Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sa oled siin

Riisalo Luksemburgis: Euroopa Liidu lastegarantii soovituse vastu võtmine on suur samm edasi laste vaesuse vähendamisel

Sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo sõnul toetab Eesti lastegarantii soovituse vastuvõtmist. „Laste vaesuse ennetamine ja sotsiaalse tõrjutuse vähendamine on ka riigisiseselt meie suur prioriteet.“
Sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo sõnul toetab Eesti lastegarantii soovituse vastuvõtmist. „Laste vaesuse ennetamine ja sotsiaalse tõrjutuse vähendamine on ka riigisiseselt meie suur prioriteet.“

Sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo viibib esmaspäeval Luksemburgis töö- ja sotsiaalministrite kohtumisel, kus võetakse vastu EL lastegarantii soovitus. Lisaks on teemadeks võrdne kohtlemine, palkade läbipaistvus, COVID-19 mõju soolisele võrdõiguslikkusele, EL puuetega inimeste õiguste strateegia 2021-2030 ning EL LGBTIQ-inimeste võrdõiguslikkuse strateegia 2020-2025.

Kohtumisel on plaanis vastu võtta EL lastegarantii soovitus. Soovitusega ennetatakse ja leevendatakse laste vaesust ja sotsiaalset tõrjutust, tagades abi vajavatele lastele olulised teenused, sealhulgas kvaliteetne ja taskukohane ligipääs haridusele ning hoolele, koolipõhistele tegevustele, vähemalt ühele tervislikule toidukorrale päevas, tervishoiule, samuti tervislikule toitumisele ning adekvaatsele majutusele. Sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo sõnul toetab Eesti lastegarantii soovituse vastuvõtmist. „Laste vaesuse ennetamine ja sotsiaalse tõrjutuse vähendamine on ka riigisiseselt meie suur prioriteet.“

Ministritele antakse ülevaade ka palkade läbipaistvuse ning võrdse kohtlemise direktiivi arutelude seisust. Sotsiaalkaitseministri sõnul on positiivne, et Portugal tõi pärast mitmeaastast pausi läbirääkimistes uuesti lauale võrdse kohtlemise direktiivi. „Eesti soovib kindlasti töö jätkamist ning tunnustame eesistujat läbirääkimiste taaselustamise eest. Diskrimineerimisvastase kaitse õiguslikud augud tuleb täita.“ EL tasandil ei ole täna tagatud vanuse, puude, seksuaalse sättumuse ning usuliste veendumuste alusel võrdne kaitse diskrimineerimise eest juurdepääsul haridusele ja sotsiaalkaitsele ning kaupade- ja teenuste kättesaadavusel.

Lõunalauas arutab sotsiaalkaitseminister teiste ministritega EL LGBTIQ-inimeste võrdõiguslikkuse strateegiat 2020-2025. Euroopa Komisjoni välja antud esimene EL LGBTIQ-inimeste võrdõiguslikkuse strateegia on LGBTIQ-inimeste jaoks märkimisväärne samm edasi nende võrdse kohtlemise ja olukorra parandamise suunas. See hõlmab ka LGBTIQ-inimeste tugevdatud kaitset kõikvõimalike vaenukuritegude ja vaenukõne eest, et kaitsta Euroopa Liidus igaüht selliste rikkumiste ja kuritarvituste eest.

Lisaks kinnitatakse kohtumisel järeldused COVID-19 mõjust soolisele võrdõiguslikkusele. Riike kutsutakse üles tagama, et riiklikesse taastekavadesse ja kriisist taastumise meetmetesse oleks lõimitud sooline võrdõiguslikkus ning võrdsed võimalused. Samuti võetakse Luksemburgis vastu nõukogu järeldused EL puuetega inimeste õiguste strateegia 2021-2030 kohta, peetakse poliitiline mõttevahetus 7. mai Porto sotsiaaltippkohtumise järeltegevustest, keskendudes järgmistele sammudele Euroopa sotsiaalõiguste samba elluviimisel.

Pressiteade eesti viipekeeles

Veel uudiseid samal teemal

„Inimesed, kellel ei ole määratud puuet ning kelle lähikondlaste seaski ei leidu inimesi, kes on erivajadusega, ei tule sageli nende raskuste peale, mida mõni teine kaaskodanik kogeda võib ning milliseid lahendusi vajab, et elada võimalikult iseseisvat elu. Seda mitte pahatahtlikkuse või madala empaatiavõime tõttu, vaid lihtsalt puudub kogemus," ütles sotsiaalministeeriumi võrdsuspoliitikate osakonna nõunik Lili Tiri. Pildil Meremuuseumi ligipääsetavad lahendused
09.07.2021|Sotsiaalministeerium

Sotsiaalministeerium kutsub üles märkama ligipääsetavust

Sotsiaalministeeriumil on valminud viis videoklippi, mis tutvustavad erinevate kasutajagruppide silme läbi ligipääsetavust ning selgitavad, miks on mugav ligipääs oluline igale Eesti elanikule.

„Soostereotüüpidest mõjutatud haridus- ja karjäärivalikute hind võib olla inimese jaoks üsna kõrge. See mõjutab töö leidmise võimalusi, palka, rahulolu töö ja eluga laiemalt, samuti töö- ja pereelu ühitamise võimalusi,“ ütles sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo
01.07.2021|Sotsiaalministeerium

Eesti annab soolise võrdõiguslikkuse foorumil lubaduse võrdõiguslikkuse edendamiseks tehnoloogia ja innovatsiooni alal

Sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo osaleb täna 30. juunist 2. juulini toimuval Pariisi kõrgetasemelisel soolise võrdõiguslikkuse üritusel Generation Equality Forum, kus Eesti annab lubaduse veelgi jõulisemalt tegutseda selle nimel, et suureneks naiste osakaal loodusteaduste, tehnoloogia, sealhulgas IKT, inseneriteaduse ja matemaatika valdkonnas, seda nii hariduses kui tööturul.