Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sa oled siin

Riik toetab hooldekodusid nakkushaiguste leviku tõkestamisel

„Hooldekodudes levib nakkus kiiresti, seda eriti olukorras, kui ruumilahendus ja sisustus ei toeta haigete ja tervete klientide eraldamist ning ei võimalda korraldada osakondade tööd ümber tulenevalt karantiininõuetest. Sageli puuduvad ka eraldi ruumid külaliste vastuvõtmiseks, tervishoiuteenuse osutamiseks, näiteks õe tööruum, koristusvahendite ruum, puhta pesu ja üleriiete hoiuruum. Ka liiga suur klientide arv magamistoas on osades hooldekodudes probleemiks,“ selgitas hooldekodude olukorda sotsiaalkaitsem
„Hooldekodudes levib nakkus kiiresti, seda eriti olukorras, kui ruumilahendus ja sisustus ei toeta haigete ja tervete klientide eraldamist ning ei võimalda korraldada osakondade tööd ümber tulenevalt karantiininõuetest. Sageli puuduvad ka eraldi ruumid külaliste vastuvõtmiseks, tervishoiuteenuse osutamiseks, näiteks õe tööruum, koristusvahendite ruum, puhta pesu ja üleriiete hoiuruum. Ka liiga suur klientide arv magamistoas on osades hooldekodudes probleemiks,“ selgitas hooldekodude olukorda sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo.

Sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo allkirjastas määruse, millega üldhooldekodu teenuse osutajad saavad küsida toetust nakkushaiguste leviku tõkestamiseks, sealhulgas teenusekohtade toimepidevuse parandamiseks, tulekahjuohu vähendamiseks ja elektrienergia varustuskindluse parandamiseks. Toetuse maht on neli miljonit eurot, millega on kavas toetada enam kui 100 hooldekodu kohandamist.

COVID-19 pandeemia ajal on nakkuse levik hooldekodudes olnud suur. Eelmise aasta oktoobri lõpust tänavu jaanuari keskpaigani nakatus hooldekodudes 1194 elanikku, mis moodustab 12% elanikest.

„Hooldekodudes levib nakkus kiiresti, seda eriti olukorras, kui ruumilahendus ja sisustus ei toeta haigete ja tervete klientide eraldamist ning ei võimalda korraldada osakondade tööd ümber tulenevalt karantiininõuetest. Sageli puuduvad ka eraldi ruumid külaliste vastuvõtmiseks, tervishoiuteenuse osutamiseks, näiteks õe tööruum, koristusvahendite ruum, puhta pesu ja üleriiete hoiuruum. Ka liiga suur klientide arv magamistoas on osades hooldekodudes probleemiks,“ selgitas hooldekodude olukorda sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo.

Ministri sõnul aitab riigi pakutud tugi kaasa hooldekodude kohandamisele nakkushaiguste leviku tõkestamiseks ning võimaldab nakkusohutuid tööolusid hooldekodu personalile ning elamis- ja hooldustingimusi hooldekodu klientidele ja klientidega kokku puutuvatele külastajatele.

2019. aasta novembritormi tulemusel oli Lõuna-Eestis osa tarbijatest enam kui 72 tundi kütte, vee ja kanalisatsioonita. Kuna hooldekodu elanikud on vanemaealised, erinevate terviseprobleemidega ning vähe liikuvad inimesed, tähendab see, et eriti oluline on kindlustada neile stabiilne, ligipääsetav ja ohutu keskkond. Hooldekodudes on oluline tagada pidev elektrienergiaga ja veega varustatus, mis tähendab näiteks hooldekodus elektrienergia tagavaratoite, sealhulgas elektrigeneraatori või -energia salvestusseadme kasutusele võtmise valmiduse loomist.

Euroopa Liidu REACT-EU vahenditest määruse „Üldhooldusteenuse kohandamine nakkushaiguste leviku tõkestamiseks“ alusel võib toetatavaid tegevusi teostama hakata määruse jõustumisest. Taotluste esitamine on jooksev, st taotlusi vaadatakse üle ja rahuldatakse nende saabumise järjekorras kuni eelarve vabade vahendite täitumiseni.

Struktuuritoetuse registri e-toetuse keskkond avatakse toetuste taotluste eeltäitmiseks 08.09.2021. Taotlusi saab esitama hakata alates 04.10.2021.

E-toetuse keskkonnas taotluste esitamise kohta on planeeritud infopäev 15.09.2021, mille kohta annab täpsemat infot Riigi Tugiteenuste Keskus oma kodulehel (E-toetus (struktuurifondid.ee).

2020. aasta lõpus oli Eestis 177 väljaspool kodu üldhooldusteenust osutavat asutust 9989 teenuskohaga (2019. a vastavalt 174 ja 9709). Omaniku liigi järgi oli 85 üldhooldusteenust osutava asutuse omanik kohaliku omavalitsuse üksus, 85 teenust osutavat asutust kuulus Eesti eraõiguslikule isikule, 6 riigile ja 1 välismaa eraõiguslikule isikule.

Toetust antakse avatud taotlusvooru kaudu, mille maht on kokku 4 miljonit eurot, millega on kavas toetada enam kui 100 hooldekodu kohandamist. Omafinantseeringu nõuet projektitaotlustele ei ole.

Meetme tegevuse kohta lisainfo sotsiaalministeeriumi veebilehel.

Pressiteade eesti viipekeeles

Veel uudiseid samal teemal

Foto: Anxhela Shaka, newsroom.consilium.europa.eu
15.10.2021

Minister Riisalo Luksemburgis: peame tegema ühiseid pingutusi inimeste vaimse tervise hoidmiseks ja parandamiseks

​Sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo osales täna Luksemburgis toimunud Euroopa Liidu töö- ja sotsiaalministrite kohtumisel, kus võeti vastu järeldused soolise aspekti tugevdamise kohta Euroopa Liidu eelarves. Aruteludes käsitleti ka Covid-19 pandeemia mõju vaesusele, töökeskkonnale ja vaimsele tervisele.

"On õiglane ja vajalik tagada laevapere liikmetele kindlustunne olukorras, mis ei ole tekkinud nende endi süüna ning kus võib nende elu ja tervis ohtu sattuda. Töötasu ja töölepinguga tagatud kaitse jätkumine omab selles kindlasti mõju,“ sõnas sotsiaalministeeriumi tööala asekantsler Sten Andreas Ehrlich.
15.10.2021

Meretöö seaduse muudatused tagavad palga ka piraatide poolt kinnipeetutele

Valitsus kiitis heaks ja otsustas riigikogule arutamiseks saata meretööseaduse muudatused, mis tagavad meretöö lepingu kehtivuse ja laevapere liikmetele töötasu maksmise ka juhul, kui nad on ebaseaduslikult kinni peetud relvastatud röövi või piraatluse tõttu.