Sa oled siin

Riik suurendab perearsti residentuurikohtade tellimust

Riik suurendab peremeditsiini residentuuri vastuvõtu tellimust 35ni. Samuti peab riik oluliseks, et piisaval arvul noori arste asuks õppima psühhiaatria, erakorralise meditsiini ja sisehaiguste residentuuris. Kokku on 2016. aasta sisseastumisel kohti 145 tulevasele arstile.

„Esmatasandi tervishoiul on kasvav ja keskne roll tänapäevases tervishoius, mistõttu on meil tungiv vajadus perearstide järele,“ ütles sotsiaalministeeriumi tervisesüsteemi arendamise osakonna juhataja Triin Habicht. „Prognoositav nõudlus tervishoiuteenuste järele näitab, et prioriteetsed residentuuri erialad on lähiaastail pere- ja erakorraline meditsiin, sisehaigused ning psühhiaatria. Näiteks lähima kümne aasta jooksul oleks Eestis vaja iga-aastaselt täiendavalt 35-40 perearsti, mis omakorda tähendab seda, et peremeditsiini residentuuri tellimus peab lähitulevikus veelgi kasvama.“

Lisaks peremeditsiini õppe suurendamisele peab riik arutelusid perearstide ja nooremarstidega, kuidas täiendavalt motiveerida noori just peremeditsiini eriala valima.

„On tervitatav, et riik teadvustab vajadust perearstide järele,“ ütles Eesti Arstiteadusüliõpilaste Seltsi president Siim Rinken. „Murekohaks jääb veel tudengite madal huvi peremeditsiini eriala vastu, kuna eelmine aasta kõik residentuurikohad ei täitunud. On hea, et riik on näidanud üles soovi pidada osapooltega arutelusid antud eriala populariseerimiseks ning oleme valmis tudengite poolt sellesse protsessi panustama.”

Kokkuleppel Tartu Ülikooliga tellib riik tänavu 35 residentuurikohta peremeditsiinis. Sisehaiguste erialal tellitakse 14 kohta, erakorralises meditsiinis suurendatakse kohti 12ni ning psühhiaatrias 11ni. Kokku tellib riik tänavu 145 residentuurikohta. 

Veel uudiseid samal teemal

Terviseolukord Euroopa Liidus
22.01.2020|Sotsiaalministeerium

Terviseülevaade: paremate tervisenäitajate saavutamist takistab ebavõrdsus

Eesti inimeste tervis sõltub väga suurel määral soost, haridusest, sissetulekust ning elukohast. Rahvastiku tervisenäitajate parandamiseks tuleb vähendada ebavõrdsust tervises, et ka majanduslikult kehvemal järjel olevad inimesed saaksid elada kauem tervena ning panustada aktiivselt ühiskonda, selgub Euroopa Komisjoni koostatud Eesti terviseprofiilist.

ravimid
10.01.2020|Sotsiaalministeerium

Ravimite tarneraskuste leevendamiseks on vaja rohkem läbipaistvust ja kiiret infovahetust

Sotsiaalministeeriumis toimus kolmapäeval, 8. jaanuaril arstide, ametite ning ravimituru osapoolte ümarlaud, kus olid kõne all siseriiklikud meetmed ravimite tarneraskuste ennetamiseks ning nende mõju leevendamiseks patsientidele. Tarneraskuste ennetamiseks peeti oluliseks läbipaistvamat ülevaadet ravimivarudest nii hulgimüügis kui apteekides, tarneraskuse tekkimisel aga kiiret infovahetust kõigi ravimi tarneahela lülide vahel ravimitootjast patsiendini.