Sa oled siin

Riik panustab 2018. aastal olulisel määral inimeste tervisesse ja oskustesse

„Üle väga paljude aastate jõuab tervishoidu ammu oodatud lisaraha, mis leevendab tervishoiusüsteemi pidevat alarahastatust ja lühendab ravijärjekordi ning täiendava ravimihüvitisega väheneb inimeste omaosaluse koormus. Ühtlasi eraldab riik uuest aastast rohkem raha tervisedendusele ja ennetusele," ütles tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski.
„Üle väga paljude aastate jõuab tervishoidu ammu oodatud lisaraha, mis leevendab tervishoiusüsteemi pidevat alarahastatust ja lühendab ravijärjekordi ning täiendava ravimihüvitisega väheneb inimeste omaosaluse koormus. Ühtlasi eraldab riik uuest aastast rohkem raha tervisedendusele ja ennetusele," ütles tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski.

Riik suurendab 2018. aasta riigieelarves oluliselt investeeringuid inimeste tervisesse: tervishoid saab kättesaadavuse parandamiseks lisaraha, riigi toel vähenevad suure ravimivajadusega inimeste kulud soodusravimitele, tagatud on mitu olulist vaktsiini ja vajalik eelarve HIV ravimiteks. Töövaldkonnas panustab riik inimeste oskuste arendamisse läbi ümberõppe ja esmaste töökogemuste toetamise.

Tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski sõnul on järgmine aasta märgilise tähtsusega nii tervise- kui töövaldkonnas. „Üle väga paljude aastate jõuab tervishoidu ammu oodatud lisaraha, mis leevendab tervishoiusüsteemi pidevat alarahastatust ja lühendab ravijärjekordi ning täiendava ravimihüvitisega väheneb inimeste omaosaluse koormus. Ühtlasi eraldab riik uuest aastast rohkem raha tervisedendusele ja ennetusele.“

Töövaldkonnas suureneb 2018. aastal panustamine töötavate inimeste täiend- ja ümberõppesse. „Tänavu maist alanud uusi koolitusvõimalusi on inimesed juba aktiivselt kasutama hakanud ja näeme selgelt, et inimesed tunnevad huvi oma kvalifikatsiooni tõstmise vastu, sealhulgas väga usinasti on hakatud kasutama eesti keele õpet. Kokku suudame nelja aasta jooksul pakkuda koolitusi ja täiendõpet umbes 150 000 inimesele,“ selgitas Ossinovski.

Olulisemad investeeringud tervise- ja töövaldkondades 2018. aastal:

Tervishoid saab kättesaadavuse parandamiseks olulise lisaraha

Tervishoid saab järgmise viie aasta jooksul tervishoiuteenuste kättesaadavuse parandamiseks üle 300 miljoni euro lisaraha, millest 34 miljonit eurot 2018. aastal. Lisaraha annab läbi haigekassa tulubaasi laiendamise võimaluse lühendada ravijärjekordi, parandada tervishoiuteenuste kättesaadavust, ravi järjepidevust ja kvaliteeti.

Suure ravimivajadusega inimesed saavad täiendava ravimihüvitise

Riik hakkab 2018. aastast maksma täiendavat ravimihüvitist uue korra alusel, mis vähendab suure ravimivajadusega inimeste kulusid retseptiravimitele. Kõrge omaosaluskuluga soodusravimite täiendavaks ravimihüvitiseks on tuleval aastal ette nähtud 3 miljonit eurot.

HIV ravi rahastamine suureneb

2018. aastast on tagatud stabiilne vajalik eelarve HIV ravimiteks. Rahastamine suureneb 5 miljoni euro võrra, ulatudes 15 miljoni euroni aastas.

Tagatud on mitu olulist vaktsiini

Tulevast aastast võetakse kasutusele kuue haigustekitaja (difteeria, teetanus, läkaköha, lastehalvatustõbi, b-tüübi hemofiilusnakkus ja B-viirushepatiit) vastu kaitset pakkuv väikelaste liitvaktsiin ning tütarlapsi hakatakse vaktsineerima inimese papilloomviiruse (HPV) vastu. Riikliku immuniseerimiskava vaktsiinide tagamiseks on tuleva aasta eelarvesse planeeritud 3,97 miljonit eurot.

