Sa oled siin

Soolise võrdõiguslikkuse nõukogu esitas erakondadele ettepanekuid

Soolise võrdõiguslikkuse nõukogu esitas Riigikokku valitud erakondadele ettepanekud soolise võrdõiguslikkuse edendamiseks. Nõukogu rõhutas, et oluline on 2015. aasta lõpuks vastu võtta soolise võrdõiguslikkuse edendamise strateegia, mille elluviimise rahastus oleks tagatud aastani 2023. 

Nõukogu tõi ettepanekutes välja naiste ja meeste võrdse majandusliku iseseisvuse toetamise (sh palgalõhe) ning soolise tasakaalu juhtivatel ametikohtade. Näiteks pidas nõukogu järgmiste aastate jooksul oluliseks muuta vanemapuhkuste ja vanemahüvitise süsteemi selliselt, et see toetaks selgemalt hoolduskohustuse jagamist vanemate vahel. Samuti toonitas nõukogu naiste ja meeste elukvaliteedi tõstmise ning soopõhise vägivalla ennetamise vajalikkust.

Soolise võrdõiguslikkuse nõukogu esimees on dr Iivi Anna Masso ning aseesimees soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise volinik Mari-Liis Sepper. Nõukogusse kuuluvad veel ka järgmiste organisatsioonide esindajad: Eesti Töötukassa, Tervise Arengu Instituut, Statistikaamet, Sihtasutus Innove, MTÜ Eesti Naiste Koostöökett, Eesti Naisteühenduste Ümarlaua Sihtasutus, Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskus, Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liit, Eesti Maaomavalitsuste Liit, Eesti Linnade Liit, Eesti Õpilasesinduste Liit, Eesti Üliõpilaskondade Liit, Rektorite Nõukogu juhatus, Eesti Tööandjate Keskliit, Eesti Ametiühingute Keskliit, Eesti Väike- ja Keskmiste Ettevõtjate Assotsiatsioon, Eesti Sotsiaaldemokraatlik erakond, Erakond Isamaa ja Res Publica Liit, Eesti Keskerakond, Eesti Reformierakond.

Nõukogu teenindab Sotsiaalministeerium. Täpsemad ettepanekud valitsusele leiate siit (54.28 KB, PDF).


Armo Vask
Sotsiaalministeerium
meediasuhete nõunik
armo.vask@sm.ee
Tel: 626 9304
Mob: 5666 8581

04.03.2015