Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sa oled siin

Signe Riisalo: kahe aasta jooksul soovin parandada kvaliteeti lastega perede toetamisel

„Soovin ära lõpetada praeguse olukorra, kus erivajadusega lapse vanemad peavad ise olema oma lapse juhtumikorraldajad ja käima abi otsides mööda erinevaid ametkondi,“ ütles sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo. „Riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutused ja spetsialistid peavad astuma ühte jalga ning tegema omavahel koostööd selleks, et laps saaks oma vajadustele vastavat abi ning keegi ei kukuks süsteemi aukudest läbi.“
„Soovin ära lõpetada praeguse olukorra, kus erivajadusega lapse vanemad peavad ise olema oma lapse juhtumikorraldajad ja käima abi otsides mööda erinevaid ametkondi,“ ütles sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo. „Riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutused ja spetsialistid peavad astuma ühte jalga ning tegema omavahel koostööd selleks, et laps saaks oma vajadustele vastavat abi ning keegi ei kukuks süsteemi aukudest läbi.“

Teisipäeval Vabariigi Valitsuses vastu võetud järgmise kahe aasta tegevusprogrammis sisalduvate sotsiaalkaitse valdkonna tegevuste eesmärk on erinevate muudatuste kaudu inimeste heaolu parandamine, sealhulgas kvaliteedi tõstmine lastega perede toetamisel.

Esimese asjana luuakse riiklik perelepitussüsteem, et aidata lapsevanematel lahkumineku korral teha lapse heaolust lähtuvalt kokkuleppeid lapse elukorralduses ning toetada vanemaid, et nad suudaksid erimeelsuste korral omavahel koostööd teha. Muudatusega ennetatakse perekondlike konfliktide eskaleerumist ja kurnavaid kohtuvaidlusi.

Lisaks ootab juba ammu lahendust erivajadustega laste tugisüsteemi reformimine, millega ühendatakse sotsiaal- ja haridusvaldkonna inforuum ja teenused, et pakkuda lastele abi tulenevalt nende terviklikest vajadustest. Sotsiaalkindlustusamet on välja töötamas laste puude raskusastme tuvastamise metoodikat, mis aitab selgitada puude raskusastme tuvastamise protsessi, muuta otsuseid läbipaistvamaks ning ühtlustada nende kvaliteeti. Sotsiaalministeeriumi eestvedamisel on reformi üks eesmärke teenuste saamise õiguse lahti sidumine puude raskusastmest, et tulevikus saaks sotsiaalteenuste osutamise kaudu võimalikult varakult toetada abivajavat peret, ennetada probleemide süvenemist ning võimaliku puude raskusastme väljakujunemist lastel.

„Soovin ära lõpetada praeguse olukorra, kus erivajadusega lapse vanemad peavad ise olema oma lapse juhtumikorraldajad ja käima abi otsides mööda erinevaid ametkondi,“ ütles sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo. „Riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutused ja spetsialistid peavad astuma ühte jalga ning tegema omavahel koostööd selleks, et laps saaks oma vajadustele vastavat abi ning keegi ei kukuks süsteemi aukudest läbi.“

Ministri sõnul on vaja ka kiiremas korras lahendada keeruline olukord ning hakata sarnaselt teiste vanematega maksma surnult sündinud lapse vanematele sünnitoetust. „Muu hulgas taastame olukorra, kus laste- ja perepoliitika on tervikuna juhitud ühest ministeeriumist ehk sotsiaalministeeriumist, kuhu koondub ka kogu vajalik kompetents.“

Vanemaealiste toimetuleku parandamiseks soovib sotsiaalministeerium suunata teise samba reformist vabaneva raha erakorralisse pensionitõusu ning muuta keskmised pensionid tulumaksuvabaks. Vabariigi Valitsuse tegevusplaanis on kavandatud mitmeid tegevusi vanemaealiste ja erivajadustega inimeste hooldusvajaduse ennetamiseks, lähedaste hoolduskoormuse vähendamiseks ning teenuste kättesaadavuse ja kvaliteedi parandamiseks. Selleks on plaanis kaasajastada pikaajalise hoolduse korraldust ja teenuste rahastamist ning töötada välja tugipakett omastehooldajatele.

Ministri sõnul vajab ka võrdsuspoliitikate valdkond tervikuna senisest suuremat toetust ja mõistmist ühiskonnas laiemalt, et saaksime jõuda mitme sammu võrra lähemale kõikide inimeste võrdsele kohtlemisele.

Pressiteade eesti viipekeeles

Veel uudiseid samal teemal

Sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo sõnul on oluline, et soolise võrdõiguslikkusega arvestatakse järjepidevalt erinevates eluvaldkondades ning probleemide lahendamiseks tegeletakse nii naiste kui meestega. “Inimeste käitumist ja ühiskondlikke hoiakuid võivad mõjutada nii laia tähelepanu pälvivad üksikjuhtumid kui ka valitsuspartnerite vahetused, samuti majanduslikud või tervishoiukriisid. Me peame riigina soolise võrdõiguslikkuse arengut süsteemselt, teaduspõhiselt ja järjepidevalt toetama – positiivsete t
01.12.2021|Sotsiaalministeerium

Sotsiaalministeerium esitleb täna soolise võrdõiguslikkuse kogumikku

Täna esitletakse sotsiaalministeeriumis artiklikogumikku „Teel tasakaalustatud ühiskonda III“, mis sisaldab tavapärasemate soolise võrdsuse teemade kõrval ka uusi päevakajalisi käsitlusi nagu sissevaade naiste kaasatusse idufirmade tegevuses, seksuaalne ahistamine ning keskkonnaprobleemide ja rändeküsimuse sooline mõõde. Lisandunud on ka filmi, teatri ja muusika sooline analüüs.

„Enamik hoolekandeasutuste elanikest ja töötajatest kuuluvad riskirühma, eriti kui pool aastat esimesest vaktsineerimiskuurist on juba möödas. Seetõttu on oluline, et hooldekodudes saaksid tõhustusdoosid võimalikult kiiresti tehtud,“ ütles sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo.
01.12.2021|Sotsiaalministeerium

Kõrge vaktsineeritusega hooldekodud saavad tänasest toetust taotleda

Sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo allkirjastas määruse, millega kõrge vaktsineeritusega hooldekodud saavad 1. detsembrist taotleda toetust. Vähemalt 90 protsenti töötajatest peab toetuse saamiseks olema kahe doosiga vaktsineeritud ja toetuse summat saab suurendada, kui suur osa hoolekandeasutuse elanikest on kaitstud ka tõhustusdoosiga.