Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sa oled siin

Signe Riisalo: kahe aasta jooksul soovin parandada kvaliteeti lastega perede toetamisel

„Soovin ära lõpetada praeguse olukorra, kus erivajadusega lapse vanemad peavad ise olema oma lapse juhtumikorraldajad ja käima abi otsides mööda erinevaid ametkondi,“ ütles sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo. „Riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutused ja spetsialistid peavad astuma ühte jalga ning tegema omavahel koostööd selleks, et laps saaks oma vajadustele vastavat abi ning keegi ei kukuks süsteemi aukudest läbi.“
„Soovin ära lõpetada praeguse olukorra, kus erivajadusega lapse vanemad peavad ise olema oma lapse juhtumikorraldajad ja käima abi otsides mööda erinevaid ametkondi,“ ütles sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo. „Riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutused ja spetsialistid peavad astuma ühte jalga ning tegema omavahel koostööd selleks, et laps saaks oma vajadustele vastavat abi ning keegi ei kukuks süsteemi aukudest läbi.“

Teisipäeval Vabariigi Valitsuses vastu võetud järgmise kahe aasta tegevusprogrammis sisalduvate sotsiaalkaitse valdkonna tegevuste eesmärk on erinevate muudatuste kaudu inimeste heaolu parandamine, sealhulgas kvaliteedi tõstmine lastega perede toetamisel.

Esimese asjana luuakse riiklik perelepitussüsteem, et aidata lapsevanematel lahkumineku korral teha lapse heaolust lähtuvalt kokkuleppeid lapse elukorralduses ning toetada vanemaid, et nad suudaksid erimeelsuste korral omavahel koostööd teha. Muudatusega ennetatakse perekondlike konfliktide eskaleerumist ja kurnavaid kohtuvaidlusi.

Lisaks ootab juba ammu lahendust erivajadustega laste tugisüsteemi reformimine, millega ühendatakse sotsiaal- ja haridusvaldkonna inforuum ja teenused, et pakkuda lastele abi tulenevalt nende terviklikest vajadustest. Sotsiaalkindlustusamet on välja töötamas laste puude raskusastme tuvastamise metoodikat, mis aitab selgitada puude raskusastme tuvastamise protsessi, muuta otsuseid läbipaistvamaks ning ühtlustada nende kvaliteeti. Sotsiaalministeeriumi eestvedamisel on reformi üks eesmärke teenuste saamise õiguse lahti sidumine puude raskusastmest, et tulevikus saaks sotsiaalteenuste osutamise kaudu võimalikult varakult toetada abivajavat peret, ennetada probleemide süvenemist ning võimaliku puude raskusastme väljakujunemist lastel.

„Soovin ära lõpetada praeguse olukorra, kus erivajadusega lapse vanemad peavad ise olema oma lapse juhtumikorraldajad ja käima abi otsides mööda erinevaid ametkondi,“ ütles sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo. „Riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutused ja spetsialistid peavad astuma ühte jalga ning tegema omavahel koostööd selleks, et laps saaks oma vajadustele vastavat abi ning keegi ei kukuks süsteemi aukudest läbi.“

Ministri sõnul on vaja ka kiiremas korras lahendada keeruline olukord ning hakata sarnaselt teiste vanematega maksma surnult sündinud lapse vanematele sünnitoetust. „Muu hulgas taastame olukorra, kus laste- ja perepoliitika on tervikuna juhitud ühest ministeeriumist ehk sotsiaalministeeriumist, kuhu koondub ka kogu vajalik kompetents.“

Vanemaealiste toimetuleku parandamiseks soovib sotsiaalministeerium suunata teise samba reformist vabaneva raha erakorralisse pensionitõusu ning muuta keskmised pensionid tulumaksuvabaks. Vabariigi Valitsuse tegevusplaanis on kavandatud mitmeid tegevusi vanemaealiste ja erivajadustega inimeste hooldusvajaduse ennetamiseks, lähedaste hoolduskoormuse vähendamiseks ning teenuste kättesaadavuse ja kvaliteedi parandamiseks. Selleks on plaanis kaasajastada pikaajalise hoolduse korraldust ja teenuste rahastamist ning töötada välja tugipakett omastehooldajatele.

Ministri sõnul vajab ka võrdsuspoliitikate valdkond tervikuna senisest suuremat toetust ja mõistmist ühiskonnas laiemalt, et saaksime jõuda mitme sammu võrra lähemale kõikide inimeste võrdsele kohtlemisele.

Pressiteade eesti viipekeeles

Veel uudiseid samal teemal

„Inimesed, kellel ei ole määratud puuet ning kelle lähikondlaste seaski ei leidu inimesi, kes on erivajadusega, ei tule sageli nende raskuste peale, mida mõni teine kaaskodanik kogeda võib ning milliseid lahendusi vajab, et elada võimalikult iseseisvat elu. Seda mitte pahatahtlikkuse või madala empaatiavõime tõttu, vaid lihtsalt puudub kogemus," ütles sotsiaalministeeriumi võrdsuspoliitikate osakonna nõunik Lili Tiri. Pildil Meremuuseumi ligipääsetavad lahendused
09.07.2021|Sotsiaalministeerium

Sotsiaalministeerium kutsub üles märkama ligipääsetavust

Sotsiaalministeeriumil on valminud viis videoklippi, mis tutvustavad erinevate kasutajagruppide silme läbi ligipääsetavust ning selgitavad, miks on mugav ligipääs oluline igale Eesti elanikule.

„Soostereotüüpidest mõjutatud haridus- ja karjäärivalikute hind võib olla inimese jaoks üsna kõrge. See mõjutab töö leidmise võimalusi, palka, rahulolu töö ja eluga laiemalt, samuti töö- ja pereelu ühitamise võimalusi,“ ütles sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo
01.07.2021|Sotsiaalministeerium

Eesti annab soolise võrdõiguslikkuse foorumil lubaduse võrdõiguslikkuse edendamiseks tehnoloogia ja innovatsiooni alal

Sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo osaleb täna 30. juunist 2. juulini toimuval Pariisi kõrgetasemelisel soolise võrdõiguslikkuse üritusel Generation Equality Forum, kus Eesti annab lubaduse veelgi jõulisemalt tegutseda selle nimel, et suureneks naiste osakaal loodusteaduste, tehnoloogia, sealhulgas IKT, inseneriteaduse ja matemaatika valdkonnas, seda nii hariduses kui tööturul.