Sa oled siin

Soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise volinikuna jätkab Liisa-Ly Pakosta

Teiseks ametiajaks tagasivalituna soovib volinik jätkata head koostööd Eesti inimeste võrdsete võimaluste nimel. “Meil on olnud meeskonnana väga hea koostöö nii teiste riigiasutuste kui ka ettevõtjatega, kodanikuühenduste kui koolinoortega sidusama ja ühtehoidvama igapäeva nimel. On hea, et valitsus on võrdsuspõhiõiguste valdkonda oma otsustes arendanud ja hoidnud, sest see on lahutamatu osa Eesti inimeste turvalisusest. Võrduspõhiõiguste kindla tagatuse nimel tuleb iga päev sihid selged hoida," ütles volin
Teiseks ametiajaks tagasivalituna soovib volinik jätkata head koostööd Eesti inimeste võrdsete võimaluste nimel. “Meil on olnud meeskonnana väga hea koostöö nii teiste riigiasutuste kui ka ettevõtjatega, kodanikuühenduste kui koolinoortega sidusama ja ühtehoidvama igapäeva nimel. On hea, et valitsus on võrdsuspõhiõiguste valdkonda oma otsustes arendanud ja hoidnud, sest see on lahutamatu osa Eesti inimeste turvalisusest. Võrduspõhiõiguste kindla tagatuse nimel tuleb iga päev sihid selged hoida," ütles volinik Liisa-Ly Pakosta.

Sotsiaalminister Tanel Kiik tegi otsuse nimetada järgmiseks viieks aastaks soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise voliniku ametikohale Liisa-Ly Pakosta. Voliniku konkursile esitati ühtekokku 12 kandidaati, kellest lõppvooru jõudsid kolm. Uus ametiaeg algab 6. oktoobril.

„Liisa-Ly Pakosta on teinud tänuväärset ning olulist tööd võrdse kohtlemise ja soolise võrdõiguslikkuse edendamisel Eestis. Kuigi konkursile esitas oma kandidatuuri veel mitmeid tugevaid kandidaate, tegin konkursikomisjoni paremusjärjestust arvesse võttes ja pärast kolme lõppvooru pääsenud kandidaadiga kohtumist ettepaneku voliniku ametis jätkata Liisa-Ly Pakostale,“ ütles sotsiaalminister Tanel Kiik. „Loodan ka tulevikus meie heale koostööle erinevates valdkondades ja sekkumist vajavates küsimustes, mis puudutavad näiteks soolise palgalõhe vähendamist, mitmekesisuse toetamist, diskrimineerimise ärahoidmist ning kõigi ühiskonnaliikmete võrdset kohtlemist.“

Teiseks ametiajaks tagasivalituna soovib volinik jätkata head koostööd Eesti inimeste võrdsete võimaluste nimel. “Meil on olnud meeskonnana väga hea koostöö nii teiste riigiasutuste kui ka ettevõtjatega, kodanikuühenduste kui koolinoortega sidusama ja ühtehoidvama igapäeva nimel. On hea, et valitsus on võrdsuspõhiõiguste valdkonda oma otsustes arendanud ja hoidnud, sest see on lahutamatu osa Eesti inimeste turvalisusest. Võrduspõhiõiguste kindla tagatuse nimel tuleb iga päev sihid selged hoida," ütles volinik Liisa-Ly Pakosta.

Konkursikomisjoni kuulusid sotsiaalministeeriumi, õiguskantsleri kantselei, riigikantselei ja soolise võrdõiguslikkuse nõukogu esindajad. Voliniku praegune ametiaeg lõppeb käesoleva aasta sügisel.

Kandidaatide puhul hinnati teadmisi voliniku pädevusvaldkonnast, terviklikku arusaama valdkondlikest väljakutsetest ning neile välja pakutud lahenduste sisukust ja asjakohasust. Samuti hinnati kandidaatide senist töö- ja juhtimiskogemust, sealhulgas valmisolekut juhtida voliniku kantseleid kui iseseisvat riigiasutust.

Soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise volinik on iseseisvalt tegutsev, sõltumatu ja erapooletu asjatundja. Volinik jälgib muu hulgas soolise võrdõiguslikkuse seaduse ja võrdse kohtlemise seaduse nõuete täitmist. Tema amet on loodud, et aidata inimestel kaitsta oma õigusi ja hoida ära mis tahes diskrimineerimist. Samuti seisab volinik selle eest, et ühiskonnas väärtustataks mitmekesisust, võrdset kohtlemist ning naiste ja meeste võrdsust. Vajadusel nõustab volinik valitsust ja valitsusasutusi soolise võrdõiguslikkuse küsimustes ning teeb neile ettepanekuid õigusaktide muutmise ja täiendamise kohta.

Pressiteade eesti viipekeeles

Veel uudiseid samal teemal

„On oluline, et tööturul abi vajavad inimesed jõuaksid töötukassasse, kus meil on nende toetamiseks lai valik erinevaid teenuseid," ütles tervise- ja tööminister Tanel Kiik
02.03.2021

Raport: Eesti aktiivne tööturupoliitika pakub tõhusat tuge tööotsijatele, kuid paljud tööturul haavatavamas olukorras olevad inimesed töötukassasse ei jõua

Täna esitletakse sotsiaalministeeriumi, OECD ja Euroopa Komisjoni koostööna valminud raportit, kust selgub, et vaatamata sellele, et Eesti tööturg on viimastel aastatel toiminud paremini enamikest Euroopa Liidu riikidest, on siiski ka enne Covid-19 kriisi aega olnud ligi viiendik tööealistest inimestest stabiilse töökoha või piisava sissetulekuta. Raportis leitakse, et paremate tulemuste saavutamiseks tööturul, on vaja terviklikult käsitleda tööturuga nõrgemalt seotud inimeste vajadusi ja pakkuda hästi sihitatud teenuseid erinevate asutuste koostöös.

„Eesti tööturu taastumiseks COVID-19 kriisist tuleb tööturuteenuste pakkumist tõhustada ning hakata tööturutoetuste ja hüvitiste maksmisel järgima vastutsüklilisuse põhimõtet," ütles tervise- ja tööminister Tanel Kiik.
26.02.2021

Kiik: kriisiga paremaks toimetulekuks peame tõhustama tööturuteenuste pakkumist ning katma töötuskindlustusega ka uued töövormid

Valitsus leppis kokku, et tegevusprogrammis jätkatakse töövormide ja -suhete regulatsioonide kaasajastamisega. Samuti esitatakse ettepanekud töötuskindlustussüsteemi muutmiseks, et see kohanduks majandustsüklitega ning kindlustuskaitse saaksid ka FIE-d ja võlaõiguslepingu alusel töötajad.