Töötavad inimesed saavad riigi toel oskusi täiendada

Tuleval aastal on töötavatel inimestel võimalik suuremas mahus saada Eesti Töötukassa toel täiend- ja ümberõpet, sh astuda tasemeõppesse. Õppimisvõimalust pakutakse inimestele, kelle oskused on aegunud või muutunud puudulikuks, et aidata neil tööl püsida või töökohta vahetada. 2018. aastal saab oskuste täiendamisega alustada ligi 13 000 inimest, kuni aastani 2020 on oskusi võimalik täiendada umbes 150 000 inimesel. 

Täiend- ja ümberõppe pakkumist alustati tänavu mais ning esimese nelja kuu jooksul lepiti 730 inimesega kokku koolitusplaan osalemiseks enam kui 1100 koolitusel. Enim on huvi tuntud eesti keele oskuste täiendamise vastu (15.09 seisuga 600 inimest). Tasemeõppes on soovinud osaleda ligi 450 inimest, kellest poolte taotlused on juba saanud ka heakskiidu.  Lisainfo: https://www.tootukassa.ee/content/toota-ja-opi 

Tööandjad saavad tuge alaealistele töökogemuse pakkumiseks

2018. aastal on tööandjatel võimalik taotleda töötukassast toetust alaealistele töökogemuse andmiseks. Toetuse suurus on 30% tööle võetava alaealise bruto töötasust ning kokku on tuleva aasta eelarves planeeritud selleks 3,87 miljonit eurot. Meedet rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi toetuse „Tööturuteenuste osutamine tagamaks paremaid võimalusi hõives osalemiseks“ vahenditest.

Potentsiaalselt abi vajavad noored saavad tuge tööalaste võimaluste suurendamiseks

Noortegarantii tugisüsteemi väljaarendamiseks on 2018. aasta eelarves kavandatud 160 000 eurot Euroopa Sotsiaalfondi vahendeid. Eesmärk on lihtsustada kohalike omavalitsuste tööd 16–26-aastastele potentsiaalselt abi vajavatele noortele toe pakkumisel ning nende tööalaste võimaluste suurendamisel.

Töövaidluste lahendamine kiireneb ja lihtsustub

Kohtuväline töövaidluste lahendamine kiireneb ja lihtsustub uute võimalustega kirjaliku ja lepitusmenetluse ning kompromissi näol. Eelarves on sellega seotud kuludeks ette nähtud 790 000 eurot. 

Äriühingu juhid saavad õiguse töötuskindlustushüvitisele ja tööturuteenustele

Töötuskindlustuskaitset laiendatakse äriühingu juhtidele, kes ei saa äriühingu juhtimise eest tasu, ent täidavad teisi töötuskindlustuse tingimusi. Samuti pakutakse neile edaspidi abi töö leidmisel. Eelarves on selleks planeeritud 9,3 miljonit eurot.

Sotsiaalministeeriumi valitsemisala koondeelarve on 2018. aastal 4,46 miljardit eurot, mis jaguneb kokku viie tulemusvaldkonna ja kümne programmi vahel. Suurima eelarvega on 1,92 miljardi euroga sotsiaalse kaitse (põhiosas pensionid) ja 1,38 miljardi euroga tervise valdkonnad. Aastatel 2018-2021 suureneb sotsiaalministeeriumi valitsemisala koondeelarve 625 miljoni euro võrra.

Veel uudiseid samal teemal

ravimid
10.01.2020|Sotsiaalministeerium

Ravimite tarneraskuste leevendamiseks on vaja rohkem läbipaistvust ja kiiret infovahetust

Sotsiaalministeeriumis toimus kolmapäeval, 8. jaanuaril arstide, ametite ning ravimituru osapoolte ümarlaud, kus olid kõne all siseriiklikud meetmed ravimite tarneraskuste ennetamiseks ning nende mõju leevendamiseks patsientidele. Tarneraskuste ennetamiseks peeti oluliseks läbipaistvamat ülevaadet ravimivarudest nii hulgimüügis kui apteekides, tarneraskuse tekkimisel aga kiiret infovahetust kõigi ravimi tarneahela lülide vahel ravimitootjast patsiendini.  

liikuma kutsuv kool
07.01.2020|Sotsiaalministeerium

Liikuma kutsuva kooli projekt laieneb üle Eesti

Sotsiaalminister Tanel Kiik allkirjastas 2019. aasta lõpul toetuse andmise otsuse, millega eraldatakse Tartu Ülikoolile 2,7 miljonit eurot kooliõpilaste liikumisaktiivsuse tõstmiseks. Toetusega on kavas töötada välja liikuma kutsuva kooli mudel ning toetada liikuma kutsuva kooli põhimõtete rakendamist aastaks 2023 vähemalt 140-s koolis üle Eesti.