võimaluste edendamist poliitikakujunduses

 „Uuringud kinnitavad, et sooline võrdõiguslikkus suurendab tööhõivet, tootlikkust ja seeläbi ka SKT kasvu. Lisaks on tõendatud, et võrdsus aitab lahendada ka rahvastiku vananemisega seotud probleeme. Võrdsete võimaluste edendamine on kasumlik ka organisatsioonidele. Nii on näiteks etniliselt mitmekesisema juhtkonnaga ettevõtted 36%-lise tõenäolisusega keskmisest suurema kasumiga,“ ütles sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo.
„Uuringud kinnitavad, et sooline võrdõiguslikkus suurendab tööhõivet, tootlikkust ja seeläbi ka SKT kasvu. Lisaks on tõendatud, et võrdsus aitab lahendada ka rahvastiku vananemisega seotud probleeme. Võrdsete võimaluste edendamine on kasumlik ka organisatsioonidele. Nii on näiteks etniliselt mitmekesisema juhtkonnaga ettevõtted 36%-lise tõenäolisusega keskmisest suurema kasumiga,“ ütles sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo.

Viis ministeeriumi hakkavad katsetama, kuidas õnnestub poliitikate kujundamise protsessis algusest peale arvestada võrdsete võimaluste, sh soolise võrdõiguslikkuse ja ligipääsetavusega. Projekt kestab ühe aasta ning selle põhjal töötatakse välja mudel, kuidas valitsussektor tervikuna saab võrdse kohtlemise teemadega senisest paremini arvestada. 

Pilootprojektis osalevad lisaks sotsiaalministeeriumile haridus- ja teadusministeerium, kultuuriministeerium, rahandusministeeriumi, majandus- ja kommunikatsiooniministeerium ning riigikantselei. Soolise võrdõiguslikkuse ja võrdsete võimaluste edendamine on ühelt poolt riigi kohustus, teisalt vajalik ühiskonna arengu jaoks.

Soolise võrdõiguslikkuse seadus kohustab kõiki ministeeriume süstemaatiliselt ja eesmärgistatult edendama soolist võrdõiguslikkust. Lisaks peavad ministeeriumid vastavalt võrdse kohtlemise seadusele tagama oma valitsemisala piires inimeste kaitse diskrimineerimise eest, järgima võrdse kohtlemise põhimõtet ning tegema koostööd võrdse kohtlemise põhimõtte edendamisel.

„Uuringud kinnitavad, et sooline võrdõiguslikkus suurendab tööhõivet, tootlikkust ja seeläbi ka SKT kasvu. Lisaks on tõendatud, et võrdsus aitab lahendada ka rahvastiku vananemisega seotud probleeme. Võrdsete võimaluste edendamine on kasumlik ka organisatsioonidele. Nii on näiteks etniliselt mitmekesisema juhtkonnaga ettevõtted 36%-lise tõenäolisusega keskmisest suurema kasumiga,“ ütles sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo. „Ebavõrdsuse püsimine pole kellelegi kasulik ja läheb lõppkokkuvõttes meile kõigile palju maksma. Oluline on toetada erinevate inimeste eneseteostusvõimalusi ja nende soove vastavalt oma võimalustele ühiskonna toimimisse panustada.“

Soolise võrdõiguslikkuse suurenemine ELis aitaks luua 2050. aastaks kuni 10,5 miljonit lisatöökohta, millest on kasu nii meestele kui ka naistele. Ligikaudu 70% neist töökohtadest täidaksid naised ning naiste ja meeste tööhõive määrad võrdsustuksid pikas perspektiivis.

Sotsiaalministeeriumi hinnangul täidetakse seadustest tulenevaid kohustusi ministeeriumides praegu siiski veel ebaühtlaselt. Seda ühest küljest madala teadlikkuse ja oskuste tõttu, teisest küljest seetõttu, et puudub toetav süsteem. Kitsaskohtade lahendamiseks otsustaski valitsus piloteerida süstemaatiliselt ja eesmärgistatult soolise võrdõiguslikkuse ja võrdsete võimaluste, sealhulgas ligipääsetavuse edendamist viie ministeeriumi ja riigikantselei koostöös.

Pressiteade eesti viipekeeles

Veel uudiseid samal teemal

„Riigikohtu lahend laiendab tänast õigusruumi ning sotsiaalministeerium võtab seda kindlasti arvesse. Meie esmane tegevus on viia kehtivad õigusaktid vastavusse riigikohtu suunistega. Seejärel vaatame tervikuna üle kogu puude tuvastamise loogika ja erinevate hüvede seotuse puudega, et tagada peredele võimalikult kiire, ühetaoline ja laste vajadustele vastav abi. Oluline on muuta abi saamine lapsevanematele lihtsamaks, vähendada bürokraatiat ja toetada vanema võimalusi keskenduda oma lapse arengu toetamisele
20.10.2021|Sotsiaalministeerium

Sotsiaalministeerium täiendab puude tuvastamise põhimõtteid

Värske riigikohtu lahendiga muudeti oluliselt kehtivat puude tuvastamise seadusandlust. Lahendi järgi tuleb edaspidi võtta lapse ja vanaduspensioniealise inimese puude raskusastme tuvastamisel lisaks söömisele, hügieenitoimingutele, riietumisele, liikumisele ja suhtlemisele arvesse ka kõrvalabi vajadust ravitoimingute tegemisel.

20.10.2021|Sotsiaalministeerium

Sotsiaalkaitseminister arutab riigikogu fraktsioonidega pensioniebavõrdsuse vähendamise ja inimeste tööturul aktiivsena püsimise võimalusi

Sotsiaalkaitseminister arutab riigikogu fraktsioonidega pensioniebavõrdsuse vähendamise ja inimeste tööturul aktiivsena püsimise võimalusi