Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sa oled siin

Riik hakkab tulevast aastast rahastama mitmeid uusi tervishoiuteenuseid

Lisaks hakkavad saama tasuta hambaravi need vähipatsiendid, kelle hambaravi vajadus on põhihaiguse tõttu oluliselt suurenenud. Ortodontilist ravi võimaldatakse edaspidi ka 19-aastastele ja vanematele patsientidele, kellel on huule-suulaelõhe või muud näo-lõualuusüsteemi kaasasündinud väärarengud ja harvikhaigused, mis vajavad ravi hilisemas vanuses. Kõrgendatud piirmääras hambaravihüvitist hakkavad saama töötud ja toimetulekutoetuse saajad.
Lisaks hakkavad saama tasuta hambaravi need vähipatsiendid, kelle hambaravi vajadus on põhihaiguse tõttu oluliselt suurenenud. Ortodontilist ravi võimaldatakse edaspidi ka 19-aastastele ja vanematele patsientidele, kellel on huule-suulaelõhe või muud näo-lõualuusüsteemi kaasasündinud väärarengud ja harvikhaigused, mis vajavad ravi hilisemas vanuses. Kõrgendatud piirmääras hambaravihüvitist hakkavad saama töötud ja toimetulekutoetuse saajad.

Vabariigi Valitsus kinnitas tänasel istungil määruse, millega lisandub tulevast aastast haigekassa rahastatavate teenuste loetellu mitmeid uusi raviteenuseid ja diagnostikavõimalusi. Diagnoosimis- ja ravivõimalused paranevad nii onkoloogias, hematoloogias, neuroloogias, kardioloogias, kirurgias, uroloogias, depressiooniravis kui ka haavaravis.

„Pean väga oluliseks, et lisaks COVID-19 vastasele võitlusele parandame pidevalt ka teiste haiguste ja seisundite ravi- ja diagnoosimisvõimalusi ning laiendame kindlustatutele teenuste pakkumist. Nii näiteks saavad tulevast aastast vaegkuuljad ja kõnepuudega patsiendid võimaluse suhelda perearsti nõuandeliiniga 1220 vestlusakna kaudu,“ sõnas tervise- ja tööminister Tanel Kiik. „Ühtlasi paranevad laste tervisega seotud teenused – järgmisest õppeaastast hakkavad ka kooliõed saama tulemustasu ning laste vaimse tervise õe vastuvõtu aeg pikeneb 90 minutini, mis võimaldab ühele patsiendile rohkem aega pühendada.“

Lisaks hakkavad saama tasuta hambaravi need vähipatsiendid, kelle hambaravi vajadus on põhihaiguse tõttu oluliselt suurenenud. Ortodontilist ravi võimaldatakse edaspidi ka 19-aastastele ja vanematele patsientidele, kellel on huule-suulaelõhe või muud näo-lõualuusüsteemi kaasasündinud väärarengud ja harvikhaigused, mis vajavad ravi hilisemas vanuses. Kõrgendatud piirmääras hambaravihüvitist hakkavad saama töötud ja toimetulekutoetuse saajad.

Lisaks hakkab uuest aastast haigekassa rahastama uuringut, mille abil on võimalik rinna- või maovähiga patsientidele määrata sobivaimat ravi. Diagnostikateenustest lisandub söögitoru pH-meetria, mida kasutatakse diagnoosi täpsustamiseks patsientidel, kellel kahtlustatakse reflukshaigust.

Kardioloogias paraneb kodade virvendusarütmia diagnoosimine. Rütmivalvur võimaldab kuni kolme aasta jooksul püsivat südamerütmi salvestust ja analüüsi ning seeläbi loob lisavõimaluse patsiendi diagnoosi täpsustamiseks olukordades, kus alternatiivsed meetodid ei ole tulemust andnud.

Depressiooniraviks riskirühmadel, nagu rasedad, äsja sünnitanud ja eakad, lisandub uue võimalusena peaaju stimulatsioon nõrga elektrilise vooluga. Kroonilise põiepõletikuga inimestele, kelle puhul muu ravi ei aita, hakkab haigekassa rahastama uuest aastast põiesisest ravi.

Ravi abistava võimalusena hakatakse toetama kolju- ja näolõualuukirurgias preoperatiivset 3D planeerimist, mis aitab vähendada operatsiooni aega, haiglas veedetud aega, tüsistuste arvu ja parandada esteetilist tulemust. Uued ravivõimalused on ka haavaravis – kodus kasutatav haavaravi süsteem võimaldab patsientidel haiglast kiiremini kodusele ravile saada.

Lisaks on uuest aastast uus raviteenus allogeenset vereloome tüvirakkude siirdamist ootavatele patsientidele, kellel ei ole sobivat sugulus- või registridoonorit või haiguse kulu tõttu ei ole piisavalt aega registridoonori otsinguks.

Üldarstiabis suurendatakse perearsti baasraha, et tagada nimistute teenindamiseks vajalik kõnekeskuse teenus.  Samuti lisanduvad uuest aastast kaugteenused psoriaasi- ja vähipatsientidele. Lisaraha suunatakse ka uroloogia eriala raviteenustele.

Kokku suunatakse 2022. aastal uutesse raviteenustesse ligikaudu 10,4 miljonit eurot. Rahalised vahendid on selleks haigekassa eelarves. Tervishoiuteenuste loetelu muudatused on tehtud erialaühenduste esitatud tervishoiuteenuste ja ravimiteenuste taotluste alusel ning Eesti Haigekassa ettepanekul.

Pressiteade eesti viipekeeles

Veel uudiseid samal teemal

vaktsineerimistõend
19.01.2022|Sotsiaalministeerium

Veebruaris vajab pikendamist ligi 75 000 vaktsineerimistõendit

Veebruari jooksul vajab vaktsineerimistõend TEHIKu andmetel pikendamist ligikaudu 75 000 inimesel, kel viimasest vaktsineerimisest on möödas enam kui 270 päeva. Enda tervise kaitsmiseks ja tõendi pikendamiseks tuleks teha tõhustusdoos ning luua patsiendiportaalis digilugu.ee uus vaktsineerimistõend.

COVID kulud
14.01.2022|Sotsiaalministeerium

Haigekassa reservkapitalist eraldatakse 29,06 miljonit COVID-19 kuludeks

Haigekassa nõukogu otsustas tänasel korralisel istungil teha valitsusele ettepaneku võtta kasutusele haigekassa reservkapitalist 29,06 miljonit eurot. Sellest 25,5 miljonit eurot suunatakse tervishoiuteenuse osutajatele COVID-19 haiguse ravikulude katteks ning COVID patsientidega töötavate tervishoiutöötajate kõrgema töötasu maksmiseks. Ülejäänud 3,56 miljonit eurot kasutatakse COVID-19 ravimite ostmiseks.