Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sa oled siin

Riik otsib partnereid inimesekeskse hoolekande- ja tervishoiusüsteemi rakendamiseks

"Praegu on hoolekande- ja tervishoiusüsteemid korraldatud selliselt, et kui inimene vajab tuge mõlemast, võib vajaliku abi leidmine jääda abivajaja ja tema lähedaste õlule, mis on kahetsusväärne,“ ütles sotsiaalminister Tanel Kiik
"Praegu on hoolekande- ja tervishoiusüsteemid korraldatud selliselt, et kui inimene vajab tuge mõlemast, võib vajaliku abi leidmine jääda abivajaja ja tema lähedaste õlule, mis on kahetsusväärne,“ ütles sotsiaalminister Tanel Kiik

Sotsiaalministeerium otsib partnereid, kes on sügisest valmis alustama inimesekeskse hoolekande- ja tervishoiusüsteemi koordinatsioonimudeli rakendamist, et pakkuda abivajadusega inimestele vajadustele vastavat abi võimalikult vara, vähendada lähedaste hoolduskoormust ja lihtsustada asjaajamist ning pikendada abivajaja kodus toimetuleku aega.

Mudeli eesmärk on jõuda olukorrani, kus kõik abivajajad saavad neile vajalikku tuge võimalikult loogiliselt ja sujuvalt ning teekond abini on katkematult toetatud. Sealhulgas pööratakse eraldi tähelepanu komplekssete vajadustega inimestele, kes vajavad tuge ja kelle puhul on abi osutamine praegu eriti probleemne. Lisaks valmib projekti jooksul iga piirkonna abivajajate kohta ülevaade, millised on nende vajadused, millistest teenustest võiks neile potentsiaalselt abi olla ning millised võimalused on juba olemas ja millest on veel puudu.

„Praegu on hoolekande- ja tervishoiusüsteemid korraldatud selliselt, et kui inimene vajab tuge mõlemast, võib vajaliku abi leidmine jääda abivajaja ja tema lähedaste õlule, mis on kahetsusväärne,“ ütles sotsiaalminister Tanel Kiik. “Koordinatsioonimudeli konkursiga toetame, et kuni kaheksas Eesti piirkonnas oleks olemas kokkulepped, kuidas sellistes olukordades tegutsetakse ja vajalikud oskused inimeste terviklikuks toetamiseks, et keegi ei jääks vajaliku abita.“

Ministri sõnul võib näitena tuua eaka, kes on kodus kukkumise järel haiglasse sattunud ning võib koju naastes vajada abivahendit iseseisvalt liikumiseks, koduõe tuge haava hooldamiseks ning koduhooldustöötaja abi vajalike toiduainete toomiseks. „Kui vajalik tugi haiglast lahkudes korraldatud ei saa, võivad inimese heaolu ja toimetulek oluliselt kannatada ja ta ei pruugi enam koduses keskkonnas toime tulla.“

Konkursile on ühistaotlejatena oodatud kohalikud omavalitsused, piirkonna teenindavad haiglad, vähemalt viis perearsti, soovituslikult tervisekeskuse või praksisena, kes on valmis koostöös oma piirkonna sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonna, aga ka teiste külgnevate valdkondade partneritega koordinatsioonimudelit ellu viima.

Riik toetab projektis osalevaid piirkondi koolitusprogrammi, järjepideva toe ja praktiliste toetavate materjalidega. Projektis osalevate piirkondade kogemustele ja tagasisidele tuginedes täiendatakse üleriigiliselt rakendatava inimesekeskse hoolekande- ja tervishoiusüsteemi koordinatsioonimudeli kontseptsiooni, et arendusprojekti järel oleks võimalik mudel käivitada kõikjal Eestis.

Konkurss on rahastatud Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest, kogumahuga 720 000 eurot. Vähemalt 20 000 elanikuga piirkonnal on võimalik taotleda toetust kuni 60 000 eurot ning vähemalt 40 000 elanikuga piirkonnal on võimalik taotleda toetust kuni 90 000 eurot. Juhul kui ühistaotlusesse on kaasatud ühe maakonna kõik kohalikud omavalitsused ning piirkonna elanike arv jääb siiski alla 20 000, saab toetust taotleda ka väiksem piirkond. Taotlusi ootab sotsiaalministeerium hiljemalt 17.08.2020.

Lisainfo taotlusvooru kohta: https://www.sm.ee/et/kavandatavad-hankelepingud

Pressiteade eesti viipekeeles

Veel uudiseid samal teemal

Sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo sõnul on oluline, et soolise võrdõiguslikkusega arvestatakse järjepidevalt erinevates eluvaldkondades ning probleemide lahendamiseks tegeletakse nii naiste kui meestega. “Inimeste käitumist ja ühiskondlikke hoiakuid võivad mõjutada nii laia tähelepanu pälvivad üksikjuhtumid kui ka valitsuspartnerite vahetused, samuti majanduslikud või tervishoiukriisid. Me peame riigina soolise võrdõiguslikkuse arengut süsteemselt, teaduspõhiselt ja järjepidevalt toetama – positiivsete t
01.12.2021|Sotsiaalministeerium

Sotsiaalministeerium esitleb täna soolise võrdõiguslikkuse kogumikku

Täna esitletakse sotsiaalministeeriumis artiklikogumikku „Teel tasakaalustatud ühiskonda III“, mis sisaldab tavapärasemate soolise võrdsuse teemade kõrval ka uusi päevakajalisi käsitlusi nagu sissevaade naiste kaasatusse idufirmade tegevuses, seksuaalne ahistamine ning keskkonnaprobleemide ja rändeküsimuse sooline mõõde. Lisandunud on ka filmi, teatri ja muusika sooline analüüs.

„Enamik hoolekandeasutuste elanikest ja töötajatest kuuluvad riskirühma, eriti kui pool aastat esimesest vaktsineerimiskuurist on juba möödas. Seetõttu on oluline, et hooldekodudes saaksid tõhustusdoosid võimalikult kiiresti tehtud,“ ütles sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo.
01.12.2021|Sotsiaalministeerium

Kõrge vaktsineeritusega hooldekodud saavad tänasest toetust taotleda

Sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo allkirjastas määruse, millega kõrge vaktsineeritusega hooldekodud saavad 1. detsembrist taotleda toetust. Vähemalt 90 protsenti töötajatest peab toetuse saamiseks olema kahe doosiga vaktsineeritud ja toetuse summat saab suurendada, kui suur osa hoolekandeasutuse elanikest on kaitstud ka tõhustusdoosiga.